Hyte-työ banneri

Hyte-työ bannerikuva

Breadcrumb

Tapaturmien ja väkivallan ehkäisy

Tapaturmien ja väkivallan ehkäisy

Tuemme kuntia heidän arjen turvallisuustyössään. Turvallisuussuunnittelutyössä noudatetaan valtakunnallisia linjauksia mm. Toimenpiteistä, tavoitteista, toimintamalleista ja mittareista. Työ on toimijoiden yhteistyötä.

Tapaturmien ja väkivallan ehkäisemisessä tavoitteena on, että lähiympäristöt tukevat asukkaiden hyvinvointia sekä aktiivista ja turvallista elämää.  

Pohjois-Savossa yhä harvempi nuori osallistuu kiusaamiseen, mutta koulukiusattujen määrä on mittareiden mukaan silti kasvanut. Myös seksuaalista häirintää ja ahdistelua kokee yhä useampi nuori, erityisesti nuoret tytöt. Väkivaltarikokset ja alaikäisten rikokset sekä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ovat kasvussa. Väestön ikääntyessä kaatumisten ehkäisy vaatii edelleen vahvoja toimenpiteitä. Asuinalueena Pohjois-Savo koetaan kuitenkin turvallisena. 

 • Ketään ei kiusata
 • Kukaan ei koe seksuaalista häirintää tai ahdistelua
 • Väkivaltaa tai sillä uhkailua ei sallita 
 • Nuorten tekemät rikokset vähenevät 
 • Liikenneonnettomuudet vähenevät 
 • Kaatumistapaturmat vähenevät

Pohjois-Savon HYTE ja osallisuustiimi ja Pohjois-Savon väkivallan ehkäisyn verkosto on aloittanut tietoiskut väkivaltatyön teemoista syksyllä 2023 teams yhteyksin. Tietoiskuista saa tietoa työn tueksi, vinkkejä palveluista ja tuodaan esill erilaisia hyviä toimintamalleja. Tietoiskuihin ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua, liity vain mukaan teams linkistä. Tietoisku tallennetaan ja se on nähtävissä 2vk ajan. 

Keskiviikko 23.8.2023 klo 12.00–12.30 Väkivallan ehkäisyn tietoisku: Vainoaminen väkivaltaa? Mitä eron jälkeinen vaino on. Vainoamisen muodot ja vainoaminen eron jälkeen. Mistä tukea ja apua tilanteeseen? Aiheesta kertoo vaativan eroauttamisen asiantuntija, sosiaalityöntekijä, YTM Emmi Heikkinen Tukikeskus Varjo, Viola ry:stä. 
 
Maanantaina 28.8.2023 klo 12.00–12.30 SERI-tukikeskuksen toiminnan info. Seri-tukikeskus auttaa kaikkia yli 16-vuotiaita seksuaaliväkivaltaa kohdanneita, riippumatta henkilön sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Asiantuntija: Johanna Kejonen, apulaisosastonhoitaja, kätilö, Naisten akuuttikeskus, KYS Seri-tukikeskus.  Ei tarvitse ilmoittautua. Linkit tilaisuuksiin ja myöhemmin tallenteet (2vk ajan nähtävissä) Pohjois-Savon seksuaaliterveyden edistämisen sivulla. Järjestäjänä Pohjois-Savon seksuaaliterveyden edistämisen työryhmä. 
 
Keskiviikko 20.9.2023 klo 12.00–12.30 Väkivallan ehkäisyn tietoisku: Väkivallan käsitteistö. Mitä kaikkea väkivalta on käsitteiden näkökulmasta. Aihetta tulee avaamaan rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen Yliopiston Oikeustieteiden laitokselta. Tallenteen katsomiseen käytä firefox selainta, kirjaudu tarvittaessa vieraana/ ulkopuolisena mikäli tallenteen katsominen sitä vaatii. Tallenne katsottavissa 5.10.2023 saakka. 
 
