Hyte-työ banneri

Hyte-työ bannerikuva

Breadcrumb

Публикатор

Ajankohtaista

 1. Uutinen

  Uutiskirje Tammikuu 2022 OSA 1

  15.1.2022
  PS HYTE –viesti nro 1/2022 Pohjois-Savon HYTE –viesti kokoaa tietoa, vinkkejä ja tapahtumia maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnasta. HYTE-viesti lähetetään kerran kuukaudessa ilmoittamaasi sähköpostiin. HYTE-viestiä saa välittää eteenpäin. Pohjois-Savon HYTE löytyy myös...
  15.1.2022 Uutinen

  Uutiskirje Tammikuu 2022 OSA 1

  PS HYTE –viesti nro 1/2022

  Pohjois-Savon HYTE –viesti kokoaa tietoa, vinkkejä ja tapahtumia maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnasta. HYTE-viesti lähetetään kerran kuukaudessa ilmoittamaasi sähköpostiin. HYTE-viestiä saa välittää eteenpäin. Pohjois-Savon HYTE löytyy myös Facebookista Pohjois-Savon HYTE , Pohjois-Savon ehkäisevä mielenterveys ja päihdetyö ja Twitteristä PSHYTE sekä Instagramista PohjoisSavonHYTE

   
  EU:n yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018. Säilytämme henkilötietoja tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla: Tietosuojaseloste Mkäli haluat saada HYTE-viestin jatkossakin, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Mikäli et halua viestiä enää, ilmoita siitä sähköpostilla henkilölle, jolta olet ko. viestin saanut.

   
  Pohjois-Savon hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ajankohtaista
   

  • Pohjois-Savon poikkihallinnollinen HYTE-ryhmä kokoontuu 24.2.2022. Kokousta varten valmistellaan esitys Pohjois-Savon tulevasta HYTE-rakenteesta ja toimintaperiaatteista, jotka viedään kevään 2022 aikana aluehallituksen hyväksyttäviksi. 

  • Pohjois-Savon itsemurhien ehkäisyverkostoon uusia jäseniä. Pohjois-Savon alueella toimii ammattilaisista koostuva itsemurhien ehkäisyverkosto, jonka tarkoitus on jakaa tietoa itsemurhien ehkäisystä, pohtia millaista yhteistyötä pitäisi tehdä, että itsemurhavaarassa olevat ja heidän läheisensä saisivat mahdollisimman joustavasti ja hyvin apua sekä kartoittaa koulutustarpeita itsemurhien ehkäisytyöhön. Verkosto kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa. Verkostoon toivomme nyt uusia jäseniä, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista, mutta myös muista ammattilaisista, jotka haluat kehittää itsemurhailmiötä koskevaa tietämystä omassa työssään ja kohtaavat itsemurhaa yrittäneitä tai heidän läheisiään. Itsemurhien ehkäisyverkostoon voi ilmoittautua mukaan: juha.metelinen(at)mieli.fi 

  • Mikäli olet kiinnostunut tulemaan mukaan perustettavaan Pohjois-Savon väkivaltatoimijoiden verkostoon, otathan yhteyttä sade.rytkonen@kuh.fi Tavoitteena on tehdä yhteistyötä, saada vertaistukea, kehittää palveluja ja tehdä väkivaltapalveluja sekä väkivaltatyötä näkyvämmäksi ja ennaltaehkäistä väkivaltaa yhdessä. Ensimmäinen tapaaminen on 22.2.2022 klo 14 teams yhteyksin.

  • TEAviisari Kulttuurin tulosten mukaan terveydenedistämisaktiivisuus Pohjois-Savossa kulttuurin saralla on lisääntynyt ja vertailumaakuntiin verrattaessa tilanne on meillä paras. Tutustu Pohjois-Savon ja oman kuntasi tilanteeseen https://teaviisari.fi  -> kulttuuri. Pohjois-Savon vahvuuksia ovat:

   • Kulttuuritoiminnan johtaminen, jonka mukaan suurimmassa osassa kuntia on sovittu työnjako siitä, mikä hallintokunta koordinoi ja nimetty henkilö koordinoimaan hyvinvointia ja terveyttä edistävää kulttuuritoimintaa kokonaisuutena. Kunnissa on myös virallisesti hyväksytty perusteet, joilla jaetaan tilojen käyttövuoroja kulttuuritoimintaan. Kulttuuritoiminnan johtamisessa kulttuuritoimintaan liittyviä tavoitteita ja resursseja on huomioitu yhä useammin kuntien toiminta- ja taloussuunnitelmissa.

   • Suurimmassa osassa kuntia on kirjattu kulttuuritoiminnan tavoitteita osaksi kunnan laajaa hyvinvointikertomusta tai muuhun vastaavaan 

    Kehittämistä vaativat edelleen kulttuuritoiminnan seuranta ja tarveanalyysi, vaikkakin tilanne on kehittynyt parempaan suuntaan viimeisen kahden vuoden aikana. Kunnissa tulisi aktiivisemmin esitellä johtoryhmille ja luottamushenkilöille erityisesti kunnan järjestämiin eri kulttuuripalveluihin osallistuneiden määriä ja kulttuuripalveluista saatuja palautteita. 

  • Kaatumisvaaran vähentäminen luentosarjat jatkuvat: https://www.psshp.fi/ammattilaiset/hoitotyo/alueellinen-kaatumisten-ehkaisyverkosto/materiaalipankki Liity mukaan teams yhteyksin. Ei tarvitse ilmoittautua.
   • to 17.2.2022 klo 12.00–12.30 Kaatumisvaaran vähentäminen: Vakava vaarantapahtuma selvitys, HairPro - miten kaatumiset ja putoamiset näkyvät. Asiantuntijana Kaisa Haatainen, potilasturvallisuuspäällikkö, KYS.

   • 23.3.2022 klo 12.00–12.30 Turvallisesti jalan ja pyöräillen. Asiantuntijana Tuula Taskinen, yhteyspäällikkö, Liikenneturva

   • 4.4.2022 klo 12.00–12.30 Pysytään pystyssä opas. Asiantuntijana Tarja Tervo-Heikkinen, kliinisen hoitotyön asiantuntija, KYS 

   • Aikaisempien luentosarjojen tallenteet löytyvät: https://www.psshp.fi/ammattilaiset/hoitotyo/alueellinen-kaatumisten-ehkaisyverkosto/materiaalipankki
     
  • Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) päätöksenteossa luento 10.2.2022 klo 10-12 teams yhteyksin Pohjois-Savon alueen toimijoille. Luennon jälkeen työpajoja. Lisätietoja myöhemmin. Asiatuntijoina THL:n ja Kuntaliiton EVA asiantuntijat. Liity mukaan: https://bit.ly/Vaikutustenarviointi Luentojen jälkeen erikseen sovittuina ajankohtina kuntakohtaiset työpajat.
  • HYTE-työn painopisteet ja vaikuttavat HYTE-menetelmät 13.12.2021 klo 12.00 - 14.00 teams yhteyksin. Esittelyssä menetelmä /30min: Hyvän mielen taitomerkki, osallistava budjetointi, liikuntaneuvonta ja työttömien terveystarkastukset. Tule mukaan kuuntelemaan nonstoppina sinua kiinnostavaa menetelmää. Ohjelma ja linkki: https://bit.ly/13122021hytemenetelmat

   

  Pohjois-Savon HYTE:n ja yhteistyötahojen koulutuksia tarjolla

   

  Tammikuu

  • MIELI ry tarjoaa v. 2022–2023 mielenterveystaitojen koulutuksia varhaiskasvatuksen, peruskoulujen ja lukion henkilöstölle. Koulutukset antavat varmasti mahdollisuuden tarkastella ja arvioida jo tehtävää mielenterveyden edistämistyötä sekä antaa myös uusia näkökulmia lasten ja nuorten mielenterveystaitojen edistämiseen ja ammattilaisten mielenterveysosaamisen kehittämiseen. Koulutukset ovat maksuttomia kunnille ja toteutuvat etänä. https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/koulutukset/mielenterveystaitoja-varhaiskasvatukseen-ja-kouluun-koontisivu/ ja esite: https://pohjoissavo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_tormi_kuh_fi/EY4FyKt25WFKmzqyqumt3UQBfi9BI9QaMt2KdRfEkkkY7g?e=Luna5d 
  • Pohjois-Savon hyvinvointivajeet ja niiden korjaaminen – HYTE-työn painopisteet ja vaikuttavat menetelmät VI 13.1.2022 klo 14.00–16.00 Teams yhteyksin.  Esittelyssä monitoimijainen yhteistyö perhekeskusverkostossa, ystäväpiiri-toiminta, kattava koululounas ja välkyt välipalat - toimenpide-ehdotukset ja Pelotta –hankkeen väkivaltapolku. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua. Ohjelma: https://bit.ly/13012022hytemenetelmat  
  • Osallisuuskahvit 17.1.2022 klo 14–15 webinaari. Alustukset aiheista: vaikeasti tavoitettavien ryhmien moninaisuus, pakolaiset mukana heitä koskevien palvelujen kehittämisessä ja Ikääntyneet ja osallisuus. Järjestäjinä: MSL Osallisuus & HYMY-verkosto, Vapaa! Fri-hanke/OM ja OSPA-hanke. Ilmoittaudu:https://forms.gle/W58nRtTJ1ZjeHNuY6

  • Vaikuttava ehkäisevä päihdetyö kunnallisessa nuorisotyössä 18.1.2022 klo 12.00–15.00 etäyhteyksin. Järjestäjänä EHYT ry. Ilmoittautuminen ja lisätietoja: https://ehyt.fi/tapahtuma/vaikuttava-ehkaiseva-paihdetyo-kunnallisessa-nuorisotyossa-3/ 

  • Mitä tehdä, kun huoli ilmastosta haittaa syömistä? – Miten kohdata oppilaiden ympäristöahdistus? 19.1.2022 klo 17.30–19 Webinaari. Järjestäjänä RuokaTutka. Kohderyhmä luokan ja aineenopettajat. Lisätietoja ja ilmoittautuminen https://www.lyyti.fi/reg/webinaarit

