Hyte-työ banneri

Hyte-työ bannerikuva

Länkstig

Itsestä huolehtimisen ja terveellisten elintapojen edistäminen

Itsestä huolehtimisen ja terveellisten elintapojen edistäminen

 

Terveelliset elintavat suojaavat keskeisiltä suomalaisilta kansantaudeilta. Pienetkin itselle hyvää tekevät ja helpot muutokset elintavoissa vähentävät monia terveysriskejä.  

Miten meillä Pohjois-Savoissa keskimäärin menee?

Hyvinvointikertomuksen mukaan liikunta- ja ravitsemussuositukset ovat Pohjois-Savon kunnissa hyvin käytössä. Ravitsemusosaamista on kehitetty erityisesti lasten ja nuorten sekä iäkkäiden kanssa toimivien parissa.  

Lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky on hieman parantunut ja yleensäkin liikumme aiempaa enemmän. Arkiliikuntaa on kuitenkin terveyden kannalta liian vähän. Terveellisten ruoka- ja ravitsemustottumusten edistämisessä on edistytty, mutta parannettavaa riittää esimerkiksi monipuolisen ruokavalion ja ateriarytmin toteutumisessa sekä ruokakasvatuksen yhteistyössä. Hammasterveydenkin osalta on nähtävissä hyvää kehitystä, tehtyä työtä on tarve jatkaa, jotta mahdollisimman monella olisi terve suu. Huolestuttavaa on, että yläkoululaiset nukkuvat aiempaa vähemmän.  

Seksuaaliterveyden edistämisessä on nähtävissä positiivisia tuloksia; kohdunkaulan syövän seulontaan osallistutaan hieman aiempaa enemmän, joskin harvemmin kuin koko Suomessa. Huolta aiheuttavat alle 20- vuotiaiden muuta Suomea useammat raskaudenkeskeytysten määrät. 

 

Itsestä huolehtimisen ja terveellisten elintapojen osalta keskeisiä tavoitteita ovat: 

 • Ruokasuosituksen mukaiset ruokatottumukset toteutuvat 
 • Tervehampaiset lapset ja nuoret 
 • Nuoret nukkuvat riittävästi
 • Terveyttä edistävä liikunta lisääntyy 
 • Oppimistaidot vahvistuvat
 • Yhä useampi osallistuu kohdunkaulan syövän seulontoihin
 • Raskaudenkeskeytykset vähenevät

Terveellisiä elintapoja voi edistää esimerkiksi seuraavilla vaikuttavilla keinoilla. Näitä voi hyödyntää niin omassa elämässään kuin työssäänkin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on paitsi jokaisen meidän omia pieniä terveystekoja itsellemme, myös yhteistyötä. Olemmekin kuvanneet eri toimijoiden rooleja yhdyspintakuvioihin. 

Pohjois-Savon seksuaaliterveyden edistämisen työryhmä

Pohjois-Savossa toimii alueellinen seksuaaliterveyden edistämisen työryhmä, jonka tehtävänä on 

 • seksuaaliterveyden edistämisen haasteisiin (tilastojen ja muun tiedon pohjalta nostetut) puuttuminen (huomioidaan erilaiset haasteet Pohjois-Savon sisällä)
 • hyvien käytäntöjen ja vaikuttavien mallien jakaminen ja juurruttaminen
 • ajankohtaisten asioiden ja asiantuntijuuden jakaminen
 • koulutuksen järjestäminen seksuaaliterveyden edistämisestä, painottaen ennaltaehkäisytyötä
 • tehdä näkyväksi seksuaaliterveyden eri teemoja

Työryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa lähi-/etätapaamisena. Työryhmässä pohditaan yhdessä seksuaaliterveyden edistämiseen, seksuaalisen häirintään sekä väkivallan ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen liittyviä asioita. 

Liikunnallisen elämäntavan edistämisen työryhmä

Työryhmän tavoitteena on:

 • tiedonkulun vahvistaminen 
 • yhteiskehittäminen 
 • yhdyspintatyön vahvistaminen, jatkumon varmistaminen asiakkaan näkökulmasta 
 • hyvien käytäntöjen jakaminen 

Työryhmä kokoontuu n. 4-5 kertaa vuodessa ja tarvittaessa. 

