Hyte-työ banneri

Hyte-työ bannerikuva

Breadcrumb

Vanhemmuuden vahvistaminen

Vanhemmuuden vahvistaminen

Vanhemmuuden tuki pitää sisällään mm. perheen arkiympäristöissä tapahtuvan neuvonnan, ohjauksen ja tuen henkilökohtaisissa kohtaamisisissa, erilaisissa ryhmätoiminnoissa sekä viestinnän kautta tapahtuvan toiminnan.

Pohjois-Savon HYTE- tiimi tekee yhteistyötä Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) ja siihen kuuluvan perhekeskustoiminnan, Tulevaisuuden sote- keskushankkeen (POSOTE20)  ja lapsiperheiden kanssa toimivien verkostojen kanssa. 

Perhekeskus on alueellinen lähipalvelujen verkosto, jonka tehtävänä on tukea ja edistää lasten ja nuorten hyvää arkea ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia. Perhekeskuksesta saa tukea vanhemmuuteen, parisuhteeseen, yksinäisyyteen, sovinnolliseen eroon ja perheväkivallan ehkäisyyn.

Toiminnan tavoitteena on tarjota sopivaa tietoa, ohjausta ja tukea helposti, oikeaan aikaan, varhain ja vaikuttavasti. Perhekeskuksessa toimii avoin kohtaamispaikka, joka tarjoaa perheille mahdollisuuden tavata muita perheitä, jakaa arkea sekä saada vertaistukea.

Pohjois-Savossa vanhemmat kaipaavat tukea perheen välisiin vuorovaikutussuhteisiin, lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen sekä omaan jaksamiseensa. Riittävän hyvällä vanhemmuudella onkin suuri merkitys mm. lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisessä.

Hyvä materiaali vanhemmuudesta Mieli ry:n sivulla

 • Toimiva parisuhde  
 • Vanhemmuustaidot vahvistuvat  
 • Vanhempien oma jaksaminen vahvistuu  

Tavoitteen saavuttamiseksi otetaan käyttöön ja juurrutetaan mm. seuraavia työmenetelmiä: 

 •  Vahvuutta vanhemmuuteen -ryhmätoimintamalli  (vahvistaa vanhempien kykyä havainnoida ja ymmärtää vauvan tarpeita ja tunteita) 
 • Lapset puheeksi -menetelmä (kun lapsen elämäntilanteessa tapahtuu muutoksia ja tarvitaan tukea vanhemmuuteen)  

Monitoimijainen yhteistyömalli (yhdessä perheen kanssa kutsutaan sopivaa osaamista yhteiselle ajalle, kartoitetaan lisätuen tarvetta ja nimetään perheelle vastuutyöntekijä) 

 

Lapset puheeksi (LP) -menetelmän käyttöönoton ja juurruttamisen tueksi Pohjois-Savossa toimii Lapset puheeksi koordinaatiotyöryhmä, jossa toimii menetelmän käytön asiantutijoita ja kuntaedustajia. Yhteyshenkilö Helena Törmi; helena.tormi@kuh.fi

Verkkovanhempainillat 7-9lk vahemmille

 • Ke 24.1. Ymmärrä nuorta: Teini-iän kehityksen mielekkyys ja mielettömyys
 • Ke 28.2. ”Mitä ihmettä minä teen tämän teinin kanssa?”
 • Ke 27.3. Nuoren mielenterveyden tukeminen
 • Ke 24.4. Nuoret ja päihteet
 • Ke 22.5. Tasapainoa digipelaamiseen
 • Ke 28.8. Nuoren onnistunut kouluvuosi – vinkkejä vanhemmille
 • Ke 25.9. Nuoret ja väkivalta
 • Ke 30.10. Nuoret ja some
 • Ke 27.11. ”Kukkia ja mehiläisiä” – seksuaalisuus osana nuoruutta

Lisätiedot ja linkki vanhempainiltoihin

PowerPoint-esitys (kirkkopalvelut.fi)

 

 

 

 

Raskaus ja vauvavaiheen mielenterveyden edistämisen foorumi

Syventäviä näkökulmia ja erityisiä kysymyksiä liittyen pienten lasten ja vauvaperheiden uniohjaukseen - tilaisuus ammattilaisille 

15.4.2024 kello 13-15.30 Teams.

Asioina mm. pienten lasten univaikeudet, vauvaperheiden uniohjaus.

Tilaisuus on ilmainen.

Ilmoittautuminen 5.4. mennessä tästä linkistä: https://q.surveypal.com/Nakokulmia-uniohjaukseen_RaVaMat_foorumi4_2024
 

Pohjois-Savon Raskaus- ja vauvavaiheen mielenterveyden edistämisen verkosto.

 

 

 

 

Vahvuutta vanhemmuuteen- ja Lapsi mielessä - ohjaajakoulutus alkaa helmikuussa 2024

Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Järvi-Suomen piiri ry

Vahvuutta vanhemmuuteen-ryhmät on tarkoitettu vauvaperheille ja Lapsi mielessä -ryhmät alle
kouluikäisten lasten vanhemmille.Vahvuutta vanhemmuuteen ja Lapsi mielessä - ohjaajakoulutuksessa keskitytään mentalisaatioon perustuvan reflektiivisen työotteen
omaksumiseen ja soveltamiseen ryhmänohjaustilanteissa sekä omassa työssä ja työyhteisössä laajemminkin. Lisätietoja:/documents/262441/0/vv_lm_esite+2024.pdf/17cc10d9-42c2-ee01-8395-aa902827483f?t=1705496097158