  • Muuttuva kansalaistoiminta – työkaluja ja visioita kunnille. 20.1.2022 klo 9-12.00. Tilaisuuden tavoitteena on tutustua kansalaistoiminnan muutoksessa olevaan kenttään. Perinteisen seura- ja yhdistystoiminnan rinnalla kasvaa kuntalaisten itse organisoima omaehtoinen toiminta – paikallisaktivismi. Sillä tarkoitetaan yleensä järjestötoiminnan ulkopuolella olevaa luonteeltaan aloitteellista, proaktiivista ja rakentavaa toimintaa, joka nojaa tee-se-itse-henkeen. Se hyödyntää toiminnassaan internetiä ja sosiaalista mediaa. https://avi.fi/tapahtuma/-/c/900671

  • Ehkäisevän päihdetyön osaaja -koulutus rippikoulutyön tueksi 26.1.2022 klo 13–15 teams yhteyksin. Työkaluja rippikoulutyön tueksi Ehkäisevän päihdetyön osaaja -verkkokoulutuksen, jonka kohderyhmänä ovat nuoriso-ohjaajat, isoset ja muut rippikoulutyötä tekevät. https://ehyt.fi/tapahtuma/copy-of-ehkaisevan-paihdetyon-osaaja-koulutus-tyokaluja-rippikoulutyon-tueksi/

  • Ensihuoli- koulutus vapaaehtoistoimijoille 26.1. 2022 klo 17–19 teams yhteyksin. Järjestäjänä Ehyt ry. Kohderyhmänä ovat vapaaehtoistyössä toimivat henkilöt, jotka kaipaavat välineitä arkipäivän päihdehaittojen ja niistä syntyneen huolen kohtaamiseen ja puheeksiottoon ihmisenä ihmiselle. Lisäksi koulutukseen voivat osallistua kaikki, joita kiinnostaa mahdollisuus toisten auttamisesta ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoiminnassa. Ensihuoli ei ole ammattilaiskoulutus. https://ehyt.fi/tapahtuma/ensihuoli-koulutus-5/ 

  • Alueellinen nuorisopsykiatrian ja perustason yhteistyöpäivä - Sukupuoli-identiteetin moninaisuus – teoriaa ja käytäntöä 27.1.2022 klo 9–15.15. KYS, auditorio 1. Tavoitteena on lisätä tietoa sukupuoli-identiteetin moninaisuudesta ja sukupuolidysforiasta, kohtaamisesta, neuvonnasta ja ohjaamisesta tarvittaessa avun piiriin. Ohjelma: https://koulutuskalenteri.psshp.fi/hrm/public?PAGE=PublicTrainingProgramme

  • Kuinka älylaitteet vaikuttavat oppimiseen ja kehitykseen? 27.1.2022 klo 13–16.00. Järjestäjänä AVI. Koulutus on suunnattu lasten ja nuorten parissa toimiville kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Koulutuksessa käydään läpi kuinka älylaitteet vaikuttavat lasten ja nuorten keskittymiskykyyn ja kehitykseen. Pohdimme, kuinka ohjata lapsia ja nuoria älylaitteiden kohtuukäyttöön. Lisäksi perehdymme digipelien positiivisiin puoliin ja parhaisiin oppimispeleihin. https://avi.fi/tapahtuma/-/c/929881 
  • Toiminnanohjaus, itsesäätely ja oppimisen vaikeudet – Miten auttaa? (2op) 27.1., 17.2. ja 7.4.2022 webinaari. Kohderyhmät: opettajat, psykologit, kuraattorit, lastentarhanopettajat. Järjestäjänä OPH. https://koju.nmi.fi/tuote/oph-toiminnanohjaus-itsesaately-ja-oppimisen-vaikeudet-2022-webinaari/

   

  Helmikuu

  • Ehkäisevän päihdetyön osaaja -koulutus: Kaupunki kuuluu kaikille. 2.2.2022 klo 9–11 teams yhteyksin. Tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten ja vapaaehtoisten ehkäisevän päihdetyön osaamista varhaiskasvatuksessa. Koulutus tarjoaa tietoa päihtyneiden ihmisten kohtaamisesta julkisilla paikoilla sekä toimintamallin, jonka avulla ammattilaiset voivat ottaa päihtyneet henkilöt lasten kanssa puheeksi ja käydä tilanteita läpi, miten toimia, jos julkisilla paikoilla pelottaa. https://ehyt.fi/tapahtuma/copy-of-ehkaisevan-paihdetyon-osaaja-koulutus-kaupunki-kuuluu-kaikille/

  • Mitä kuuluu nuori? Toiveikkuutta nuorisotyön vuoteen 2022., 2.2. ja 8.2. klo 13–15.00. Nuorten kanssa työtä tekevät sekä muut kiinnostuneet. Kuinka pitää yllä toiveikkuutta ja optimismia nuorten kanssa? Miten voit vahvistaa nuorten mielen hyvinvointia tässä ajassa? Nyt on aika keskittyä lisäämään niin omaa kuin nuorten toiveikkuutta tulevaisuuden suhteen ja vahvistamaan mielenterveyttä. https://avi.fi/tapahtuma/-/c/938395

  • Sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttäjätilaisuus 3.2.2022 klo 9–11.30. Maksuton. Tilaisuudessa käsitellään mm. hyvinvointikertomustyö kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden välillä, indikaattoriasioita ja vinkkejä sähköinen hyvinvointikertomus ja EVA-työkalun käyttöön. Järjestäjänä SHVK tiimi, FCG. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan Teams-tilaisuuteen, ilmoittaudu 31.1.2022 mennessä tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/A7CDCE473A493E80 

  • Lääkärityö perhekeskuksessa Itä- ja Keski-Suomen alueiden yhteinen webinaari 3.2.2022 klo 8.30–10.00. Järjestäjänä POSOTE20-hanke. Tilaisuus on tarkoitettu lääkäreille, hyvinvointialueen valmistelijoille, perhekeskustoimijoille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Tilaisuuden tarkoituksena on lisätä ymmärrystä lääkärin roolista ja työnkuvan mahdollisuuksista perhekeskuksessa. Lisätietoja: https://www.posote20.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/laakarityo-perhekeskuksessa-webinaari.html 

  • Ehkäisevän päihdetyön osaaja -verkkokoulutus: Nikotiiniton urheiluseura. 7.2.2022 klo 17–19. Koulutuksen tavoitteena on antaa työvälineitä seuratyöhön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lisäksi koulutuksessa annetaan tietoa nuuskasta ja muista nikotiinituotteista sekä niiden vaikutuksista urheilusuorituksiin ja terveyteen. Koulutuksessa luodaan pohja seuran nikotiinittomuus työhön ja sen kehittämiseen. Koulutuksella vahvistetaan ehkäisevän työn osaamista. https://ehyt.fi/tapahtuma/ehkaisevan-paihdetyon-osaaja-verkkokoulutus-nikotiiniton-urheiluseura/

  • Ongelmallinen raha- ja digipelaaminen - Pohjois-Savon infotilaisuus.  9.2.2022 klo 13–15. Järjestäjänä Pelituki yhteistyökumppanien kera. Info on suunnattu ammattilaisille, jotka kohtaavat pelaamista työssään. Tilaisuudessa tutustutaan raha- ja digipelaamiseen ilmiöinä ja peliongelmien puheeksioton tärkeyteen asiakastyössä sekä infossa saa tietoa aihepiiriin liittyvistä koulutusmahdollisuuksista, mm. rahapeliriippuvuuden hallintaan liittyen. Lisätietoja:  https://pohjoissavo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_tormi_kuh_fi/EcpQf-BXy4dKoXvGYd7lY00BdVCgfAkFBMAXqiR047nnDg?e=fU8IE7 

  • Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) päätöksenteossa luento 10.2.2022 klo 10–12 teams yhteyksin Pohjois-Savon alueen toimijoille. Asiatuntijoina THL:n ja Kuntaliiton EVA asiantuntijat. Luennon jälkeen työpajoja aiheesta.  Liity mukaan: https://bit.ly/Vaikutustenarviointi
  • HYTE-treffit 11.2.2022 klo 10–11 verkkoyhteyksin. Järjestäjänä THL ja Kuntaliitto. Kohderyhmä: kuntien hyte-koordinaattoreille ja muille hyte-työn tekijöille Tilaisuudessa kuullaan kuntien hyte-työn kehittämiseen ja johtamiseen liittyviä puheenvuoroja ja käydään yhteistä keskustelua. Muut vuoden 2022 ajankohdat 22.4., 16.9. ja 9.12.2022. Ohjelma ja lisätietoja: https://www.kuntaliitto.fi/osallistuminen-ja-vuorovaikutus/johtaminen-ja-kehittaminen/hyvinvoinnin-edistaminen/hyte-treffit

  • Seksuaaliterveyden edistämisen tietoisku: Sukupuolen moninaisuus ja sukupuoliristiriitaa kokevan nuoren kohtaaminen 14.2.2022 klo 12.00–12.30 teams yhteyksin. Asiantuntijana Johanna Luomala, johtaja, Kuopion Tyttöjen Talo. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua, liity vaan tietoiskuun mukaan osoitteessa: https://bit.ly/sukupuolenmoninaisuus Järjestäjänä: Pohjois-Savon seksuaaliterveyden edistämisen työryhmä. Tilaisuus tallennetaan ja löytyy 2vk ajan myöhemmin sivulta: https://www.hyte.pshyvinvointialue.fi/web/hyte/seksuaaliterveyden-edistaminen

  • Osallisuusviikko 14. - 17.2.2022 klo 9.00–10.30 - Osallisuustyön työkalut käyttöön! Järjestäjänä Sokra. Viikon aikana kuulet vinkkejä osallisuusohjelman tekoon ja saat työkaluja osallisuuden vahvistamiseksi. Ilmoittaudu työpajoihin 6.2. mennessä: Ma 14.2. Osallisuustyön johtaminen kunnissa, ti 15.2. Osallisuuden kokemuksen mittaaminen ja arviointi, Ke 16.2. Hyvät osallisuuden edistämisen mallit käyttöön, To 17.2. Osallisuuden 24 apukysymystä. Ohjelma ja lisätietoja:  https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/8240732 

  • Yhdenmukaisuutta ja tukea neuvoloihin sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon - NEUKO-tietokannan julkistamistilaisuus. THL. 15.2.2022 klo 13–15.  NEUKO-tietokanta sisältää äitiys- ja lastenneuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ammattilaisten käyttöön uusinta tietoa, ohjeistuksia, suosituksia ja lomakkeita. https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/ajankohtaista/tapahtumat/yhdenmukaisuutta-ja-tukea-neuko-tietokannan-julkistaminen 

