Yksinäisyys

Ajankohtaista

 

Yksinäisyys – kohtaa ja ota puheeksi!
- ikäkeskuksen ammattilaisille ja muille asiasta kiinnostuneille


Aika: 23.4.2024 klo 13.30 – 15.30, Teams

Pohjois-Savon hyvinvointialue ja Yksinäisyystyö Pohjois-Savossa järjestävät maksuttoman koulutuksen yksinäisyyden kohtaamisesta.

Yksinäisyyden tunnistaminen ja siihen avun tarjoaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta voimme ehkäistä pitkittyneitä mielenterveyden haasteita. Vaikka yksinäisyys usein mielletään luonnolliseksi osaksi ikääntymistä, on siihen hyvä kiinnittää huomiota. Yksinäisyyden lieventämisellä voidaan tukea ikääntyvän toimintakykyä, sosiaalista hyvinvointia ja tyytyväisyyden tunnetta elämää kohtaan.

Koulutuksessa käsittelemme:
• yksinäisyyden seurauksia ihmisen hyvinvointiin
• yksinäisyyden tunnistamista
• keinoja yksinäisyyden kohtaamiseen ja puheeksi ottamiseen
Koulutuksessa on osallistujia osallistava ryhmäkeskusteluosuus

Koulutukseen teams linkki löytyy täältä:/documents/262441/1482779/Yksin%C3%A4isyys_ik%C3%A4keskus_23_4_2024_mainos_final.pdf/cc14065b-3ac4-4bf4-b483-f49aac13bcd9?t=1706800273000

 

Yksinäisyys – kohtaa ja ota puheeksi
- perhekeskuksen ammattilaisille ja muille asiasta kiinnostuneille


14.5.2024 klo 13.30-15.30, Teams


Pohjois-Savon hyvinvointialue ja Yksinäisyystyö Pohjois-Savossa järjestävät maksuttoman koulutuksen yksinäisyyden kohtaamisesta.


Yksinäisyyden tunnistaminen ja siihen avun tarjoaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta voimme ehkäistä pitkittyneitä mielenterveyden haasteita. Tutkimusten mukaan vanhemman kokema yksinäisyys on myös riskitekijä lapsen yksinäisyydelle. Avun saaminen yksinäisyyteen vahvistaa sekä vanhempien että lasten hyvinvointia.


Koulutuksessa käsittelemme:
• yksinäisyyden seurauksia ihmisen hyvinvointiin
• yksinäisyyden tunnistamista
• keinoja yksinäisyyden kohtaamiseen ja puheeksi ottamiseen
Koulutuksessa on osallistujia osallistava ryhmäkeskusteluosuus.

Hyvinvointialueen henkilöstö ilmoittautuminen OSS:

Muiden ilmoittautuminen ja Lisätiedot/documents/262441/1482779/Yksin%C3%A4isyys_peke_14_5_2024_mainos.pdf/c9a102af-d09a-58d7-b6fa-a05511c05bea?t=1709287567588

 

 

Ystäväpiiri-ryhmänohjaajakoulutukset keväällä 2024

Ystäväpiiri-koulutus® antaa valmiudet tavoitteellisen, asiakaslähtöisen ja iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä lievittävän Ystäväpiiri-ryhmän suunnitteluun, toteutukseen ja ohjaamiseen Vanhustyön keskusliiton kehittämän ryhmämallin mukaisesti.

Koulutuksessa paneudutaan iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden ymmärtämiseen, voimavaralähtöiseen toimintaan, hallitun ryhmäprosessin toteuttamiseen sekä omaan kasvuun ryhmänohjaajana.

Koulutukset toteutetaan Teams-alustalla verkossa, ja koulutuspäivien rinnalla osallistujat ohjaavat parityönä oman iäkkäille ihmisille suunnatun Ystäväpiiri-ryhmän lähitapaamisina tai verkossa

(12 ryhmätapaamista kolmen kuukauden ajalla).

Koulutukseen osallistutaan yhdessä ohjaajaparin kanssa. Osallistuminen maksaa 100 €/hlö, ja vapaaehtoistoimijoille ja opiskelijoille koulutus on maksuton. Paikat täytetään hakujärjestyksessä, ja koulutukseen hakeneet ohjaajaparit haastatellaan ennen koulutuksen alkua.

