Hyte-työ banneri

Hyte-työ bannerikuva

Breadcrumb

Hyte-työ

Pohjois-Savo Hyte-työ

 

SUUNTA: HYVINVOINTIKERTOMUS JA -SUUNNITELMA

Mitkä ovat Pohjois-Savon suurimmat hyvinvointiin liittyvät ongelmat?

KEINOT: HYTE-MENETELMÄT

Kun suunta on selvillä ja korjattavat hyvinvointivajeet tiedossa, pitää valita sopiva menetelmä hyvinvointivajeen korjaamiseksi. Menetelmien valinnassa käytämme Pohjois-Savossa ”kolmen korin mallia”.

RAKENNE: POHJOIS-SAVON HYTE-RAKENNE

Pohjois-Savon HYTE-työ tarvitsee yhteisesti sovitun rakenteen.Pohjois-Savon HYTE-työtä johtaa poikkihallinnollinen HYTE-ryhmä ja työrukkasena toimii HYTE-tiimi