  • Ehkäisevän päihdetyön osaaja -koulutus: Kodin ja koulun yhteinen kasvatusvastuu. 17.2. 2022. klo 14–16 teams yhteyksin. Järjestäjänä Ehyt ry. Koulutuksen teemana on kodin ja koulun yhteinen kasvatusvastuu. Tavoitteena on lisätä kasvattajien ymmärrystä aikuisen roolista nuoruuden kehitysvaiheen tukena sekä vahvistaa näkemystä kodin ja koulun yhteistyön tärkeydestä. Kohderyhmä: yläkoulun ja 2. asteen henkilökunta ja oppilashuollon jäsenet (mm. kuraattorit, terveydenhoitajat, opettajat, luokan ohjaajat ja luokanvalvojat, opinto-ohjaajat, koulunuorisotyöntekijät ja rehtorit), vanhempainyhdistykset, oppilaiden/opiskelijoiden huoltajat sekä muut ehkäisevästä päihdetyöstä kiinnostuneet. https://ehyt.fi/tapahtuma/ehkaisevan-paihdetyon-osaaja-koulutus-kodin-ja-koulun-yhteinen-kasvatusvastuu/ 

  • Opiskeluhuoltopalveluiden rooli lapsiin ja nuoriin kohdistuvissa väkivaltaepäilyissä - toimintamahdollisuudet tutuksi – seminaari 17.2.2022 klo 12.00–16.00. Järjestäjänä Barnahus –hanke. Ohjelma ja ilmoittautuminen: https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/8002216
  • Kaatumisvaaran vähentäminen: Vakava vaarantapahtuma selvitys, HairPro - miten kaatumiset ja putoamiset näkyvät. 17.2.2022 klo 12.00–12.30 teams yhteyksin. Asiantuntijana Kaisa Haatainen, potilasturvallisuuspäällikkö, KYS. Tilaisuus on osa kaatumisvaaran vähentäminen luentosarjaa. Tilaisuus on avoin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille. Luentosarjan järjestää Alueellinen kaatumisen ehkäisyn verkosto (AKE), Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin HYTE-tiimi. Luento tallennetaan. Teams linkki ja tallenne löytyvät osoitteesta: https://www.psshp.fi/ammattilaiset/hoitotyo/alueellinen-kaatumisten-ehkaisyverkosto/materiaalipankki 

  • Nuuska – ehkäisevän päihdetyön työkaluja nuorisotyön tueksi 22.2. 2022 klo 9–16 Sammakkolammentie 2, Kuopio. EHYT järjestää yhteistyössä Pohjois-Savon syöpäyhdistyksen kanssa maksuttoman Ehkäisevän päihdetyön osaaja -koulutuksen, jonka kohderyhmänä ovat Pohjois-Savossa nuorten kanssa toimivat ammattilaiset, kuten kuntien ja seurakuntien nuorisotyöntekijät, etsivää nuorisotyötä tekevät sekä muut ehkäisevästä päihdetyöstä kiinnostuneet. https://ehyt.fi/tapahtuma/copy-of-ehkaisevan-paihdetyon-osaaja-koulutus-nuorisotyon-tueksi/ 

   

  Maaliskuu

  • Lapset Puheeksi –koulutus. 8.3., 22.3., 5.4. ja 12.4. klo 12–16 verkkoyhteyksin. Järjestäjänä MLL:n Järvi-Suomen piiri & Pelituki. Koulutus tarjoaa LP-menetelmän lisäksi valmiuksia käsitellä pelejä ja nettiä lapsen kehitysympäristönä. https://pelituki.fi/ammattilaisille/koulutuskalenteri/ 
  • Koulun kestävää hyvinvointia rakentamassa. 14.3. - 27.9.2022 monimuotokoulutus. Maksuton. Paikka Helsinki. Koulutus on suunnattu perusopetuksen opetushenkilöstölle ja oppilashuoltoryhmien jäsenille. Koulutukseen otetaan enintään 24 kohderyhmään kuuluvaa osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Tavoitteena on, että osallistujat saavat tutkimuksiin perustuvan tietopohjan oppilaiden ja koko kouluyhteisön hyvinvointiin vaikuttavista keskeisistä tekijöistä, oppivat osallisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta lisääviä toimintatapoja sekä kehittävät työkaluja hyvinvoinnin tukemiseen. Ilmoittautuminen 28.2.2022 mennessä. https://hyplus.helsinki.fi/koulutus/koulun-kestavaa-hyvinvointia-rakentamassa/
  • Maakunnallinen osallisuusverkosto: osallisuuden ja palvelumuotoilun liitto. 15.03.2022 08:30 - 10:30 teams yhteyksin. Järjestäjänä POSOTE20-hanke yhteistyökumppaneineen. Maakunnallinen osallisuusverkosto kokoaa osallisuusosaamista ja aiheesta kiinnostuneita yhteen Pohjois-Savossa. Tapahtuman kohderyhmä: osallisuustoimijat maakunnassa, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä POSOTE20 -kehittäjät Maakunnallinen osallisuusverkosto: https://www.posote20.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/maakunnallinen-osallisuusverkosto-osallisuuden-ja-palvelumuotoilun-liitto.html 

  • Ruokakasvatuksen valtakunnallinen teemapäivä 16.3.2022 klo 12.00–16.00 verkkoyhteyksin.  Ruokakasvatus on tärkeä osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ravitsemuksellisesti kestävän tulevaisuuden rakentamista. Ruokakasvatus on myös osa varhaiskasvatussuunnitelman ja perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan toteuttamista. Tule kuulemaan ja oppimaan uutta ruokakasvatuksesta sekä jakamaan ajatuksia muiden kanssa. Lämpimästi tervetuloa koulujen, varhaiskasvatuksen, kuntahallinnon, ruokapalveluiden ja sote:n edustajat sekä muut ruokakasvatuksesta kiinnostuneet. Ilmoittautuminen: https://forms.office.com/r/znvNcjiLi8 Ohjelma: www.ruokakasvatus.fi/teemapäivä 

  • Seksuaaliterveyden edistämisen tietoisku: Rintojen omatoiminen tutkiminen ja kivesten omatoiminen tarkkailu 17.3.2022 klo 12.00–12.30 teams yhteyksin. Asiantuntijana Heidi Kolehmainen, hyvinvoinnin edistämisen asiantuntija, Pohjois-Savon Syöpäyhdistys. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua, liity vaan tietoiskuun mukaan osoitteessa: https://bit.ly/omatoiminentutkiminen  Järjestäjänä: Pohjois-Savon seksuaaliterveyden edistämisen työryhmä. Tilaisuus tallennetaan ja löytyy 2vk ajan myöhemmin sivulta: https://www.psshp.fi/web/hyte/seksuaaliterveyden-edistaminen 

  • Miten ruoka vaikuttaa mielialaan? 22.3.2022 klo 17.30–19.00 webinaari. Järjestäjänä RuokaTutka. Miten kertoa oppilaille ruuan ja mielialan yhteydestä? Miten ruuan ja mielialan yhteys voi vaikuttaa oppilaisiin? Entä miten opettajana voit huolehtia omasta jaksamisesta syömisen avulla? Kohderyhmä: luokan – ja aineenopettajat. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/webinaarit  

  • Kaatumisvaaran vähentäminen: Turvallisesti jalan ja pyöräillen. 23.3.2022 klo 12.00–12.30 teams yhteyksin. Asiantuntijana Tuula Taskinen, yhteyspäällikkö, Liikenneturva. Tilaisuus on osa kaatumisvaaran vähentäminen luentosarjaa. Tilaisuus on avoin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille. Luentosarjan järjestää Alueellinen kaatumisen ehkäisyn verkosto (AKE), Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin HYTE-tiimi. Luento tallennetaan. Teams linkki ja tallenne löytyy osoitteesta: https://www.psshp.fi/ammattilaiset/hoitotyo/alueellinen-kaatumisten-ehkaisyverkosto/materiaalipankki 

  • Hyte-kerroin tulee – oletko valmis. 24.3.2022 klo 13.00–15.15 webinaari. Webinaarin tavoitteena on tehdä kunta ja hyvinvointialueen toimijat tietoisiksi Hyte-kertoimen voimaantulosta ja käytöstä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä kunnissa ja hyvinvointialueilla. Kohderyhmä: Kuntien ja hyvinvointialueiden johtajat sekä poliittiset päättäjät, sivistys, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja vapaa-ajan toimijat, Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja muut asiasta kiinnostuneet. Webinaari on osallistujille maksuton. Webinaari tallennetaan ja tallenne toimitetaan sen etukäteen tilanneille sekä tapahtumaan osallistuneille. Lisätietoa ja ilmoittautumiset: https://avi.fi/tapahtuma/-/c/933941 