Ravitsemustyöryhmä

Työryhmän tehtävä: 

 • Suunnitella, kehittää ja seurata alueellisesti asukkaiden ravitsemusterveyden tilaa ja edistää vaikuttavien menetelmien käyttöönottoa ravitsemukseen liittyvien hyvinvointivajeiden ratkaisemiseksi 
 • Kirjata hyvinvointisuunnitelmiin (hyvinvointialue ja kunnat) ikäryhmittäiset ravitsemukseen liittyvät tavoitteet, vaikuttavat toimenpiteet, vastuutahot, seuranta ja arviointi. 
 • Tukea ja edistää yhteistyötä ravitsemusasioissa eri toimijoiden kesken. 
 • Yhtenäistää alueellisia ravitsemusohjauksen ja -neuvonnan käytäntöjä. 
 • Vahvistaa asukkaiden ja ammattilaisten ravitsemusosaamista. 
 • Tukea ravitsemus- ja ruokakasvatusrakenteiden muodostamista (yhteyshenkilöt, kunnan / kuntien yhteinen ruoka- ja ravitsemuskasvatustyöryhmät) 

Lisätietoa työryhmistä: marika.latti(at)pshyvinvointialue.fi

Seksuaaliterveyden edistämisen tietoiskut

Pohjois-Savon seksuaaliterveyden edistämisen työryhmä järjestää seksuaaliterveyden edistämisen tietoiskuja. Liity mukaan teams yhteyksin. Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua. Linkit ja tallenteet (2vk ajan) alla. 

 • SERI-tukikeskuksen toiminnan info tiistaina 12.3.2024 kello 12-12.30. Seri-tukikeskus auttaa kaikkia yli 16-vuotiaita seksuaaliväkivaltaa kohdanneita, riippumatta henkilön sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.  Asiantuntija: Johanna Kejonen, apulaisosastonhoitaja, kätilö, Naisten akuuttikeskus, KYS Seri-tukikeskus. Liity tietoiskuun tästä.

 

Liikunnallisen elämäntavan edistämisen koulutukset

 • Elintapaohjauksen yhdyspintatyö ja hyvät käytänteet – webinaari sekä maakunnalliset työpajat 20.2.2024 klo 12.00–15.45. Kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintatyö on ajankohtainen ja puhuttava aihe ympäri valtakuntaa. Itä-Suomessa on päästy hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyön rakentamisessa vähitellen alkuun ja tämän webinaarin sekä maakunnallisten työpajojen kautta on tarkoitus ottaa yhteistyössä seuraava askel. Koulutusiltapäivän toteuttavat Itä-Suomen aluehallintovirasto yhdessä Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon hyvinvointialueet sekä Itä-Suomen eri liikunnan aluejärjestöt. Lue lisää.

Ravitsemusterveyden edistäminen

 • Uusi ravitsemushoitosuositus käytäntöön -koulutukset 20.2.2024 kello 8.30–12.00 ja 12.30–16.00. 
  • Ravitsemushoitosuosituksen sisällön keskeiset asiat ja toimeenpano paikallisesti. Ravitsemushoidon ja ravitsemusterveyden edistämisen käytäntöjen yhdenmukaistaminen Pohjois-Savon hyvinvointialueella moniammatillisena yhteistyönä. 
  • Lue lisää ja ilmoittaudu
 • Ikääntyneiden ravitsemus – maksuton verkkokoulutus ammatilliseen täydennyskoulutukseen
  • Verkkokoulutus ikääntyneiden ruokasuosituksista ikääntyneiden parissa työskenteleville ammatilliseen täydennyskoulutukseen.
  • Koulutuksen tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalveluissa ja ruokapalveluissa toimivat ammattilaiset tuntevat ikääntyneiden ruokasuositukset, osaavat käyttää niitä työssään ja löytävät luotettavaa, asianmukaista tietoa ja ohjeita esimerkiksi vajaaravitsemuksen tunnistamisesta, sen ehkäisystä, ravitsemushoidosta ja ruokapalvelujen toteuttamisesta.
  • Verkkokoulutus sopii ammatilliseen täydennyskoulutukseen, uusien työntekijöiden perehdytykseen sekä alan oppilaitosten käyttöön oppimateriaaliksi.
  • Koulutus muodostuu itsenäisistä osista, joista kouluttautuja voi valita itselleen sopivan kokonaisuuden. Kun valittu osio on suoritettu hyväksytysti, saa siitä todistuksen.
  • Koulutus on maksuton ja saatavilla rekisteröitymisen jälkeen valtion ravitsemusneuvottelukunnan ylläpitämältä sivustolta 

Tallenteiden katsomiseen käytä firefox selainta, kirjaudu tarvittaessa vieraana/ ulkopuolisena mikäli tallenteen katsominen sitä vaatii