Tutustu Ystäväpiiri-toimintaan: Ystäväpiiri-toiminta - Vanhustyön keskusliitto - Iäkkäiden yksinäisyys (vtkl.fi)

Ystäväpiiri-koulutus® I

Koulutuspäivät:

1. ke 17.1. klo 13.00–16.00 ja to 18.1. klo 13.00–16.00

2. ke 24.1. klo 13.00–16.00 ja to 25.1. klo 13.00–16.00

3. ti 13.2. klo 13.00–16.00 ja to 15.2. klo 13.00–16.00

4. ke 20.3. klo 13.00–16.00 ja to 21.3. klo 13.00–16.00

5. ma 6.5. klo 13.00–16.00 ja ti 7.5. klo 13.00–16.00

Hae mukaan 10.12.2023 mennessä.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

alueohjaaja Marjo Pääkkö

p. 050 324 0690

marjo.paakko@vtkl.fi

Ystäväpiiri-koulutus® II

Koulutuspäivät:

8.2., 15.2., 14.3., 25.4. ja 23.5.2024 klo 9.00–16.00

Hae mukaan 10.1.2024 mennessä.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

alueohjaaja Minna Partanen

p. 050 360 1209

minna.partanen@vtkl.fi

Toteutamme keväällä kaksi samansisältöistä Ystäväpiiri-ohjaajakoulutusta,

jotka molemmat on suunnattu eri puolilla Suomea toimiville:

 

 

Mitä yksinäisyys on?

Yksinäisyys on ahdistava, yksilöllinen kokemus ulkopuolisuudesta ja erillisyydestä ja voi aiheuttaa alakuloa sekä psyykkistä ja fyysistä pahoinvointia. Yksinäisyys on eri asia kuin masennus ja sairaudet. Yksinäisyyden tunne voi aiheuttaa kipua samoilla aivoalueilla kuin fyysinen kipu.

Emotionaalisessa yksinäisyydessä ihmissuhteiden määrää olennaisempaa on niiden laatu – Ihmissuhteissa haluamme kokea yhteenkuuluvuuden ja merkityksellisyyden tunnetta. Emotionaalisessa yksinäisyydessä ihmissuhteita voi olla paljonkin, mutta niiden laatu ei vastaa tarvetta tulla ymmärretyiksi ja nähdyiksi toisille sellaisina kuin olemme.

Yksinolo voi olla myönteistä ja hektisessä elämäntilanteessa jopa toivottua ja rentouttavaa. Yksinäisyyden on todettu kuitenkin olevan merkittävä hyvinvointtia ja meilenterveyttä heikentävä tekijä ja vaikuttavan myös monien fyysisten sairauksien taustalla

Pohjois-Savossa:

  • 11% 8/9.lk nuorista ja 1./2. vuosikurssin lukiolaista tuntee itsensä yksinäiseksi 
  • Eniten yksinäiseksi itsensä kokevat ammatillisen oppilaitoksen nuoret (13%) 
  • 7% 4-vuotiaiden huoltajista tuntee itsensä yksinäiseksi
  • 8% 20-64-vuotiaista tunsi itsensä yksinäiseksi  (2018)
  • Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus 65-vuotta täyttäneistä oli 2018 8% ja yli 75-vuotiaista 9%

 

Osallisuus ja yksinäisyys ovat yhtenä Pohjois-Savon laajan hyvinvointikertomuksen paonopiste alueena. Osallisuuden kautta vaikutetaan vahvasti myös yksinäisyyteen.

Yksinäisyyteen liittyen tavoitteeksi on asetettu, että kukaan ei koe Pohjois-Savossa itseään yksinäiseksi. Tähän on useita usein laajojakin osallisuuteenkin liityviä mentelmiä kuten ryhmäytymiseen, matalan kynnyksen kohtaamispaikkoihin ja digitaalisuuden edistämiseen liittyvät toimet.  