  Huhtikuu

  • Kaatumisvaaran vähentäminen: Pysytään pystyssä opas. 4.4.2022 klo 12.00–12.30 teams yhteyksin. Asiantuntijana Tarja Tervo-Heikkinen, kliinisen hoitotyön asiantuntija, KYS. Tilaisuus on osa kaatumisvaaran vähentäminen luentosarjaa. Tilaisuus on avoin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille. Luentosarjan järjestää Alueellinen kaatumisen ehkäisyn verkosto (AKE), Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin HYTE-tiimi. Luento tallennetaan. Teams linkki ja tallenne löytyy osoitteesta: https://www.psshp.fi/ammattilaiset/hoitotyo/alueellinen-kaatumisten-ehkaisyverkosto/materiaalipankki 
  • Seksuaaliterveyden edistämisen tietoisku: Nuoret ja porno – media ja seksuaalikasvatusvinkkejä ja kuinka ottaa asia nuoren kanssa puheeksi. 7.4.2022 klo 12.00–12.30 teams yhteyksin. Asiantuntijana Sanna Spisak , Postdoctoral Researcher in Intimacy in Data-Driven Culture (IDA), Turun yliopisto. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua, liity vaan tietoiskuun mukaan osoitteessa: https://bit.ly/mediapuheeksi Järjestäjänä: Pohjois-Savon seksuaaliterveyden edistämisen työryhmä. Tilaisuus tallennetaan ja löytyy 2vk ajan myöhemmin sivulta: https://www.psshp.fi/web/hyte/seksuaaliterveyden-edistaminen   
  • Terve Kunta verkostopäivät 20.-21.4.2022. Lisätietoja myöhemmin. 
  • Psykologinen turvallisuus työssämme 21.4.2022 klo 9–16 etäyhteyksin. Kouluttaja: Heli Pruuki on perhepsykoterapeutti, pari- ja seksuaaliterapeutti ja tietokirjailija, joka on kirjoittanut erityisesti tunnetaidoista ja perheen ihmissuhteista. Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon, seurakuntien ja kolmannen sektorin työntekijöille ja alan opiskelijoille. Koulutuksen järjestää Kuopion evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän Perheasiain neuvottelukeskus. Koulutuksen hinta on 65 €. Ilmoittautuminen päättyy 14.4.2022. Ilmoittautuminen: https://vpk-tapahtumakalenteri.service.innofactor.com/enrolmentclient/form.aspx?Key=779849248C6B660651BEE41C23936D48  Lisätiedustelut koulutusta koskien irene.venejarvi@evl.fi tai puh.040-4848 479 
  • HYTE-treffit 22.4.2022 klo 10–11 verkkoyhteyksin. Järjestäjänä THL ja Kuntaliitto. Kohderyhmä: kuntien hyte-koordinaattoreille ja muille hyte-työn tekijöille Tilaisuudessa kuullaan kuntien hyte-työn kehittämiseen ja johtamiseen liittyviä puheenvuoroja ja käydään yhteistä keskustelua. Muut vuoden 2022 ajankohdat 16.9. ja 9.12.2022. Ohjelma ja lisätietoja:  https://www.kuntaliitto.fi/osallistuminen-ja-vuorovaikutus/johtaminen-ja-kehittaminen/hyvinvoinnin-edistaminen/hyte-treffit 

  Toukokuu

   

  Elokuu

  • Seksuaaliterveyden edistämisen tietoisku: Seksuaalihuolet mielessä ja mielen huolet seksuaalisuudessa. 24.8.2022 klo 12.00–12.30 teams yhteyksin. Asiantuntijana Marjo Tossavainen, Psykologi, FT, psykoterapeutti ja seksuaaliterapeutti, YTHS. Tilaisuus on osa seksuaaliterveyden edistämisen tietoiskujen sarjaa. Tilaisuus on avoin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, järjestötoimijoille, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, koulujen, oppilaitosten, nuorisotoimen ja varhaiskasvatuksen väelle sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Järjestäjänä Pohjois-Savon seksuaaliterveyden edistämisen työryhmä. Tilaisuuden teams linkki ja tallenne 2vk ajan löytyvät osoitteesta: https://www.psshp.fi/web/hyte/seksuaaliterveyden-edistaminen 

   

  Syyskuu

  Joulukuu

  jatkuu, ks. Uutiskirje Tammikuu 2022 OSA 2

 2. Uutinen

  Uutiskirje Helmikuu 2022 OSA 1

  3.2.2022
  PS HYTE –viesti nro 2/2022 Pohjois-Savon HYTE –viesti kokoaa tietoa, vinkkejä ja tapahtumia maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnasta. HYTE-viesti lähetetään kerran kuukaudessa ilmoittamaasi sähköpostiin. HYTE-viestiä saa välittää eteenpäin. Pohjois-Savon HYTE löytyy myös...
  3.2.2022 Uutinen

  Uutiskirje Helmikuu 2022 OSA 1

  PS HYTE –viesti nro 2/2022

  Pohjois-Savon HYTE –viesti kokoaa tietoa, vinkkejä ja tapahtumia maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnasta. HYTE-viesti lähetetään kerran kuukaudessa ilmoittamaasi sähköpostiin. HYTE-viestiä saa välittää eteenpäin. Pohjois-Savon HYTE löytyy myös Facebookista Pohjois-Savon HYTE , Pohjois-Savon ehkäisevä mielenterveys ja päihdetyö ja Twitteristä PSHYTE sekä Instagramista PohjoisSavonHYTE

   
  EU:n yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018. Säilytämme henkilötietoja tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla: Tietosuojaseloste Mkäli haluat saada HYTE-viestin jatkossakin, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Mikäli et halua viestiä enää, ilmoita siitä sähköpostilla henkilölle, jolta olet ko. viestin saanut.

   
  Pohjois-Savon hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ajankohtaista
   

   

  • Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) päätöksenteossa luento 10.2.2022 klo 10–12 teams yhteyksin Pohjois-Savon alueen toimijoille ja päätöksentekijöille. Luennolla käydään läpi mikä EVA on, miksi tehdään ja EVA:n käyttöönotto ja suositusten mukaiset näkökulmat. Lisäksi kuullaan EVA:n käytön esimerkkejä sekä hyödyt ja mahdollisuudet ja minkä tyyppisissä asioissa EVA tehdään. Luennon jälkeen kuntakohtaisia/ kuntien yhteisiä EVA -työpajoja kunkin kunnan tarpeisiin. Asiatuntijoina Kuntaliiton EVA asiantuntijat Sami Niemi ja Ville Nieminen. Liity mukaan: https://bit.ly/Vaikutustenarviointi Luentojen jälkeen erikseen sovittuina ajankohtina kuntakohtaiset työpajat. Työpajojen aikataulut ja ilmoittautuminen: https://q.surveypal.com/EVA-ilmoittautuminen
  • Joko tiedät, kuinka maanmainio Uusi Iloinen Teatteri ja koko Pohjois-Savon maakunnan kattava Mieliteko-ohjelma liittyvät toisiinsa? Asettaudu torstaina 17. helmikuuta iltapäivällä verkon äärelle, ota hyvä asento, nappaa kahvikuppi käteen – ja saat tietää vastauksen mitä mukavimmalla tavalla. ”Mieliteko-ohjelma näyttämöllä” -tapahtuma starttaa kaupunginteatterin lavalla kello 13. Tapahtuma lähetetään verkossa suorassa lähetyksessä. Lähetyslinkin osoite ilmoitetaan pari päivää ennen hoo-hetkeä Mieliteon media-alustalla osoitteessa: www.mielitekomedia.fi Ennakkomaistiaisia voit lukea tapahtumasta osoitteessa: https://bit.ly/3ghBW9s Nähdään linjoilla hyvän mielen tapahtumassa!
  • Kaatumisvaaran vähentäminen luentosarjat jatkuvat: https://www.psshp.fi/ammattilaiset/hoitotyo/alueellinen-kaatumisten-ehkaisyverkosto/materiaalipankki Liity mukaan teams yhteyksin. Ei tarvitse ilmoittautua.
   • to 17.2.2022 klo 12.00–12.30 Kaatumisvaaran vähentäminen: Vakava vaarantapahtuma selvitys, HairPro - miten kaatumiset ja putoamiset näkyvät. Asiantuntijana Kaisa Haatainen, potilasturvallisuuspäällikkö, KYS.

   • 23.3.2022 klo 12.00–12.30 Turvallisesti jalan ja pyöräillen. Asiantuntijana Tuula Taskinen, yhteyspäällikkö, Liikenneturva

   • 4.4.2022 klo 12.00–12.30 Pysytään pystyssä opas. Asiantuntijana Tarja Tervo-Heikkinen, kliinisen hoitotyön asiantuntija, KYS 

   • 25.8.2022 klo 12.00–12.30 Kaatumisvaaran vähentäminen: Fall T.I.P.S mallin esittely ja kokemuksia. Asiantuntijana Tarja Tervo-Heikkinen, kliinisen hoitotyön asiantuntija, KYS

    Aikaisempien luentosarjojen tallenteet löytyvät: https://www.psshp.fi/ammattilaiset/hoitotyo/alueellinen-kaatumisten-ehkaisyverkosto/materiaalipankki

  • Seksuaaliterveyden edistämisen tietoiskut: Liity mukaan teams yhteyksin. Ei tarvitse ilmoittautua. Linkit tilaisuuksiin ja myöhemmin tallenteet (2vk ajan nähtävissä) osoitteessa: https://www.psshp.fi/web/hyte/seksuaaliterveyden-edistaminen Järjestäjänä Pohjois-Savon seksuaaliterveyden edistämisen työryhmä. Ajankohdat ja aiheet:
   14.2.2022 klo 12.00–12.30 Sukupuolen moninaisuus ja sukupuoliristiriitaa kokevan nuoren kohtaaminen.
   17.3.2022 klo 12.00–12.30 Rintojen omatoiminen tutkiminen ja kivesten omatoiminen tarkkailu.
   to 7.4.2022 klo 12.00–12.30 Nuoret ja porno – media ja seksuaalikasvatusvinkkejä ja kuinka ottaa asia nuoren kanssa puheeksi.
   Ke 11.5. 2022 klo 12.00–12.30 Syöpäpotilaan seksuaalineuvonta.
   Ke 24.8.2022 klo 12.00–12.30 Seksuaalihuolet mielessä ja mielen huolet seksuaalisuudessa.

