Hyte-työ banneri

Hyte-työ bannerikuva

Breadcrumb

Mielen hyvinvointi ja riippuvuuksien ehkäisy

Mielen hyvinvointi ja riippuvuuksien ehkäisy

Mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvät ongelmat ovat Pohjois-Savon asukkaiden suurimpia hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä haasteita. Pohjois-Savon kunnissa ja maakunnassa on tehty hyvinvointikertomus ja suunnitelma, jossa tilannetta on kuvattu ja seurattu tutkitun pohjautuen tutkittuun tietoon.

Ongelmakohtia ovat mm seuraavat.

  • Väestöön suhteutettuna huostassa olleita lapsia on Pohjois-Savossa eniten koko maassa
  • Lastenpsykiatrian hoitokäyntien määrä on maan korkeimpia
  • Nuorisopsykiatrisen hoidon piirissä on lähes joka kymmenes nuori ikäluokastaan
  • Itsemurhien vuoksi menetettyjä elinvuosia on muuta maata enemmän
  • Mielenterveysindeksi on selvästi koko maan korkein
  • Nuuskan käyttö ja kannabiskokeilut ovat lisääntyneet
  • Pohjois-Savo menettää alkoholikuolemien vuoksi eniten elinvuosia koko maassa

Ehkäisevää mielenterveys - ja päihdetyötä on hyvä tarkastella yhdessä ja rinnakkain, koska molempien ilmiöiden taustalla on sanoja suojaavia- ja riskitekijöitä. Päihteiden käyttö ja mielenterveyden oireet sekä häiriöt voivat olla myös toistensa riskitekijöitä. Molemissa on käytössä myös samoja menetelmiä kuten esim. vanhemmuuden tukemiseen liittyvät menetelmät.