Hyte-työ banneri

Hyte-työ bannerikuva

Breadcrumb

Itsestä huolehtimisen ja terveellisten elintapojen edistäminen

Itsestä huolehtimisen ja terveellisten elintapojen edistäminen

 

Terveelliset elintavat suojaavat keskeisiltä suomalaisilta kansantaudeilta. Pienetkin itselle hyvää tekevät ja helpot muutokset elintavoissa vähentävät monia terveysriskejä.  

Miten meillä Pohjois-Savoissa keskimäärin menee?

Hyvinvointikertomuksen mukaan liikunta- ja ravitsemussuositukset ovat Pohjois-Savon kunnissa hyvin käytössä. Ravitsemusosaamista on kehitetty erityisesti lasten ja nuorten sekä iäkkäiden kanssa toimivien parissa.  

Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky on hieman parantunut ja yleensäkin liikumme aiempaa enemmän. Arkiliikuntaa on kuitenkin terveyden kannalta liian vähän. Terveellisten ruoka- ja ravitsemustottumusten edistämisessä on edistytty, mutta parannettavaa riittää esimerkiksi monipuolisen ruokavalion ja ateriarytmin toteutumisessa sekä ruokakasvatuksen yhteistyössä. Hammasterveydenkin osalta on nähtävissä hyvää kehitystä, tehtyä työtä on tarve jatkaa, jotta mahdollisimman monella olisi terve suu. Huolestuttavaa on, että yläkoululaiset nukkuvat aiempaa vähemmän.  

Seksuaaliterveyden edistämisessä on nähtävissä positiivisia tuloksia; kohdunkaulan syövän seulontaan osallistutaan hieman aiempaa enemmän, joskin harvemmin kuin koko Suomessa. Huolta aiheuttavat alle 20- vuotiaiden muuta Suomea useammat raskaudenkeskeytysten määrät. 

 

Itsestä huolehtimisen ja terveellisten elintapojen osalta keskeisiä tavoitteita ovat: 

 • Ruokasuosituksen mukaiset ruokatottumukset toteutuvat 
 • Tervehampaiset lapset ja nuoret 
 • Nuoret nukkuvat riittävästi
 • Terveyttä edistävä liikunta lisääntyy 
 • Oppimistaidot vahvistuvat
 • Yhä useampi osallistuu kohdunkaulan syövän seulontoihin
 • Raskaudenkeskeytykset vähenevät

Terveellisiä elintapoja voi edistää esimerkiksi seuraavilla vaikuttavilla keinoilla. Näitä voi hyödyntää niin omassa elämässään kuin työssäänkin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on paitsi jokaisen meidän omia pieniä terveystekoja itsellemme, myös yhteistyötä. Olemmekin kuvanneet eri toimijoiden rooleja yhdyspintakuvioihin. Tällä hetkellä työstämme liikunnan edistämisen ja ravitsemuksen yhdyspintakuvioita aikuisille.

Pohjois-Savon seksuaaliterveyden edistämisen työryhmä

Pohjois-Savossa toimii alueellinen seksuaaliterveyden edistämisen työryhmä, jonka tehtävänä on 

 • seksuaaliterveyden edistämisen haasteisiin (tilastojen ja muun tiedon pohjalta nostetut) puuttuminen (huomioidaan erilaiset haasteet Pohjois-Savon sisällä)
 • hyvien käytäntöjen ja vaikuttavien mallien jakaminen ja juurruttaminen
 • ajankohtaisten asioiden ja asiantuntijuuden jakaminen
 • koulutuksen järjestäminen seksuaaliterveyden edistämisestä, painottaen ennaltaehkäisytyötä
 • tehdä näkyväksi seksuaaliterveyden eri teemoja

Työryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa lähi-/etätapaamisena. Työryhmässä pohditaan yhdessä seksuaaliterveyden edistämiseen, seksuaalisen häirintään sekä väkivallan ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen liittyviä asioita. 