   

  Pohjois-Savon HYTE:n ja yhteistyötahojen koulutuksia tarjolla

   

   

  Helmikuu

  • Ehkäisevän päihdetyön osaaja -verkkokoulutus: Nikotiiniton urheiluseura. 7.2.2022 klo 17–19. Koulutuksen tavoitteena on antaa työvälineitä seuratyöhön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lisäksi koulutuksessa annetaan tietoa nuuskasta ja muista nikotiinituotteista sekä niiden vaikutuksista urheilusuorituksiin ja terveyteen. Koulutuksessa luodaan pohja seuran nikotiinittomuus työhön ja sen kehittämiseen. Koulutuksella vahvistetaan ehkäisevän työn osaamista. https://ehyt.fi/tapahtuma/ehkaisevan-paihdetyon-osaaja-verkkokoulutus-nikotiiniton-urheiluseura/

  • Hyvän mielen perhe -koulutus neuvolaterveydenhoitajille. Koulutus tarjoaa neuvolaterveydenhoitajille tietoa sekä käytännönläheisiä vinkkejä mielenterveyden edistämistyöhön. Koulutus toteutetaan webinaarikokonaisuutena (3 x 1,5 h) Microsoft Teams -ohjelmalla. Webinaarit ovat aina peräkkäisinä päivinä klo 13.00–14.30. Koulutukset toteutuvat 9.2. – 31.5.2022 välisellä ajalla. Webinaarikokonaisuus on osallistujalle maksuton. Tarkemmat ajankohdat ja tiedot https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/koulutukset/mielenterveystaitoja-varhaiskasvatukseen-ja-kouluun-koontisivu/hyvan-mielen-perhe-koulutus-neuvolaan/
  • Ongelmallinen raha- ja digipelaaminen - Pohjois-Savon infotilaisuus.  9.2.2022 klo 13–15. Järjestäjänä Pelituki yhteistyökumppanien kera. Info on suunnattu ammattilaisille, jotka kohtaavat pelaamista työssään. Tilaisuudessa tutustutaan raha- ja digipelaamiseen ilmiöinä ja peliongelmien puheeksioton tärkeyteen asiakastyössä sekä infossa saa tietoa aihepiiriin liittyvistä koulutusmahdollisuuksista, mm. rahapeliriippuvuuden hallintaan liittyen. Lisätietoja:  https://pohjoissavo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_tormi_kuh_fi/EcpQf-BXy4dKoXvGYd7lY00BdVCgfAkFBMAXqiR047nnDg?e=fU8IE7 

  • Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) päätöksenteossa luento 10.2.2022 klo 10–12 teams yhteyksin Pohjois-Savon alueen toimijoille. Asiatuntijoina THL:n ja Kuntaliiton EVA asiantuntijat. Luennon jälkeen työpajoja aiheesta.  Liity mukaan: https://bit.ly/Vaikutustenarviointi
  • Nuoren mielen ensiapu® -koulutus. Kaksi verkkotapaamista 10.2. ja 10.3. klo 17–20.30 Teams+ Moodle- verkkokurssi. Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat 7–18-vuotiaiden lasten ja nuorten parissa joko työnsä tai harrastuksensa puolesta. Koulutus sopii myös vanhemmille, jotka haluavat tietoa lasten ja nuorten mielenterveydestä. Koulutuksen tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten mielenterveysongelmia, parantaa niiden varhaista tunnistamista, vahvistaa aikuisten valmiuksia ottaa puheeksi mielenterveyteen liittyviä kysymyksiä lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa tai huoltajien kanssa sekä tarjota tukea ja apua. Kouluttaja Mieli ry/ maksullinen 70e. https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/koulutukset/mielenterveyden-ensiapu-koulutukset/nuoren-mielen-ensiapu-koulutus/

  • Johtamisen webinaarisarja, kevät 2022: osa 1 - Kirjastot kuntien hyvinvointikertomuksissa 10.2.2022 klo 9–11 webinaari. Webinaarissa puhutaan siitä, miten kirjasto näkyy kuntien hyvinvointisuunnitelmissa ja miten kirjasto luo hyvinvointia kaikille. Alustajina Janne Nevala (Liminka) ja Mari Haapanen (Vihti). Järjestäjänä AVI. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://avi.fi/tapahtuma/-/c/947476

  • HYTE-treffit 11.2.2022 klo 10–11 verkkoyhteyksin. Järjestäjänä THL ja Kuntaliitto. Kohderyhmä: kuntien hyte-koordinaattoreille ja muille hyte-työn tekijöille Tilaisuudessa kuullaan kuntien hyte-työn kehittämiseen ja johtamiseen liittyviä puheenvuoroja ja käydään yhteistä keskustelua. Muut vuoden 2022 ajankohdat 22.4., 16.9. ja 9.12.2022. Ohjelma ja lisätietoja: https://www.kuntaliitto.fi/osallistuminen-ja-vuorovaikutus/johtaminen-ja-kehittaminen/hyvinvoinnin-edistaminen/hyte-treffit

  • Seksuaaliterveyden edistämisen tietoisku: Sukupuolen moninaisuus ja sukupuoliristiriitaa kokevan nuoren kohtaaminen 14.2.2022 klo 12.00–12.30 teams yhteyksin. Asiantuntijana Johanna Luomala, johtaja, Kuopion Tyttöjen Talo. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua, liity vaan tietoiskuun mukaan osoitteessa: https://bit.ly/sukupuolenmoninaisuus Järjestäjänä: Pohjois-Savon seksuaaliterveyden edistämisen työryhmä. Tilaisuus tallennetaan ja löytyy 2vk ajan myöhemmin sivulta: https://www.hyte.pshyvinvointialue.fi/web/hyte/seksuaaliterveyden-edistaminen

  • Osallisuusviikko 14. - 17.2.2022 klo 9.00–10.30 - Osallisuustyön työkalut käyttöön! Järjestäjänä Sokra. Viikon aikana kuulet vinkkejä osallisuusohjelman tekoon ja saat työkaluja osallisuuden vahvistamiseksi. Ilmoittaudu työpajoihin 6.2. mennessä: Ma 14.2. Osallisuustyön johtaminen kunnissa, ti 15.2. Osallisuuden kokemuksen mittaaminen ja arviointi, Ke 16.2. Hyvät osallisuuden edistämisen mallit käyttöön, To 17.2. Osallisuuden 24 apukysymystä. Ohjelma ja lisätietoja:  https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/8240732 

  • Yhdenmukaisuutta ja tukea neuvoloihin sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon - NEUKO-tietokannan julkistamistilaisuus. THL. 15.2.2022 klo 13–15.  NEUKO-tietokanta sisältää äitiys- ja lastenneuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ammattilaisten käyttöön uusinta tietoa, ohjeistuksia, suosituksia ja lomakkeita. https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/ajankohtaista/tapahtumat/yhdenmukaisuutta-ja-tukea-neuko-tietokannan-julkistaminen 

  • Tietoa tupakka- ja nikotiinivieroituksesta 15.2.2022 klo 13.30–15.00.  Järjestäjänä Filha. Koulutuksessa käydään läpi perusasiat liittyen tupakoinnin terveyshaittoihin, tupakka- ja nikotiiniriippuvuuteen, uusiin nikotiinituotteisiin sekä nikotiiniriippuvuuden hoitoon. Huom. jatkoseminaarit samassa linkissä: https://www.filha.fi/tapahtuma/tietoa-tupakka-ja-nikotiinivieroituksesta-webinaarisarjan-osa-1-3/

  • Liikkuva varhaiskasvatus – Johtajan syventävä työpaja 16.2.2022 klo 9-11 webinaari. Järjestäjänä Itä-Suomen AVI. Liikkuvan varhaiskasvatuksen toteutuminen arjessa helpottuu, kun johtamisen rakenteet ovat selkeät ja toiminta nivoutuu tiiviisti varhaiskasvatussuunnitelmaan. Tässä Johtajan työpajan syventävässä osuudessa pohditaan tarkemmin johtajan roolia liikkumisen lisäämiseksi. Työkaluina arvioinnin toteuttamiseksi käytetään nykytilan arviointia, vuosikellon tekemistä ja rakenteiden miettimistä. Päätavoitteena ovat kokemusten jakaminen ja kollegiaalinen tuki.  Tilaisuudessa käydään seuraavat teemat: johtajan työkirjan kertaus, arviointi, johtajan teot liikkumisen lisäämiseksi, vuosikello: https://avi.fi/tapahtuma/-/c/932665

  • Mielenterveys- ja päihdepalvelujen saavutettavuuden parantaminen- kansallinen verkostopäivä 16.2.2022 klo 12.00–16.00 teams yhteyksin. Järjestäjänä THL. Kehittämisen tavoitteena on, että palvelujen saatavuutta parannetaan ja palvelut yhteensovitetaan tarpeita vastaavaksi. Samanaikaisesti muissa mielenterveysstrategian hankkeissa lisätään ihmisten arkiympäristössä työskentelevien ammattilaisten kykyä tunnistaa avun ja tuen tarve ja ohjata palveluihin. Lisäksi KYS yhteistyöalueen tilaisuus on 15.3.2022 klo 13-16. https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/8377592?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3

  • Hyvinvointia koko hyvinvointialueelle –webinaariin kuulemaan ja keskustelemaan, miten maaseutuvaikutusten arviointi –menetelmää voidaan hyödyntää hyvinvointialueilla! 17.2. klo 9–10.30 Teams yhteyksin. Kuinka uudet hyvinvointialueet voivat huomioida maaseutualueidensa yhteensä yli 1,5 miljoonan asukkaan hyvinvoinnin? Suomessa on pitkään kehitetty osallistavaa arviointimenetelmää, jolla tehdään päätösten vaikutukset maaseutualueille näkyväksi. Menetelmä sopii hyödynnettäväksi myös hyvinvointialueen päätöksenteon valmistelussa, toteutuksessa ja seurannassa. Webinaarissa jaetaan ajankohtaista tutkittua ja koettua tietoa maaseutuvaikutusten arvioinnista. Lisätietoa tilaisuudesta ja ilmoittautuminen: https://www.maaseutupolitiikka.fi/tapahtumat/hyvinvointia-koko-hyvinvointialueelle-webinaari  Tilaisuus sopii erityisesti hyvinvointialueiden uusille luottamushenkilöille, valmistelijoille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

  • Ehkäisevän päihdetyön osaaja -koulutus: Kodin ja koulun yhteinen kasvatusvastuu. 17.2. 2022. klo 14–16 teams yhteyksin. Järjestäjänä Ehyt ry. Koulutuksen teemana on kodin ja koulun yhteinen kasvatusvastuu. Tavoitteena on lisätä kasvattajien ymmärrystä aikuisen roolista nuoruuden kehitysvaiheen tukena sekä vahvistaa näkemystä kodin ja koulun yhteistyön tärkeydestä. Kohderyhmä: yläkoulun ja 2. asteen henkilökunta ja oppilashuollon jäsenet (mm. kuraattorit, terveydenhoitajat, opettajat, luokan ohjaajat ja luokanvalvojat, opinto-ohjaajat, koulunuorisotyöntekijät ja rehtorit), vanhempainyhdistykset, oppilaiden/opiskelijoiden huoltajat sekä muut ehkäisevästä päihdetyöstä kiinnostuneet. https://ehyt.fi/tapahtuma/ehkaisevan-paihdetyon-osaaja-koulutus-kodin-ja-koulun-yhteinen-kasvatusvastuu/ 

