Kiusaamisen ehkäisy

Kiusaamisen ehkäisy

Pohjois-Savon yhtenä hyvinvointitavoitteena on, että ketään ei kiusata. Tavoitteena on lisätä avointa keskustelua kiusaamisesta ja vahvistaa ennaltaehkäisyä, puuttumista ja kiusaamisen jälkihoitoa järjestämällä koulutuksia, kampanjoita ja yhteisiä tilaisuuksia ja jakaa hyviä käytäntöjä ja asiantuntijuutta. Näitä tavoitteena olevia asioita vie eteenpäin Pohjois-Savon kiusaamisen ehkäisyn työryhmä, johon kuuluu innokkaita kiusaamisen ehkäisyn toimijoita niin kunta kuin järjestökentältä.  Kokoonnumme noin kuukauden välein verkkoyhteyksin. Tule mukaan!

Kiusaamisen ehkäisy työryhmän puheenjohtajana toimii Säde Rytkönen, sade.rytkonen(at)pshyvinvointialue.fi p. 0447 176370

 

Päämääränämme on tehdä yhdessä Pohjois-Savosta paikka, jossa kukaan ei jää yksin, jossa kiusaamiselle ei suljeta silmiä tai sitä vähätellä. Puhu, kysy ja puutu. Sinä voit olla se, joka lopettaa kiusaamiseen. Yksi hetki voi olla merkityksellinen ja muuttaa asioita parempaan suuntaan. Sinä voit vaikuttaa.

Lapsille, nuorille, vanhemmille, kasvattajille ja ammattilaisille olemme järjestäneet kampanjan "Yksi hetki..." julkaisemalla videoita entisen kiusaajan ja kiusatun tarinoista.

Entisen kiusaajan tarina: "Yksi hetki voi lopettaa kiusaamisen" video Päivitetty 1.12.2023

Entisen kiusatun tarina: "Yksi hetki voi auttaa selviytymään kiusaamisesta" video Päivitetty 1.12.2023

Vanhemman tarina: "Yksi hetki - Aikuinen ole läsnä" video Päivitetty 1.12.2023

Kiusaaminen on rikos: "Yksi hetki - Kiusaaminen on rikos" video Päivitetty 1.12.2023

Maksuttomat auttavat tahot: "Yksi hetki - Tukea kiusaamisen selvittelyyn" video Päivitetty  29.11.2023

Alle kouluikäinen lapsi ja kiusaaminen: Yksi hetki - Kiusaako pienikin lapsi? video Päivitetty 5.12.2023

Kannustamme pysähtymään kiusaamisen ehkäisyn asian äärelle, keskustelemaan aiheesta ja muistuttamaan lapsia ja nuoria siitä, että jokainen kokee kiusaamisen eri tavalla. Joillekin vitsi tai ”läppä” kasvotusten tai somessa voi tuntua kiusaamiselta, vaikka se olisi tarkoitettu alun perin hyväntahtoisena. Tutustukaa myös videon lopussa oleviin auttaviin tahoihin. Haluamme erityisesti muistuttaa siitä, että puhu, kysy ja puutu, sinä voit olla se joka lopettaa kiusaamisen.

 

Keskusteltavaksi hyviä kysymyksiä Yksi hetki- videoihin liittyen (4. - 9. luokkalaisille) pitäessäsi oppituntia. Kysymykset ovat koonneet  Siilinjärven koulukuraattorit.

 

Kiusaamisen ennaltaehkäisyn menetelmät tutuiksi -iltapäivät

Millaiset toimintamallit ehkäisevät kiusaamisesta ja on todettu vaikuttavaksi. Tule mukaan kuulemaan erilaisista toimintamalleista oman työn tueksi, poimi ideoita käytäntöön tai hakeudu koulutukseen.

Voit tulla joustavasti kuuntelemaan vain yhtä mielenkiintoista osiota tai olla mukana koko iltapäivässä.

Pohjois-Savon alueen varhaiskasvatuksen ja koulujen ja nuorisotyön väki ja kaikki kiusaamisen ehkäisystä kiinnostuneet.

Keskiviikkona 22.11.2023 (varhaiskasvatus ja koulu)

12.15–12.30    Tervetuloa, HYTE- ja osallisuuspalvelualue / Kiusaamisen ehkäisyn työryhmä. Merja Kaija vs. hyvinvointikoordinaattori.

Alkudiat ja kiusaaminen tilastoissa / kouluterveyskysely esitys.

12.30–13.00    Piki ja molli -toimintamalli. Tiina Haapasalo, Työnohjaaja, draamakasvattaja, ratkaisukeskeinen terapeutti.

  • PIKI-toimintamallin avulla tunnistetaan ja ehkäistään kiusaamista kotona ja varhaiskasvatuksen ryhmissä. PIKI vahvistaa lasten vuorovaikutus- ja tunnetaitoja, antaa tukea vanhemmille ja valmiuksia ammattilaisille.
  • Molli on monenlaisten tunteiden tulkki ja kaveri lapsen kasvaessa. Mollin tarinoiden taustalla on vahva pedagoginen osaaminen, ja tarinat tukevat lapsen tunnetaitojen ja itsesäätelyn kehitystä.

Piki ja Molli esitysdiat.

13.00–13.30    Huomaa hyvä -mallin esittely, Kaisa Vuorinen / Pasi Kotilainen.

