Hyte-työ banneri

Hyte-työ bannerikuva

Murupolku

Vanhemmuuden vahvistaminen

Vanhemmuuden vahvistaminen

Vanhemmuuden tuki pitää sisällään mm. perheen arkiympäristöissä tapahtuvan neuvonnan, ohjauksen ja tuen henkilökohtaisissa kohtaamisisissa, erilaisissa ryhmätoiminnoissa sekä viestinnän kautta tapahtuvan toiminnan.

Pohjois-Savon HYTE- tiimi tekee yhteistyötä Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) ja siihen kuuluvan perhekeskustoiminnan, Tulevaisuuden sote- keskushankkeen (POSOTE20)  ja lapsiperheiden kanssa toimivien verkostojen kanssa. 

Perhekeskus on alueellinen lähipalvelujen verkosto, jonka tehtävänä on tukea ja edistää lasten ja nuorten hyvää arkea ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia. Perhekeskuksesta saa tukea vanhemmuuteen, parisuhteeseen, yksinäisyyteen, sovinnolliseen eroon ja perheväkivallan ehkäisyyn.

Toiminnan tavoitteena on tarjota sopivaa tietoa, ohjausta ja tukea helposti, oikeaan aikaan, varhain ja vaikuttavasti. Perhekeskuksessa toimii avoin kohtaamispaikka, joka tarjoaa perheille mahdollisuuden tavata muita perheitä, jakaa arkea sekä saada vertaistukea.

Pohjois-Savossa vanhemmat kaipaavat tukea perheen välisiin vuorovaikutussuhteisiin, lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen sekä omaan jaksamiseensa. Riittävän hyvällä vanhemmuudella onkin suuri merkitys mm. lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisessä.

  • Toimiva parisuhde  
  • Vanhemmuustaidot vahvistuvat  
  • Vanhempien oma jaksaminen vahvistuu  

Tavoitteen saavuttamiseksi otetaan käyttöön ja juurrutetaan mm. seuraavia työmenetelmiä: 

  •  Vahvuutta vanhemmuuteen -ryhmätoimintamalli  (vahvistaa vanhempien kykyä havainnoida ja ymmärtää vauvan tarpeita ja tunteita) 
  • Lapset puheeksi -menetelmä (kun lapsen elämäntilanteessa tapahtuu muutoksia ja tarvitaan tukea vanhemmuuteen)  

Monitoimijainen yhteistyömalli (yhdessä perheen kanssa kutsutaan sopivaa osaamista yhteiselle ajalle, kartoitetaan lisätuen tarvetta ja nimetään perheelle vastuutyöntekijä) 

 

Lapset puheeksi (LP) -menetelmän käyttöönoton ja juurruttamisen tueksi Pohjois-Savossa toimii Lapset puheeksi koordinaatiotyöryhmä, jossa toimii menetelmän käytön asiantutijoita ja kuntaedustajia. Yhteyshenkilö Helena Törmi; helen.tormi@kuh.fi

 

Lapset puheeksi -tilaisuus 18.4.2023 klo 9-11.00. Järjestäjänä POSOTE20 ja HYTE-tiimi. Tervetuloa kuulemaan pärjäävyyslähtöisestä Lapset puheeksi -työstä ja sen mahdollisuuksista tukea lasten, nuorten ja perheiden arkea. Kevään 2023 Lapset puheeksi -koulutus päättyy ja uudet menetelmäkouluttajat kertovat tilaisuudessa näkemyksiä menetelmän maailmasta. Lisäksi kuullaan Lapset puheeksi -toimintamallista ja siitä, miten palveluiden yhteensovittaminen tukee systeemistä työskentelyä ja perhekeskustyötä. Tilaisuus on avoin kaikille asiasta kiinnostuneille, eri toimialojen työntekijöille lapsiperhe -palveluiden kehittäjille, esihenkilöille ym. Tilaisuus toimii kevään 2023 menetelmäosaajien buusteri tilaisuutena. Lisätietoja.

 

Yhdessä yksinäisyyttä vastaan -webinaari 12.4.2023 klo 14–15.30. Kriisikeskus ja HYTE- tiimi. Mistä yksinäisyydessä on kyse? Miten tunnistaa ja kohdata yksinäisyyttä kokeva ihminen? Luennon lisäksi kuulet yksinäisyystyöstä Pohjois-Savossa ja mahdollisuudesta saada koulutusta yksinäisyystyöhön. Tule kuulemaan ja tuomaan omia ajatuksiasi yhteiseen tapaamiseen, joka on suunnattu aikuisia työssään kohtaaville ammattilaisille. Toivomme myös teiltä ideoita ja esimerkkejä, miten yksinäisyyttä voidaan vähentää Pohjois-Savossa? Haastamme kuntia, hyvinvointialuetta, järjestöjä ja seurakuntia ottamaan yksinäisyysteemaa suunnitelmallisesti mukaan omaan viestintään. Esimerkkinä kuulet Lähde-toimintaan liittyvästä yksinäisyyskampanjasta. Osallistumaan pääset tästä linkistä

 

 

POHJOIS-SAVON RASKAUS- JA VAUVA-AJAN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMISEN FOORUMI

 

Keskiviikkona 14.9.2022 Klo 12-14.30(Teams ) Teemana: Raskausajanmielenterveys ja raskausajan hyvinvoinnin vaikutukset lapsenmielenterveyden kehittymiseen. Kohderyhmänä ammattilaiset. Lisätiedot tästä linkistä

 

Lapset puheeksi (LP) -menetelmän koulutukset 2022

 

Lapset puheeksi menetelmän koulutukset 2021

Toimiva lapsi & perhe (TLP) -menetelmien käyttäjien ja kouluttajien koulutuspäivä

Aika: 30.9.2021 klo 9.00-15.00.Paikka: Pohjois-Savon liitto, Sepänkatu 1, maakuntasali. Kuopio.

Kohderyhmä: Lapset puheeksi – menetelmää ja TLP-perheinterventiota työssään käyttävät ammattilaiset, menetelmien kouluttajat sekä henkilöt, jotka ovat käyneet TLP/LP- menetelmä koulutuksen, mutta eivät sitä ole työssään käyttäneet (nyt mahdollisuus päivittää tiedot siten, että menetelmän käyttö on mahdollista.)Ohjelma: https://pohjoissavo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_tormi_kuh_fi/EWKswRDkQWhBl3ByB2OoNQYBdR6gT71F5eE1eX39nHoKfg?e=l7jo6K

 

Pohjois-Savon Lapset puheeksi (LP)- menetelmän esimiespäivä

Aika:                  

1. koulutuspäivä 11.10.2021 klo 12-15.30 2. koulutuspäivä 8.11.2021 klo 12-15.30

(koulutuspäivät muodostava sisällöllisen kokonaisuuden)

 Kohderyhmä: Kuntien ja järjestöjen lähiesimiehet/ esimiehet, joilla on vastuu LP – menetelmää käytävistä alaista sekä LP-työn käytänteistä ja hyötyvät toisten samassa asemassa olevien pohdinnoista.Ohjelma: https://pohjoissavo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_tormi_kuh_fi/ES7AvwASWSZFgDBow717Om0BHhBqltRE12eA_PPxrN55XA?e=Xmym2f

 

Lapset puheeksi- mentelmän kouluttajakoulutus

Syksy 2021- 2022.