  • Opiskeluhuoltopalveluiden rooli lapsiin ja nuoriin kohdistuvissa väkivaltaepäilyissä - toimintamahdollisuudet tutuksi – seminaari 17.2.2022 klo 12.00–16.00. Järjestäjänä Barnahus –hanke. Ohjelma ja ilmoittautuminen: https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/8002216
  • Kaatumisvaaran vähentäminen: Vakava vaarantapahtuma selvitys, HairPro - miten kaatumiset ja putoamiset näkyvät. 17.2.2022 klo 12.00–12.30 teams yhteyksin. Asiantuntijana Kaisa Haatainen, potilasturvallisuuspäällikkö, KYS. Tilaisuus on osa kaatumisvaaran vähentäminen luentosarjaa. Tilaisuus on avoin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille. Luentosarjan järjestää Alueellinen kaatumisen ehkäisyn verkosto (AKE), Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin HYTE-tiimi. Luento tallennetaan. Teams linkki ja tallenne löytyvät osoitteesta: https://www.psshp.fi/ammattilaiset/hoitotyo/alueellinen-kaatumisten-ehkaisyverkosto/materiaalipankki 

  • Nuuska – ehkäisevän päihdetyön työkaluja nuorisotyön tueksi 22.2. 2022 klo 9–16 Sammakkolammentie 2, Kuopio. EHYT järjestää yhteistyössä Pohjois-Savon syöpäyhdistyksen kanssa maksuttoman Ehkäisevän päihdetyön osaaja -koulutuksen, jonka kohderyhmänä ovat Pohjois-Savossa nuorten kanssa toimivat ammattilaiset, kuten kuntien ja seurakuntien nuorisotyöntekijät, etsivää nuorisotyötä tekevät sekä muut ehkäisevästä päihdetyöstä kiinnostuneet. https://ehyt.fi/tapahtuma/copy-of-ehkaisevan-paihdetyon-osaaja-koulutus-nuorisotyon-tueksi/ 

  • Palvelutuottajajärjestöjen verkostotapaaminen 23.2.2022 klo 9-12 teams yhteyksin. Tavoite tarjota palveluita tuottaville tai sitä suunnitteleville pohjoissavolaisille järjestöille ajankohtaista tietoa hyvinvointialueen valmistelutilanteesta. Kannustaa järjestöjä yhteistyöhön palveluiden tarjoamisessa hyvinvointialueelle. Ilmoittaudu 21.2. mennessä. Järjestäjänä POSOTE20. https://www.posote20.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/palvelutuottajajarjestojen-verkostotapaaminen.html

   

  Maaliskuu

  • Lapset Puheeksi –koulutus. 8.3., 22.3., 5.4. ja 12.4. klo 12–16 verkkoyhteyksin. Järjestäjänä MLL:n Järvi-Suomen piiri & Pelituki. Koulutus tarjoaa LP-menetelmän lisäksi valmiuksia käsitellä pelejä ja nettiä lapsen kehitysympäristönä. https://pelituki.fi/ammattilaisille/koulutuskalenteri/ 
  • Koulun kestävää hyvinvointia rakentamassa. 14.3. - 27.9.2022 monimuotokoulutus. Maksuton. Paikka Helsinki. Koulutus on suunnattu perusopetuksen opetushenkilöstölle ja oppilashuoltoryhmien jäsenille. Koulutukseen otetaan enintään 24 kohderyhmään kuuluvaa osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Tavoitteena on, että osallistujat saavat tutkimuksiin perustuvan tietopohjan oppilaiden ja koko kouluyhteisön hyvinvointiin vaikuttavista keskeisistä tekijöistä, oppivat osallisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta lisääviä toimintatapoja sekä kehittävät työkaluja hyvinvoinnin tukemiseen. Ilmoittautuminen 28.2.2022 mennessä. https://hyplus.helsinki.fi/koulutus/koulun-kestavaa-hyvinvointia-rakentamassa/
  • Maakunnallinen osallisuusverkosto: osallisuuden ja palvelumuotoilun liitto. 15.03.2022 08:30 - 10:30 teams yhteyksin. Järjestäjänä POSOTE20-hanke yhteistyökumppaneineen. Maakunnallinen osallisuusverkosto kokoaa osallisuusosaamista ja aiheesta kiinnostuneita yhteen Pohjois-Savossa. Tapahtuman kohderyhmä: osallisuustoimijat maakunnassa, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä POSOTE20 -kehittäjät Maakunnallinen osallisuusverkosto: https://www.posote20.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/maakunnallinen-osallisuusverkosto-osallisuuden-ja-palvelumuotoilun-liitto.html 

  • Ruokakasvatuksen valtakunnallinen teemapäivä 16.3.2022 klo 12.00–16.00 verkkoyhteyksin.  Ruokakasvatus on tärkeä osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ravitsemuksellisesti kestävän tulevaisuuden rakentamista. Ruokakasvatus on myös osa varhaiskasvatussuunnitelman ja perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan toteuttamista. Tule kuulemaan ja oppimaan uutta ruokakasvatuksesta sekä jakamaan ajatuksia muiden kanssa. Lämpimästi tervetuloa koulujen, varhaiskasvatuksen, kuntahallinnon, ruokapalveluiden ja sote:n edustajat sekä muut ruokakasvatuksesta kiinnostuneet. Ilmoittautuminen: https://forms.office.com/r/znvNcjiLi8 Ohjelma: www.ruokakasvatus.fi/teemapäivä 

  • Seksuaaliterveyden edistämisen tietoisku: Rintojen omatoiminen tutkiminen ja kivesten omatoiminen tarkkailu 17.3.2022 klo 12.00–12.30 teams yhteyksin. Asiantuntijana Heidi Kolehmainen, hyvinvoinnin edistämisen asiantuntija, Pohjois-Savon Syöpäyhdistys. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua, liity vaan tietoiskuun mukaan osoitteessa: https://bit.ly/omatoiminentutkiminen  Järjestäjänä: Pohjois-Savon seksuaaliterveyden edistämisen työryhmä. Tilaisuus tallennetaan ja löytyy 2vk ajan myöhemmin sivulta: https://www.psshp.fi/web/hyte/seksuaaliterveyden-edistaminen 

  • Turvataidot ja tunteet – Tunnetaitavaksi oppii! 21.3.2022 klo 12.30-15.30 webinaari. Järjestäjänä Etelä-Suomen AVI. Tunne-ja turvataitokasvatuksen avulla ehkäistään lapsiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua vahvistamalla lapsen omia taitoja puolustaa itseään ja pitää huolta rajoistaan kiusaamisen, väkivallan, houkuttelun, groomingin, ahdistelun ja seksuaalisen hyväksikäytön tilanteissa myös digitaalisessa mediassa. Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää koulutettavat turvataitokasvatuksen lasta suojaaviin ja vahvistaviin tekijöihin, joiden avulla lapseen kohdistuvaa väkivaltaa voidaan ennaltaehkäistä. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://avi.fi/tapahtuma/-/c/942358

  • Miten ruoka vaikuttaa mielialaan? 22.3.2022 klo 17.30–19.00 webinaari. Järjestäjänä RuokaTutka. Miten kertoa oppilaille ruuan ja mielialan yhteydestä? Miten ruuan ja mielialan yhteys voi vaikuttaa oppilaisiin? Entä miten opettajana voit huolehtia omasta jaksamisesta syömisen avulla? Kohderyhmä: luokan – ja aineenopettajat. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/webinaarit  

  • Kaatumisvaaran vähentäminen: Turvallisesti jalan ja pyöräillen. 23.3.2022 klo 12.00–12.30 teams yhteyksin. Asiantuntijana Tuula Taskinen, yhteyspäällikkö, Liikenneturva. Tilaisuus on osa kaatumisvaaran vähentäminen luentosarjaa. Tilaisuus on avoin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille. Luentosarjan järjestää Alueellinen kaatumisen ehkäisyn verkosto (AKE), Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin HYTE-tiimi. Luento tallennetaan. Teams linkki ja tallenne löytyy osoitteesta: https://www.psshp.fi/ammattilaiset/hoitotyo/alueellinen-kaatumisten-ehkaisyverkosto/materiaalipankki 

  • Hyte-kerroin tulee – oletko valmis. 24.3.2022 klo 13.00–15.15 webinaari. Webinaarin tavoitteena on tehdä kunta ja hyvinvointialueen toimijat tietoisiksi Hyte-kertoimen voimaantulosta ja käytöstä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä kunnissa ja hyvinvointialueilla. Kohderyhmä: Kuntien ja hyvinvointialueiden johtajat sekä poliittiset päättäjät, sivistys, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja vapaa-ajan toimijat, Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja muut asiasta kiinnostuneet. Webinaari on osallistujille maksuton. Webinaari tallennetaan ja tallenne toimitetaan sen etukäteen tilanneille sekä tapahtumaan osallistuneille. Lisätietoa ja ilmoittautumiset: https://avi.fi/tapahtuma/-/c/933941 

  • Sosiaalisesti kestävä osallisuus 24.3.2022 klo 9–12. Lisätietoja myöhemmin. Järjestäjänä Kuntaliitto.