Liikunnallisen elämäntavan edistämisen työryhmä

Työryhmän tavoitteena on:

 • tiedonkulun vahvistaminen 
 • yhteiskehittäminen 
 • yhdyspintatyön vahvistaminen, jatkumon varmistaminen asiakkaan näkökulmasta 
 • hyvien käytäntöjen jakaminen 

Työryhmä kokoontuu n. 4-5 kertaa vuodessa ja tarvittaessa. 

Ravitsemustyöryhmä

Työryhmän tehtävä: 

 • Suunnitella, kehittää ja seurata alueellisesti asukkaiden ravitsemusterveyden tilaa ja edistää vaikuttavien menetelmien käyttöönottoa ravitsemukseen liittyvien hyvinvointivajeiden ratkaisemiseksi 
 • Kirjata hyvinvointisuunnitelmiin (hyvinvointialue ja kunnat) ikäryhmittäiset ravitsemukseen liittyvät tavoitteet, vaikuttavat toimenpiteet, vastuutahot, seuranta ja arviointi. 
 • Tukea ja edistää yhteistyötä ravitsemusasioissa eri toimijoiden kesken. 
 • Yhtenäistää alueellisia ravitsemusohjauksen ja -neuvonnan käytäntöjä. 
 • Vahvistaa asukkaiden ja ammattilaisten ravitsemusosaamista. 
 • Tukea ravitsemus- ja ruokakasvatusrakenteiden muodostamista (yhteyshenkilöt, kunnan / kuntien yhteinen ruoka- ja ravitsemuskasvatustyöryhmät) 

Lisätietoa työryhmistä: marika.latti(at)pshyvinvointialue.fi

Seksuaaliterveyden edistämisen tietoiskut

Pohjois-Savon seksuaaliterveyden edistämisen työryhmä järjestää seksuaaliterveyden edistämisen tietoiskuja. Liity mukaan teams yhteyksin. Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua. Linkit ja tallenteet (2vk ajan) alla. 

 • PCOS 6.9.2023 kello 12-12.30. PCOS- viikko 4-10.9.2023. Korento ry on Suomessa valtakunnallisesti toimiva potilasjärjestö, joka edustaa endometrioosin, adenomyoosin, PCOS:n ja vulvodynian kanssa eläviä. Tämän päivän luennolla keskitymme siihen, miten PCOS:ä eli munasarjojen monirakkulaoireyhtymä vaikuttaa sen kanssa elävän arkeen ja hyvinvointiin. Asiantuntija Anna Halminen, Korento ry. Tallenne katsottavissa 21.9.2023 asti: https://media.psshp.fi/View.aspx?id=7031~4l~LvqgFhRb

 • Webinaari: Nuorten kokema seksuaaliväkivalta torstaina 5.10.2023 klo 10.00-11.00 | Lue lisää ja Ilmoittaudu mukaan 1.10 mennessä, saat tallenteen käyttöösi. Asiantuntijana Anna Korhonen, Setlementti Puijolasta

 • Eturauhassyövän vaikutus seksuaalisuudelle 11.10.2023 kello 12-12.30. Asiantuntija: Laura Ruti, sairaanhoitaja, seksuaalineuvoja, hyvinvoinnin asiantuntija (YAMK). Liity tietoiskuun tästä. 

 • Lapsen tekemä lähisuhdeväkivalta ke 8.11.2023 klo 10.00-11.00. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan, saat tallenteen käyttöösi

 • Seksuaaliterveyden edistämisen alueellinen koulutus- sukupuolen moninaisuus pe 10.11.2023 kello 8-12. Ohjelma ja ilmoittautumiset: Koulutuskalenteri (kuh.fi)

 • Vulvodynian vaikutus hyvinvointiin 8.11.2023 kello 12-12.30. Vulvodynia- viikko 6-12.11.23.  Asiantuntija Anna Halminen, Korento ry. Liity tietoiskuun tästä

 • Sukupuolisensitiivisyys kohtaamistyössä ti 5.12.2023 klo 13.00-14.00Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan, saat tallenteen käyttöösi

 