  • Huomaa hyvä! tukee lasten hyvinvointia ja oppimista tutkimustietoon perustuen. Se kehittää sosiaalisia ja tunnetaitoja auttamalla näkemään vahvuuksia itsessä ja muissa. Maskottimme Vahvuusvariksen, innostavien materiaalien sekä koulutusten tukemana onnistutte varmasti luomaan myönteisempää kulttuuria omiin yksiköihinne.

Huomaa hyvä esitysdiat.

13.30–14.00    Pienin askelin video

  • Pienin Askelin (päiväkoti ja esikoulu) on oppimista, sosiaalista kehitystä ja tunnetaitoja tukeva opetusohjelma, jonka avulla lapset voivat merkittävästi kehittää mm. itsesäätelytaitojaan, tunnetaitojaan ja sosiaalisia taitojaan.

Askeleittain ja Pienin askelin esittelyvideo.


14.00–14.30    Yhteispeli, Minna Mustakallio-Sorvari, joka on Yhteispeli -kouluttaja ja päiväkodinjohtaja.

  • Yhteispeli -menetelmän (ala- ja yhtenäiskoulut) avulla vahvistetaan lasten tunne- ja vuorovaikutustaitoja koulussa sekä tuetaan koko kouluyhteisön hyvinvointia.

Yhteispeli diat. 


14.30          Tilaisuuden päätös ja kysely koulutustarpeista menetelmien osalta sekä toiveita jatkoon.


Teams -linkki osallistumiseen: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä (ei tarvitse ilmoittautua erikseen)

Torstaina 30.11.2023 (koulu ja nuorisotyö)


13.15–13.30    Tervetuloa, HYTE- ja osallisuuspalvelualue / Kiusaamisen ehkäisyn työryhmä. Merja Kaija vs. hyvinvointikoordinaattori.

Diat aloitus. 


13.30–14.00    Ihmeelliset vuodet, Kati Granlund, kehityspäällikkö, Lastenpsykiatrian tutkimuskeskus Turun yliopisto. 

  • Ihmeelliset vuodet ryhmänhallintamenetelmällä (TCM) ehkäistään lasten käytösongelmia ja tuetaan lasten sosiaalisia ja emotionaalisia taitoja varhaiskasvatuksessa ja koulussa.

14.00–14.30    Draamakohtaus sekä Forum teatteri työpajana sekä Posi eellä ja Turvataitoja peruskouluun -hankkeiden esittely. Johanna Hopia ja Riia Iivarinen, Kuopion kaupunki
pieni tauko tässä välissä

Diat Forumteatteri ja hankkeet.

Video Forumteatteri esitys. (tulossa)


14.35–15.00    Mahis -toimintaa esittelee kehittämispäällikkö Saara Kallio-Kokko Nuorten Akatemiasta.

  • "Nuorten Akatemian Mahiksessa tuetaan haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia, pääosin 13–17-vuotiaita, nuoria oman elämänhallinnan vahvistamisessa ja osallisuuden kokemusten saamisessa. Mahiksessa olennaista on positiivinen ryhmäkokemus, turvallinen aikuinen ja vertaistuki. Käytännössä Mahis tarjoaa koulutusta ohjaajille ja taloudellista tukea nuorten ryhmien toimintaan. Mahista esittelee Nuorten Akatemian Kehittämispäällikkö Saara Kallio-Kokko."

15.00–15.30     VERSO- ohjelma ja Resto, Kouluttaja ja kehityspäällikkö VERSO-ohjelmasta Janne Johansson Suomen sovittelufoorumi ry

  • VERSO-ohjelma tuottaa koulutuksia vertaissovittelun (Verso) sekä restoratiivisen kohtaamisen ja aikuisjohtoisen sovittelun (Resto) käynnistämiseen kouluilla. VERSO-ohjelman toiminnan tavoitteena on osallisuuden vahvistaminen, koetun kiusaamisen ja konfliktien ehkäisy sekä konfliktinhallinnan taitojen ja sovittelun hyödyntäminen tarvittaessa osana koulun arjen toimintaa. Aktiivisina toimijoina ovat niin oppilaat kuin koulun aikuiset. VERSO-ohjelman toimintaa kehitetään tutkimuksin ja kentälle suunnatuin kyselyin, jotka osoittavat selkeästi restoratiivisen lähestymistavan tuottavan hyviä tuloksia. Verso-toiminta osallistui Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin kiusaamista ehkäisevien sekä hyvinvointia ja työrauhaa parantavien menetelmien arviointiarviointiin vuonna 2021-2022. Lue lisää: www.sovittelu.com/vertaissovittelu 

15.30–16.00     "Puuttuminen on välittämistä. Ei kaikelle väkivallalle kasvatuksessa ja koulutuksessa”. Riina Länsikallio. https://www.oph.fi/fi/ei-kaikelle-vakivallalle 

Diat Puuttuminen on välittämistä. 


16.00     Tilaisuuden päätös ja kysely koulutustarpeista menetelmien osalta sekä toiveita jatkoon.


Teams -linkki osallistumiseen: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä (ei tarvitse ilmoittautua erikseen)

Tilaisuudet toteutetaan yhdessä Pohjois-Savon hyvinvointialueen HYTE- ja osallisuuspalvelualueen, Pohjois-Savon kiusaamisen ehkäisyn työryhmän ja menetelmä osaajien kanssa.
 

Lisätiedot: Merja Kaija vs. hyvinvointikoordinaattori 044 461 0488 tai merja.kaija@pshyvinvointialue.fi

Sivukartta