Murupolku

Arjen ilo ja tuki (RRP)

Arjen ilo ja tuki (RRP-projekti)

Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategiassa on nostettu tavoitteiksi, että pohjoissavolaisten terveys, hyvinvointi ja turvallisuus paranevat, ja että asukkaita tuetaan ja kannustetaan osallisuuteen ja omatoimisuuteen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ovat toimintamme perusta.  

Arjen ilo ja tuki -projektissa tuotetaan pohjoissavolainen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonsepti, joka parhaimmillaan lisää hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen ja muiden yhteisöjen yhteistyötä ja lisää asukkaiden kokemaa hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta ja osallisuutta. Palvelukonseptin kehittämisessä huomioituu erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat asiakasryhmät.