Liikunnallisen elämäntavan edistämisen koulutukset

 • Liikuntaneuvonnan aamupäivä 26.9 klo 9-11.30 Teams-yhteyksillä (tilaisuus tallennetaan ja sen on katsottavissa kahden viikon ajan).
  • Koulutuksen tavoitteena on tukea liikuntaneuvonnan toteuttamista ja käynnistämistä Pohjois-Savossa. Kuulet mikä on Pohjois-Savon tilanne liikuntaneuvonnassa ja saat vinkkejä palvelun käynnistämiseksi. Lisäksi keskustelemme käytännöistä alueellisen yhtenäisen liikuntaneuvonnan mallin luomiseksi.
  • Koulutuksen järjestäjät: Pohjois-Savon hyvinvointialueen, Liikkuva aikuinen -ohjelma ja Pohjois-Savon Liikunta.
  • Tallenne katsottavissa 10.10.2023 asti tämän linkin kautta:  https://media.psshp.fi/View.aspx?id=7058~4u~vD79UMN6
  • Esitysdiat: HYTE- ja osallisuuspalvelualue, Liikkuva Aikuinen, Pohjois-Savon Liikunta ry

 

 • Liikuntaneuvonnan kustannusvaikuttavuus - webinaari 29.11.2023 kello 13-15.30.
  • Ilmoittautumislinkki webinaariin: https://avi.fi/tapahtuma/-/c/1378642
  • Webinaarissa puhumassa mm. Tiina Laatikainen, terveyden edistämisen professori, Itä-Suomen yliopisto, Tuula Martiskainen, väitöskirja liikuntaneuvonnan kustannusvaikuttavuuteen liittyen. Pohjois-Karjalan Kansanterveyden Keskus ry, Suvi Ahlfors, opinnäytetyön elintapaohjauksesta. Opiskelija Itä-Suomen yliopisto. Case-esimerkkejä liikuntaneuvonnan/elintapaohjauksen käytännön kokemuksista.
  • Webinaarin sisältöä päivitetään ohjelmaosioiden varmistuttua.
  • Webinaarin järjestävät Itä-Suomen aluehallintovirasto yhteistyössä Etelä-Savon, Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan hyvinvointialueet sekä Pohjois-Savon Liikunta Liikunta ry, Etelä-Savon Liikunta ry ja Pohjois-Karjalan Liikunta ry
  • Lisätiedot: Liikuntatoimen ylitarkastaja Tapio Niskanen p. 0295 016 336 ja suunnittelija Lauriina Aninko-Takkunen, p. 029 501 6319

Ravitsemusterveyden edistäminen

 • Ikääntyneiden ravitsemus – maksuton verkkokoulutus ammatilliseen täydennyskoulutukseen
  • Verkkokoulutus ikääntyneiden ruokasuosituksista ikääntyneiden parissa työskenteleville ammatilliseen täydennyskoulutukseen.
  • Koulutuksen tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalveluissa ja ruokapalveluissa toimivat ammattilaiset tuntevat ikääntyneiden ruokasuositukset, osaavat käyttää niitä työssään ja löytävät luotettavaa, asianmukaista tietoa ja ohjeita esimerkiksi vajaaravitsemuksen tunnistamisesta, sen ehkäisystä, ravitsemushoidosta ja ruokapalvelujen toteuttamisesta.
  • Verkkokoulutus sopii ammatilliseen täydennyskoulutukseen, uusien työntekijöiden perehdytykseen sekä alan oppilaitosten käyttöön oppimateriaaliksi.
  • Koulutus muodostuu itsenäisistä osista, joista kouluttautuja voi valita itselleen sopivan kokonaisuuden. Kun valittu osio on suoritettu hyväksytysti, saa siitä todistuksen.
  • Koulutus on maksuton ja saatavilla rekisteröitymisen jälkeen valtion ravitsemusneuvottelukunnan ylläpitämältä sivustolta 

Tallenteiden katsomiseen käytä firefox selainta, kirjaudu tarvittaessa vieraana/ ulkopuolisena mikäli tallenteen katsominen sitä vaatii