 

Yksinäisyystyö

Yksinäisyystyön avulla on mahdollisuus pohtia omia yksinäisyyden tunteita ja löytää keinoja muuttaa käyttäytymistä ja elämään toivottuun suuntaan.
Työskentelyn tavoitteena on käynnistää prosessi, jonka aikana mielen ja toimintatapojen joustavuus lisääntyvät – ja elämässä alkavat näkyä myös muut kuin yksinäisyyden värittämät sävyt.

Pohjois-Savossa on nostettu yksinäisyyteen liittyvää teema esiin ammattilisille järjestetyillä yksinäisyyden ilmiö -ja puheeksiotto- koulutuksilla, joiden käytännön toteutuksesta vastasi HelsinkiMissio. Koulutukset toteutettiin neljä kertaa kahden tunnin webinaareina kevään 2021 aikana. 

Kuopion kriiskekuksen yksinäisyystyö Pohjois-Savossa -hanke tarjoaa maksutonta apua yksinäisyyttä kokeville täysi-ikäisille Pohjois-Savon alueella. Työskentely toteutetaan HELSINKIMISSION toimintamallilla, johon kuuluvat yksilökeskustelut työntekijän kanssa sekä ohjattu työkirjatyöskentely. Asiakkaaksi voi hakeutua, jos haluaa tutkia omaa yksinäisyyden kokemusta ja löytää itselleen keinoja helpottaa sitä.

Tarkemmat tiedot: https://www.mielenterveysseurat.fi/kuopio/2021/08/11/apua-yksinaisyyteen-pohjois-savossa/

Ystäväpiiri-ryhmänohjaajakoulutukset keväällä 2024

Ystäväpiiri-koulutus® antaa valmiudet tavoitteellisen, asiakaslähtöisen ja iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä lievittävän Ystäväpiiri-ryhmän suunnitteluun, toteutukseen ja ohjaamiseen Vanhustyön keskusliiton kehittämän ryhmämallin mukaisesti.

Koulutuksessa paneudutaan iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden ymmärtämiseen, voimavaralähtöiseen toimintaan, hallitun ryhmäprosessin toteuttamiseen sekä omaan kasvuun ryhmänohjaajana.

Koulutukset toteutetaan Teams-alustalla verkossa, ja koulutuspäivien rinnalla osallistujat ohjaavat parityönä oman iäkkäille ihmisille suunnatun Ystäväpiiri-ryhmän lähitapaamisina tai verkossa

(12 ryhmätapaamista kolmen kuukauden ajalla).

Koulutukseen osallistutaan yhdessä ohjaajaparin kanssa. Osallistuminen maksaa 100 €/hlö, ja vapaaehtoistoimijoille ja opiskelijoille koulutus on maksuton. Paikat täytetään hakujärjestyksessä, ja koulutukseen hakeneet ohjaajaparit haastatellaan ennen koulutuksen alkua.

Tutustu Ystäväpiiri-toimintaan: Ystäväpiiri-toiminta - Vanhustyön keskusliitto - Iäkkäiden yksinäisyys (vtkl.fi) 

Ystäväpiiri-koulutus® I

Koulutuspäivät:

1. ke 17.1. klo 13.00–16.00 ja to 18.1. klo 13.00–16.00

2. ke 24.1. klo 13.00–16.00 ja to 25.1. klo 13.00–16.00

3. ti 13.2. klo 13.00–16.00 ja to 15.2. klo 13.00–16.00

4. ke 20.3. klo 13.00–16.00 ja to 21.3. klo 13.00–16.00

5. ma 6.5. klo 13.00–16.00 ja ti 7.5. klo 13.00–16.00

Hae mukaan 10.12.2023 mennessä.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

alueohjaaja Marjo Pääkkö

p. 050 324 0690

marjo.paakko@vtkl.fi

 

Ystäväpiiri-koulutus® II

Koulutuspäivät:

8.2., 15.2., 14.3., 25.4. ja 23.5.2024 klo 9.00–16.00

Hae mukaan 10.1.2024 mennessä.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

alueohjaaja Minna Partanen

p. 050 360 1209

minna.partanen@vtkl.fi

Toteutamme keväällä kaksi samansisältöistä Ystäväpiiri-ohjaajakoulutusta,

jotka molemmat on suunnattu eri puolilla Suomea toimiville: