Hyte-työ banneri

Hyte-työ bannerikuva

Rakenne

HYTE-rakenne ja yhdyspinnat

Pohjois-Savon HYTE-työ tarvitsee paitsi yhteisen suunnan ja vaikuttavat menetelmät, myös yhteisesti sovitun HYTE-rakenteen.

Rakenne

Kunnat ja hyvinvointialue vastaavat yhdessä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä Pohjois-Savon alueella. Kumpikin huolehtii osaltaan HYTE-näkökohtien huomioimisesta strategisessa suunnittelussa, hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman laatimisesta sekä yhteistyöstä järjestöjen ja muiden tahojen kanssa. 

Pohjois-Savon kuntien HYTE-yhdyshenkilöiden yhteystiedot

Tärkeimpiä kuntatason tehtäviä lähivuosille ovat:

 • Laatia vuosittain päivitettävä hyvinvointikertomus ja –suunnitelma
 • Kutsua kunnan hyvinvointityötä johtavaan HYTE-ryhmään myös hyvinvointialueen ja työterveyshuollon edustus
 • Tiivistää yhteistyötä järjestöjen kanssa esimerkiksi järjestöfoorumin avulla

Pohjois-Savon hyvinvointialueen HYTE-työtä johtaa poikkihallinnollinen HYTE-neuvottelukunta. Käytännön työrukkasena toimii hyvinvointialueen HYTE ja osallisuuspalvelualueen tiimi, jonka tärkeimpiä tehtäviä ovat alueellisen hyvinvointikertomuksen laatiminen ja laaja-alainen HYTE-työn tuki. HYTE- ja osallisuustiimin tehtäviä ovat mm: 

 • Alueellisen hyvinvointikertomuksen laatiminen ja päivittäminen 
 • Laaja-alainen HYTE-työn tuki alueelle ja alueen kunnille
 • Työryhmien poikkihallinnollisuudesta ja monialaisuudesta huolehtiminen 
 • Alueellisen hyvinvointikertomuksen painopisteiden johtaminen, vaikuttavien HYTE-menetelmien jalkauttaminen ja arviointi:
  • Osallisuuden vahvistuminen ja yksinäisyyden vähentäminen
  • Vanhemmuuden vahvistaminen 
  • Itsestä huolehtimisen ja terveellisten elintapojen edistäminen
  • Mielen hyvinvoinnin vahvistaminen ja riippuvuuksien ehkäiseminen
  • Tapaturmien ja väkivallan ehkäisyn 
  • HYTE–resurssien, rakenteiden ja prosessien vahvistaminen 

HYTE-tiimi koostuu hyvinvointialueen hyvinvointikoordinaattoreista ja asiantuntijoista. Hyvinvointikoordinaattorin työstä hyvinvointialueella voi kuunnella lisää podcastista (Elisa Kananen, opinnäytetyö YAMK hyvinvointikoordinaattori) 12.6.2024


 

Yhdyspinnat

Yhdyspinnat ovat eri kahden tai useamman toimijan /organisaatioiden yhteistyön paikkoja, jotka vaativat tarkempaa sopimista yhteistyön tavoista, eri toimijoiden rooleista ja tehtävistä jotta asiakas saa sujuvaa palvelua sen järjestäjästä riippumatta. 

Kunnan ja hyvinvointialueen yhdyspintoja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisesssä konkreettisten toimenpiteiden tasolla on kuvattu seuraavissa dioissa (by Säde Rytkönen & Tanja Tilles-Tirkkonen):

case Kuopio ja Pohjois-Savo (kunta-hyvinvointialue HYTE yhdyspinnat)  ja esitysdiat 14.9.2023 Kuntamarkkinoilla.
- Kunta-hyvinvointialue-järjestöt HYTE-yhdyspinnat  (pdf) 28.5.2024
 

Hyvinvoinin ja terveyden edistämisen yhdyspintoja eri HYTE-teemoissa on kuvattu erillisinä kuvioina myös seuraavalla tapaan: