Breadcrumb

Tietoa projektista

Tietoa projektista

Projektin valmisteluvaiheessa on tunnistettu tarpeet

  • lisätä sote-ammattilaisten ohjaamisosaamista ja -kykyä,
  • lisätä ja vahvistaa hyte-toimijoiden yhteistyötä, 
  • tavoittaa syrjäytymisvaarassa olevia pohjoissavolaisia ja
  • helpottaa asukkaan pääsyä mukaan HYTE-toimintaan digitaalisen palvelualustan avulla.

Näihin asioihin projektissa pyritään vaikuttamaan

  • luomalla selkeä malli, jolla erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia asiakkaita ohjataan hyvinvointialueen palveluista kuntien, järjestöjen ja seurakuntien hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan,
  • ottamalla käyttöön helppokäyttöinen digitaalinen alusta, jonka avulla asukkaat ja asiakkaat löytävät eri toimijoiden hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan ja palvelut.

Lue lisää asiakkaiden ohjaamisesta hyte-toimintaan ja tiedon löytämisen helpottamisesta klikkaamalla alla olevia kuvia.