Lähellä.fi

Lähellä.fi -verkkopalvelu järjestöille

Löytyykö yhdistyksenne jo Lähellä.fi:stä? Pohjoissavolainen yhdistys: rekisteröidy ja ilmoita toiminnasta -  Tuo toimita kaikkien saataville!

Mikä on Lähellä.fi? 

Lähellä.fi on ilmainen, valtakunnallisesti sekä alueellisesti toimiva helppokäyttöinen verkkopalvelu yleishyödyllisen toiminnan ilmoittamiseen. Palvelun avulla yhdistysten toiminta, tarjoama tuki sekä tapahtumat tuodaan näkyväksi. Palveluun syötettyjä tietoja voidaan hyödyntää laajasti.  

Pääset ilmoittamaan tietoja ja toimintaasi Lähellä.fi-verkkopalveluun rekisteröitymällä käyttäjäksi ja luomalla organisaatiosi verkkopalveluun. Palvelua kannattaa hyödyntää silloin, kun haluat toimintaasi lisää osallistujia ja vapaaehtoisia, tai kun haluat saada toimintasi julkisen sektorin tietoon.

Mitkä tahot voivat rekisteröityä Lähellä.fi-palvelun käyttäjiksi?

Lähellä.fi-verkkopalveluun voivat rekisteröityä kaikki hyvinvointia edistävät yhdistykset, liitot, järjestöt, erilaiset yhteisöt ja aktiiviset kansalaistoimijat. Myös kunnat ja seurakunnat voivat rekisteröityä halutessaan toimijoiksi. Kaupalliset yritykset voivat rekisteröityä palveluun vapaaehtoistoimintansa osalta.

Miksi tiedot esille?

Tällä hetkellä tieto hyvinvointia ja terveyttä edistävästä toiminnasta löytyy pirstaleisesti nettisivuilta, somesta tai muilta alustoilta, eikä näitä tietoja ole helppo koostaa yhteen tai käyttää apuna asiakasohjauksessa. Lähellä.fi-palveluun syötettyjä tietoja voidaan jatkossa hyödyntää laajemmin osana esimerkiksi hyvinvointialueen alustaratkaisuja, jolloin toiminnalle saadaan laajempi näkyvyys – tietojen syöttäminen Lähellä.fi:hin mahdollistaa tietojen nostamisen myös esimerkiksi yhdistyksen omille nettisivuille! Käytännössä hyvinvointialueen ja muualla asiakastyötä tekevät ammattilaiset  voivat osana työtään hyödyntää helpommin yhdistysten toimintaa, kun tiedot ovat kootummin löydettävissä. Hyvinvoinnin edistäminen on yhteistä työtä! 

Ohjausta ja tukea Lähellä.fi -verkkopalvelun käyttöön!

Ota yhteyttä, niin varataan yhdistyksellenne henkilökohtainen ohjausaika digikehittäjiltämme Yhteystiedot - HYTE - Pohjois-Savo (pshyvinvointialue.fi)

Projektin omat ja yhteistyökumppaneiden perehdytystilaisuudet löydät TAPAHTUMAT-sivuiltamme  ja Lähellä.fi-tuen koulutukset täältä: Lähellä.fi | Lähellä.fi-infot ja -koulutukset (lahella.fi). Perehdytysmateriaaleina käytämme Lähellä.fi-tuen tuottamia koulutusmateriaaleja, löydät ne ja kirjalliset ohjeet täältä: Lähellä.fi | Palvelun käyttöohjeet (lahella.fi).  

Jos tarvitset tukea tietojen ilmoittamiseen, kurkkaa Tapahtumat-osiosta tulevat koulutukset ja infot. Tarvittaessa ole yhteydessä RRP Arjen ilo ja tuki -projektin henkilöstöön yhteystiedot löydät täältä tai teknisen puolen kanssa sinua auttaa Lähellä.fi-tuki (info@lahella.fi).

 

Myös kunta hyötyy siitä, että yhdistysten tiedot ovat kootusti saatavilla. Lähellä.fi-palvelu mahdollistaa kevyen integraation rakentamisen esimerkiksi kunnan alueen järjestötiedoista kunnan omalle sivulle! Lähellä.fi-palvelun edistäminen on siis mainio apuväline järjestöyhteistyöhön. 

Leijuke kuntien tai yhdistysten sivuille

Leijuke on helppo tapa esittää Lähellä.fi:hin ilmoitettua tietoa omilla nettisivuilla. Lataa tästä ohje leijukkeen käyttöönottoon.

Lähellä.fi-palvelu