  • Ota rahapelaaminen puheeksi! 24.3.2022 klo 9–12, teams yhteyksin. Järjestäjänä: Peliklinikka ja Sovatek-säätiö. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on valmiudet ottaa rahapelaaminen puheeksi, tukea asiakasta muutokseen lyhytneuvonnan keinoin ja arvioida yhdessä asiakkaan kanssa mahdollinen jatkotuen tarve. Koulutuksen teemoja ovat: rahapelaaminen ilmiönä, rahapelaamisen puheeksiotto, riski- ja ongelmapelaamisen tunnistaminen, ongelmapelaaminen sekä lyhytneuvonta. Koulutuksen kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille sekä kaikille rahapelaamisen puheeksiotosta kiinnostuneille: https://pelituki.fi/ammattilaisille/koulutuskalenteri/ ja ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/986007de-ad26-4071-a197-32247b6356a5?displayId=Fin2374105

    

  Huhtikuu

  • Loisto Setlementin seksuaaliväkivaltatyön seminaari 1.4 klo 12–16 hybridinä. seksuaaliväkivaltaa kokeneen nuoren kohtaamisesta. Maksuton koulutus. Ilmoittaudu 28.2. mennessä:  https://loistosetlementti.fi/ajankohtaista/
  • Kaatumisvaaran vähentäminen: Pysytään pystyssä opas. 4.4.2022 klo 12.00–12.30 teams yhteyksin. Asiantuntijana Tarja Tervo-Heikkinen, kliinisen hoitotyön asiantuntija, KYS. Tilaisuus on osa kaatumisvaaran vähentäminen luentosarjaa. Tilaisuus on avoin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille. Luentosarjan järjestää Alueellinen kaatumisen ehkäisyn verkosto (AKE), Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin HYTE-tiimi. Luento tallennetaan. Teams linkki ja tallenne löytyy osoitteesta: https://www.psshp.fi/ammattilaiset/hoitotyo/alueellinen-kaatumisten-ehkaisyverkosto/materiaalipankki 
  • Seksuaaliterveyden edistämisen tietoisku: Nuoret ja porno – media ja seksuaalikasvatusvinkkejä ja kuinka ottaa asia nuoren kanssa puheeksi. 7.4.2022 klo 12.00–12.30 teams yhteyksin. Asiantuntijana Sanna Spisak , Postdoctoral Researcher in Intimacy in Data-Driven Culture (IDA), Turun yliopisto. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua, liity vaan tietoiskuun mukaan osoitteessa: https://bit.ly/mediapuheeksi Järjestäjänä: Pohjois-Savon seksuaaliterveyden edistämisen työryhmä. Tilaisuus tallennetaan ja löytyy 2vk ajan myöhemmin sivulta: https://www.psshp.fi/web/hyte/seksuaaliterveyden-edistaminen   
  • Terve Kunta verkostopäivät 20.-21.4.2022. Lisätietoja myöhemmin. 
  • Psykologinen turvallisuus työssämme 21.4.2022 klo 9–16 etäyhteyksin. Kouluttaja: Heli Pruuki on perhepsykoterapeutti, pari- ja seksuaaliterapeutti ja tietokirjailija, joka on kirjoittanut erityisesti tunnetaidoista ja perheen ihmissuhteista. Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon, seurakuntien ja kolmannen sektorin työntekijöille ja alan opiskelijoille. Koulutuksen järjestää Kuopion evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän Perheasiain neuvottelukeskus. Koulutuksen hinta on 65 €. Ilmoittautuminen päättyy 14.4.2022. Ilmoittautuminen: https://vpk-tapahtumakalenteri.service.innofactor.com/enrolmentclient/form.aspx?Key=779849248C6B660651BEE41C23936D48  Lisätiedustelut koulutusta koskien irene.venejarvi@evl.fi tai puh.040-4848 479 
  • HYTE-treffit 22.4.2022 klo 10–11 verkkoyhteyksin. Järjestäjänä THL ja Kuntaliitto. Kohderyhmä: kuntien hyte-koordinaattoreille ja muille hyte-työn tekijöille Tilaisuudessa kuullaan kuntien hyte-työn kehittämiseen ja johtamiseen liittyviä puheenvuoroja ja käydään yhteistä keskustelua. Muut vuoden 2022 ajankohdat 16.9. ja 9.12.2022. Ohjelma ja lisätietoja:  https://www.kuntaliitto.fi/osallistuminen-ja-vuorovaikutus/johtaminen-ja-kehittaminen/hyvinvoinnin-edistaminen/hyte-treffit 
  • LASTU- hanke symposium. LASTU – monialainen korkeakoulujen ja työelämän kehittämisverkosto lasten hyvinvoinnin tueksi -hanke järjestää ensimmäisen symposiuminsa 26.4. klo 9–14. Tilaisuus järjestetään koronatilanteen salliessa hybriditoteutuksena (etä / Educarium, Turun yliopisto). Viestin liitteenä ennakkokutsu. Tiedotamme tarkemmasta ohjelmasta myöhemmin! Ilmoittautuminen on jo auki: https://konsta.utu.fi/Default.aspx?tabid=88&tap=12130.Hankkeen nettisivut: osaamispuu.fi/lastu-hanke

  Toukokuu

  • Ihmeelliset vuodet/TCM ohjaajakoulutuksen toukokuussa 2022. Maksullinen. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumislinkki löytyvät koulutustarjonnasta https://sites.utu.fi/ihmeellisetvuodet/koulutukset/koulutustarjonta/ Koulutus on tarkoitettu päivähoidon henkilöstölle, alakoulujen opettajille ja lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille, jotka haluavat parantaa lapsiryhmän sosiaalisia taitoja ja käyttää työssään positiivisia ryhmänhallintakeinoja. https://sites.utu.fi/ihmeellisetvuodet/ammattikasvattajille/  

  • Seksuaaliterveyden edistämisen tietoisku: Syöpäpotilaan seksuaalineuvonta 11.5.2022 klo 12.00–12.30 teams yhteyksin. Asiantuntijana Leena Rosenberg, sairaanhoitaja, seksologi, Pohjois-Savon Syöpäyhdistys. Tilaisuus on osa seksuaaliterveyden edistämisen tietoiskujen sarjaa. Tilaisuus on avoin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, järjestötoimijoille, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, koulujen, oppilaitosten, nuorisotoimen ja varhaiskasvatuksen väelle sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Järjestäjänä: Pohjois-Savon seksuaaliterveyden edistämisen työryhmä. Tilaisuuden teams linkki ja tallenne 2vk ajan löytyvät osoitteesta: https://www.psshp.fi/web/hyte/seksuaaliterveyden-edistaminen  

  • Päihdepäivät 2022. 11.-12.5.2022 verkkotapahtumana: https://www.ept-verkosto.fi/tiedote-paihdepaivat-2022-jarjestetaan-verkkotapahtumana/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
  • Rahapeliriippuvuus hallintaan – menetelmäkoulutus 19.5.2022 klo 9–14 Järjestäjänä Rahapeliklinikka ja Sovatek-säätiö. Rahapeliriippuvuus hallintaan -menetelmäkoulutuksessa (1,5 päivää) osallistuja saa teoriaan ja käytäntöön perustuvan kokonaiskuvan rahapeliriippuvuuden hoidosta kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehyksen mukaisesti. Koulutuksen käytyään osallistujalla on valmiudet arvioida ja hoitaa henkilöä, jolla on rahapeliongelma. Hän kykenee tunnistamaan myös rahapelaajan läheisen mahdollisen tuen tarpeen. Koulutus perustuu Rahapeliriippuvuus hallintaan - Terapeutin käsikirjaan ja Rahapeliriippuvuus hallintaan - Asiakkaan työkirjaan (Ladouceur & Lachance 2020). Koulutukseen osallistuvat saavat nämä kirjat itselleen. Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, joka työssään kohtaa asiakkaita ja potilaita, joilla on rahapeliongelma.Koulutuksesta saa todistuksen. Ilmoittautuminen ja lisätietoja: https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/df3e22ce-f468-423c-882b-eef92c11e6de?displayId=Fin2378928

  • Ota rahapelaaminen puheeksi! 24.5.2022 klo 9–12, teams yhteyksin. Järjestäjänä: Peliklinikka ja Sovatek-säätiö. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on valmiudet ottaa rahapelaaminen puheeksi, tukea asiakasta muutokseen lyhytneuvonnan keinoin ja arvioida yhdessä asiakkaan kanssa mahdollinen jatkotuen tarve. Koulutuksen teemoja ovat: rahapelaaminen ilmiönä, rahapelaamisen puheeksiotto, riski- ja ongelmapelaamisen tunnistaminen, ongelmapelaaminen sekä lyhytneuvonta. Koulutuksen kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille sekä kaikille rahapelaamisen puheeksiotosta kiinnostuneille: https://pelituki.fi/ammattilaisille/koulutuskalenteri/ ja ilmoittautuminen: https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/3e9718bd-58d4-4e8c-a26f-45d7891f5f88?displayId=Fin2374111

   

  Kesäkuu

  • Kuopion hyvinvointiseminaari 15.6.2022 klo 9–15. Lisätietoja myöhemmin. 

  jatkuu, ks. Uutiskirje Tammikuu 2022 OSA 2

 3. Uutinen

  Uutiskirje syyskuu 2022

  1.9.2022
  Lue PSHYTEviesti nro 9/2022 selaimesta  tai lue pdf:nä Ystävällisin terveisin Pohjois-Savon HYTE-tiimi
  1.9.2022 Uutinen

  Uutiskirje syyskuu 2022

  Lue PSHYTEviesti nro 9/2022 selaimesta  tai lue pdf:nä

  Ystävällisin terveisin Pohjois-Savon HYTE-tiimi

 4. Uutinen

  Uutiskirje Heinäkuu 2022

  7.7.2022
    Lue PSHYTEviesti nro 7/2022 selaimesta tai pdf:nä Ystävällisin terveisin Pohjois-Savon HYTE-tiimi
  7.7.2022 Uutinen

  Uutiskirje Heinäkuu 2022

   

  Lue PSHYTEviesti nro 7/2022 selaimesta tai pdf:nä

  Ystävällisin terveisin Pohjois-Savon HYTE-tiimi

 5. Uutinen

  Uutiskirje Elokuu 2022

  11.8.2022
    Lue PSHYTEviesti nro 8/2022 selaimesta tai lue pdf:nä Ystävällisin terveisin Pohjois-Savon HYTE-tiimi
  11.8.2022 Uutinen

  Uutiskirje Elokuu 2022

   

  Lue PSHYTEviesti nro 8/2022 selaimesta tai lue pdf:nä

  Ystävällisin terveisin Pohjois-Savon HYTE-tiimi

 6. Uutinen

  Uutiskirje Kesäkuu 2022

  10.6.2022
  Lue PS HYTE-viesti nro 6/2022 selaimesta  tai pdf:nä Ystävällisin terveisin  Pohjois-Savon HYTE-tiimi  
  10.6.2022 Uutinen

  Uutiskirje Kesäkuu 2022

  Lue PS HYTE-viesti nro 6/2022 selaimesta 

  tai pdf:nä

  Ystävällisin terveisin 

  Pohjois-Savon HYTE-tiimi

   

 7. Uutinen

  Uutiskirje Toukokuu 2022

  5.5.2022
  PS HYTE-viesti nro 5/2022 löytyy osoitteesta: Pohjois-Savon HYTE-viesti 5/2022 (kuh.fi) Ystävällisin terveisin  Pohjois-Savon HYTE-tiimi  
  5.5.2022 Uutinen

  Uutiskirje Toukokuu 2022

  PS HYTE-viesti nro 5/2022 löytyy osoitteesta: Pohjois-Savon HYTE-viesti 5/2022 (kuh.fi)

