Hyte-työ banneri

Hyte-työ bannerikuva

مسار التنقل

خريطة الموقع

Tapaturmien ja väkivallan ehkäisy

Tapaturmien ja väkivallan ehkäisy

Tuemme kuntia heidän arjen turvallisuustyössään. Turvallisuussuunnittelutyössä noudatetaan valtakunnallisia linjauksia mm. Toimenpiteistä, tavoitteista, toimintamalleista ja mittareista. Työ on toimijoiden yhteistyötä.

Tapaturmien ja väkivallan ehkäisemisessä tavoitteena on, että lähiympäristöt tukevat asukkaiden hyvinvointia sekä aktiivista ja turvallista elämää.  

Pohjois-Savossa yhä harvempi nuori osallistuu kiusaamiseen, mutta koulukiusattujen määrä on mittareiden mukaan silti kasvanut. Myös seksuaalista häirintää ja ahdistelua kokee yhä useampi nuori, erityisesti nuoret tytöt. Väkivaltarikokset ja alaikäisten rikokset sekä liikenneturvallisuuden vaarantaminen ovat kasvussa. Väestön ikääntyessä kaatumisten ehkäisy vaatii edelleen vahvoja toimenpiteitä. Asuinalueena Pohjois-Savo koetaan kuitenkin turvallisena. 

 • Ketään ei kiusata
 • Kukaan ei koe seksuaalista häirintää tai ahdistelua
 • Väkivaltaa tai sillä uhkailua ei sallita 
 • Nuorten tekemät rikokset vähenevät 
 • Liikenneonnettomuudet vähenevät 
 • Kaatumistapaturmat vähenevät

Pohjois-Savon HYTE ja osallisuustiimi ja Pohjois-Savon väkivallan ehkäisyn verkosto on aloittanut tietoiskut väkivaltatyön teemoista syksyllä 2023 teams yhteyksin. Tietoiskuista saa tietoa työn tueksi, vinkkejä palveluista ja tuodaan esill erilaisia hyviä toimintamalleja. Tietoiskuihin ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua, liity vain mukaan teams linkistä. Ne tietoiskut mitkä on tallennettu ovat nähtävissä 2vk ajan. 

Väkivallan ehkäisyn tietoiskut 2024

Tiistai 4.9.2024 klo 12-12.30 Haitallisen lapsuudenkokemusten yhteys nuorisoväkivaltaan (ACEs) Asiantuntija: Taina Laajasalo THL. Teams linkki kokoukseen 


Keskiviikko 6.11.2024 klo 12-12.30 Turvallinen perhetoiminta esittely. Asiantuntijat Mieli Kuopion kriisikeskus. Teams linkki kokoukseen 

 

Tiistaina 13.2.2024 klo 12.00–12.30 Ikäihmisten taloudellinen kaltoinkohtelu, Suvanto ry

Esityksen diat luettavissa tästä linkistä

Perjantaina 3.5.2024 klo 12.00-12.30 Jengiytyminen ja nuorten ryöstely, Non Fighting Generation ry

Tiistaina 23.1.2024 klo 12.00–12.30 Romanssihuijaukset, Nettideittiturva-hanke    

 

 

Väkivallan ehkäisyn tietoiskujen aiheet 2023

 Vainoaminen väkivaltaa? 
 Rikosten uhrien auttaminen. 
 Väkivallan käsitteistö. 
 MARAK-toimintamallin esittely.  

SERI-tukikeskuksen toiminnan info.

 

Pohjois-Savossa seksuaalista häirintää ja ahdistelua kokee yhä useampi nuori, erityisesti nuoret tytöt. Väkivaltarikokset ovat kasvussa. Väkivaltarikosten määrä kasvoi 8% edellisestä vuodesta. Seksuaalirikoksissa oli kasvua 43% vuoden aikana, erityisesti lasten seksuaalinen hyväksikäyttö kasvoi 83%. Rikoksista syylliseksi epäiltyjen 0-14-vuotiaiden määrä/ 1000 vastaavanikäistä kohden on edelleen kasvussa (2019:13 ? 2020:15%). 

Pohjois-Savossa aloitti helmikuussa 2022 alueellinen väkivallan ehkäisyn verkosto. Puheenjohtajana toimii Ville Koivisto, hyvinvointikoordinaattori.

Väkivallan ehkäisyssä keskeisiä tavoitteita ovat:  

 • Ketään ei kiusata 
 • Kukaan ei koe seksuaalista häirintää tai ahdistelua 
 • Väkivaltaa tai sillä uhkailua ei sallita  
 • Nuorten tekemät rikokset vähenevät 

Tavoitteisiin pääsemiseksi levitetään mm. seuraavia tutkitusti toimivia menetelmiä: 

 • Kiusaamisen ehkäisy- ja sovitteluohjelmien käyttöönotto, kiusaamisen jälkihoito, arviointi ja seuranta 
 • Seksuaali-, tunne- ja turvataitokasvatus 
 • Ehkäise lähisuhdeväkivaltaa -puheeksiottamisen ja ohjaamisen polku 
 • MARAK (moniammatillinen riskinarviointi vakavan parisuhdeväkivallan uhrien auttamiseksi) 

Pohjois-Savon hyvinvointikertomuksen mukaan liikenneturvallisuuden vaarantaminen ovat kasvussa. Väestön ikääntyessä kaatumisten ehkäisy vaatii edelleen vahvoja toimenpiteitä.

Pohjois-Savon HYTE-tiimin Ville Koivisto on puheenjohtajana alueellisessa kaatumisten ehkäisy verkostossa, AKE:ssa, jossa painopisteenä on kaatumisten vähentäminen. Verkosto kokoontuu noin 4xv ja järjestää mm. kuukausittaisia luentosarjoja. AKE:n tavoitteena on toimia tiedon ja hyvien käytäntöjen levittäjänä sekä asiantuntijana. Koottua materiaalia löytyy AKE materiaalipankista. 

Tapaturmien ehkäisyssä keskeisiä tavoitteita ovat:  

 • Liikenneonnettomuudet vähenevät  
 • Kaatumistapaturmat vähenevät 

Tavoitteisiin pääsemiseksi levitetään mm. seuraavia tutkitusti toimivia menetelmiä: 

 • Voima- ja tasapainoharjoittelu 
 • Kaatumisvaaran arviointi (FROP, FRAT) ja kaatumisvaaraa lisäävien lääkkeiden tarkistuslista 
 • KaatumisSeula-työkalut sekä IKINÄ-toimintamalli  
 • Liikennekasvatus sekä ajoterveyden ja vireystilan huomiointi