Perjantai 27.10.2023 klo 12.00–12.30 Väkivallan ehkäisyn tietoisku: MARAK-toimintamallin esittely. MARAK on vakavan parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin ja uhrin auttamisen moniammatillinen menetelmä. Tule kuulemaan kenelle MARAK on tarkoitettu, mitä tavoitellaan, hyödyistä ja materiaaleista sekä miten menetelmän voi ottaa käyttöön. MARAK-toimintamallista tulee kertomaan Tuija Heimonen, erikoissuunnittelija. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Väkivallan vastaisen työn osaamiskeskittymä. Liity kokoukseen napsauttamalla tästä 
 
Maanantai 27.11.2023 klo 12.00-12.30 Väkivallan ehkäisyn tietoisku: Rikosten uhrien auttaminen. Rikosuhripäivystys (RIKU) millaista apua rikoksen uhri, hänen läheisensä ja rikosasian todistaja voi saada matalalla kynnyksellä. Mitä laki sanaa rikosten uhrin auttamisesta? Millainen on rikosprosessi? Aiheesta kertomassa Marjo Häyrynen, toiminnanohjaaja, Pohjois-Savon palvelupiste, Rikosuhripäivystys (RIKU). Liity kokoukseen napsauttamalla tästä 

 

Pohjois-Savossa seksuaalista häirintää ja ahdistelua kokee yhä useampi nuori, erityisesti nuoret tytöt. Väkivaltarikokset ovat kasvussa. Väkivaltarikosten määrä kasvoi 8% edellisestä vuodesta. Seksuaalirikoksissa oli kasvua 43% vuoden aikana, erityisesti lasten seksuaalinen hyväksikäyttö kasvoi 83%. Rikoksista syylliseksi epäiltyjen 0-14-vuotiaiden määrä/ 1000 vastaavanikäistä kohden on edelleen kasvussa (2019:13 ? 2020:15%). 

Pohjois-Savossa aloitti helmikuussa 2022 alueellinen väkivallan ehkäisyn verkosto. Puheenjohtajana toimii Säde Rytkönen, hyvinvointikoordinaattori.

Väkivallan ehkäisyssä keskeisiä tavoitteita ovat:  

 • Ketään ei kiusata 
 • Kukaan ei koe seksuaalista häirintää tai ahdistelua 
 • Väkivaltaa tai sillä uhkailua ei sallita  
 • Nuorten tekemät rikokset vähenevät 

Tavoitteisiin pääsemiseksi levitetään mm. seuraavia tutkitusti toimivia menetelmiä: 

 • Kiusaamisen ehkäisy- ja sovitteluohjelmien käyttöönotto, kiusaamisen jälkihoito, arviointi ja seuranta 
 • Seksuaali-, tunne- ja turvataitokasvatus 
 • Ehkäise lähisuhdeväkivaltaa -puheeksiottamisen ja ohjaamisen polku 
 • MARAK (moniammatillinen riskinarviointi vakavan parisuhdeväkivallan uhrien auttamiseksi) 

Pohjois-Savon hyvinvointikertomuksen mukaan liikenneturvallisuuden vaarantaminen ovat kasvussa. Väestön ikääntyessä kaatumisten ehkäisy vaatii edelleen vahvoja toimenpiteitä.

Pohjois-Savon HYTE-tiimin Säde Rytkönen on puheenjohtajana alueellisessa kaatumisten ehkäisy verkostossa, AKE:ssa, jossa painopisteenä on kaatumisten vähentäminen. Verkosto kokoontuu noin 4xv ja järjestää mm. kuukausittaisia luentosarjoja. AKE:n tavoitteena on toimia tiedon ja hyvien käytäntöjen levittäjänä sekä asiantuntijana. Koottua materiaalia löytyy AKE materiaalipankista. 

Tapaturmien ehkäisyssä keskeisiä tavoitteita ovat:  

 • Liikenneonnettomuudet vähenevät  
 • Kaatumistapaturmat vähenevät 

Tavoitteisiin pääsemiseksi levitetään mm. seuraavia tutkitusti toimivia menetelmiä: 

 • Voima- ja tasapainoharjoittelu 
 • Kaatumisvaaran arviointi (FROP, FRAT) ja kaatumisvaaraa lisäävien lääkkeiden tarkistuslista 
 • KaatumisSeula-työkalut sekä IKINÄ-toimintamalli  
 • Liikennekasvatus sekä ajoterveyden ja vireystilan huomiointi