  Ystävällisin terveisin 

  Pohjois-Savon HYTE-tiimi

   

 8. Uutinen

  Uutiskirje Maaliskuu 2022

  2.3.2022
  PS HYTE –viesti nro 3/2022 Olemme siirtyneet käyttämään uutiskirjepalvelua, joten PS HYTE-viesti löytyy osoitteesta: tai lue uutiskirja pdf   Ystävällisin terveisin  Pohjois-Savon HYTE-tiimi
  2.3.2022 Uutinen

  Uutiskirje Maaliskuu 2022

  PS HYTE –viesti nro 3/2022

  Olemme siirtyneet käyttämään uutiskirjepalvelua, joten PS HYTE-viesti löytyy osoitteesta:

  tai lue uutiskirja pdf

   

  Ystävällisin terveisin 

  Pohjois-Savon HYTE-tiimi

 9. Uutinen

  Uutiskirje Huhtikuu 2022

  7.4.2022
  PS HYTE –viesti nro 4/2022 Olemme siirtyneet käyttämään uutiskirjepalvelua, joten PS HYTE-viesti löytyy osoitteesta: https://uutiskirje.kuh.fi/a/s/60474267-d7f52ab0eb0e48d3be47050751b77617/1200168 Ystävällisin terveisin  Pohjois-Savon HYTE-tiimi
  7.4.2022 Uutinen

  Uutiskirje Huhtikuu 2022

  PS HYTE –viesti nro 4/2022

  Olemme siirtyneet käyttämään uutiskirjepalvelua, joten PS HYTE-viesti löytyy osoitteesta: https://uutiskirje.kuh.fi/a/s/60474267-d7f52ab0eb0e48d3be47050751b77617/1200168

  Ystävällisin terveisin 

  Pohjois-Savon HYTE-tiimi

 10. Uutinen

  Uutiskirje Tammikuu 2022 OSA 2

  3.2.2022
  Avustuksia ja verkostoja Pohjois-Savon liikunta hakee Pohjois-Savon kuntia mukaan ILOLLA-hankkeeseen vuodelle 2023. Pohjois-Savon Liikunta ry toteuttaa OLVI-säätiön rahoittamaa ILOLLA- hanketta. Kohderyhminä ovat vähän liikkuvat/terveydellisiä riskitekijöitä omaavat 55+-vuotiaat....
  3.2.2022 Uutinen

  Uutiskirje Tammikuu 2022 OSA 2

  Avustuksia ja verkostoja

  • Pohjois-Savon liikunta hakee Pohjois-Savon kuntia mukaan ILOLLA-hankkeeseen vuodelle 2023. Pohjois-Savon Liikunta ry toteuttaa OLVI-säätiön rahoittamaa ILOLLA- hanketta. Kohderyhminä ovat vähän liikkuvat/terveydellisiä riskitekijöitä omaavat 55+-vuotiaat. Hankkeeseen osallistuminen on maksutonta. Etsimme vuodelle 2023 kumppaniksi kuntia, joka on suunnitellut liikuntaneuvonnan käynnistämistä osaksi kunnan hyvinvointipalveluja. Hanke sisältää: 10 viikon lähijakso, 10 viikon etäjakso ja tavoitteiden asettaminen yksilöllisesti. Alku- ja loppukartoitus: Opastusta digitaidoista (osallistujat saa hankkeen ajaksi tabletin), lajikokeiluja, liikuntaa oman valmentajan kanssa ja ravitsemusneuvontaa. Kenelle? Yli 55-vuotijaille, joiden kohdalla yksi tai useampi seuraavista kriteereistä täyttyy: liikun liian vähän, minulla on terveydellisiä riskitekijöitä, minulla on ylipainoa, minulla on muutoin haasteellinen elämäntilanne ja/tai tarvitsen apua liikunnan aloittamiseen. Hankkeen liikunnanohjaajat: Esa Pietikäinen puh. 044 4918062, Kalle Tenhunen puh. 044 5328787, Hankepäällikkö Niina Markkanen, puh. 050 322 3971. Lisätietoa hankkeesta https://www.pohjois-savonliikunta.fi/hankkeet/olvi-hanke/

  • Ympäristöministeriöllä olisi tarjolla miljoona euroa rakennetun ympäristön ilmastotyöhön. Ympäristöministeriö on avannut rahoitushaun, jossa yritykset, kunnat, järjestöt ja muut toimijat voivat saada rahoitusta rakennetun ympäristön vähähiilisyyttä edistäville hankkeille. Rahoitusta on haettavana miljoona euroa, ja hakuaika päättyy 11.2.2022.  Ympäristöministeriön rahoitusta myönnetään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeille, joissa kokeillaan ja kehitetään uusia keinoja ilmastonmuutokseen hillintään tai siihen sopeutumiseen. Hanke voi liittyä esimerkiksi energiatehokkuuteen, rakennusmateriaaleihin, suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvien prosessien kehittämiseen tai vaikkapa alaan liittyvään tietopohjan ja osaamisen kehittämiseen. Rahoitushaun ohjeet ja hakulomake: https://ym.fi/hakuilmoitus-vahahiilisen-rakennetun-ympariston-ohjelma 

   

  Tallenteita, oppaita ja verkkokursseja

  • THL:n uudessa karttapalvelussa voi tarkastella ennusteita väestön sairastumisesta lihavuuteen liittyviin sairauksiin kymmenen seuraavan vuoden aikana maakuntien ja kuntien tasolla. Tarkasteltavia sairauksia ovat tyypin 2 diabetes, sepelvaltimotauti, polvi- tai lonkkanivelrikko, astma, kihti ja sappikivitauti. Kuntapäättäjät ja muut aluetason päättäjät voivat hyödyntää palvelua terveyden edistämisen toimien suunnittelussa. Tutustu karttapalveluun: https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/lihavuus/lihavuuteen-liittyva-sairastuvuus-karttapalvelu 
  • THL:n hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivä oli 25.11.2021 klo 9–15.30. Tilaisuuden aamupäivän tallenne löytyy nyt osoitteesta: https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/ajankohtaista/tapahtumat/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-paiva 
  • Ennakkoarviointi – Tunnista työsi vaikutukset ihmisten hyvinvointiin – verkkokurssi. Vaikutusten ennakkoarvioinnin käyttö lisää tietoisia päätöksiä, jotka edistävät hyvinvointia ja terveyttä, sekä vähentävät eriarvoisuutta. Koulutuksen suoritettuasi osaat tehdä vaikuttavampia ja kustannustietoisempia päätöksiä.  Maksuton. Avoin kaikille. Kesto 30-60min. https://www.eoppiva.fi/koulutukset/ennakkoarviointi-tunnista-tyosi-vaikutukset-ihmisten-hyvinvointiin/ 
  • Arjen turvatunti –verkkokoulutus. Arjen turvatunti sopii kaikille koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisystä kiinnostuneille.  Osiot ovat koti- ja vapaa-ajan tapaturmat Suomessa, kaatumistapaturmat, paloturvallisuus, vesiturvallisuus, myrkytystapaturmat ja kodin turvallisuus. Tee maksuton SPR:n arjen turvatunti verkkokoulutus: https://sproppimateriaalit.fi/web/site-382586/state-jurdenrqgircytzr/front-page 
  • Kiusaamisen ehkäisy ja kiusaamiseen puuttuminen on tärkeää myös harrastustoiminnassa. Tiesitkö että MLL:n sivulta löytyy "Reilusti urheiluryhmässä - verkkokurssi" valmentajille. Kurssilla saa tietoa ryhmäyttämisestä ja kiusaamisen ehkäisemisestä. Verkkokurssin suorittaminen kestää noin tunnin. Kurssilla havainnollistetaan reilun valmentajan toimintaa lyhyiden tietotekstien, videoiden ja testien avulla. Kurssin suoritettuaan ja palautelomakkeen täytettyään valmentaja voi tulostaa itselleen todistuksen pdf-muodossa. Verkkokurssin voi suorittaa itsenäisesti omaan tahtiin https://www.mll.fi/ammattilaisille/tietoa-teemoittain/turvallinen-ja-viihtyisa-harrastusryhma/verkkokurssi-valmentajalle/ 
  • Valtionneuvosto on hyväksynyt periaatepäätöksen huumausainepolitiikasta vuosille 2021–2023. https://stm.fi/ajankohtaista/paatos?decisionId=0900908f80777c5a Linjauksissa korostetaan varhaista puuttumista monialaisessa viranomaistoiminnassa nuorten päihderiippuvuuden, rikoskierteen ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Kansallinen huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä seuraa periaatepäätöksen toimenpiteiden edistymistä.  Hallituskauden tärkeimmät huumausainepoliittisen yhteistyön tavoitteet ovat: ehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen, huumausainerikollisuuden torjunta ja rikosvastuun toteuttaminen, huumausaineriippuvuuden hoito, huumeongelman haittojen vähentäminen, huumetiedonkeruu ja -tutkimus sekä tiedonkulku ja EU- ja kansainvälinen yhteistyö.  
  • THL on julkaissut hyvinvointialueiden sote-palvelujen arviointeja. Arviointi on THL:n lakisääteinen tehtävä, ja arviointeja hyödynnetään STM:n johdolla käytävissä hyvinvointialueiden ohjausneuvotteluissa. Pohjois-Savon arviointi löytyy osoitteesta: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-724-1 

  Huomasithan...

  • Pysy pystyssä -kampanja käynnistyy tammikuussa. Eri toimijoiden ja järjestöjen yhteiskampanja on käynnissä 17.-30.1.2022. Kampanjan verkkosivuilla julkaistaan artikkeleja ja muuta materiaalia, joissa liukastumisia ja niiden ehkäisykeinoja käsitellään eri näkökulmista. https://www.kotitapaturma.fi/pysy-pystyssa/#24e41a7f 
  • Arpajaislain uudistuksella tavoitellaan tehokkaampaa rahapelihaittojen torjuntaa. Rahapelaamista säätelevää arpajaislaki uudistuu. Uudistuksen keskiössä on rahapelihaittojen torjunta, arpajaislain vastaiseen markkinointiin puuttuminen ja rahapelikysynnän ohjaaminen arpajaislailla säänneltyyn tarjontaan. Tasavallan presidentti vahvisti lain 22.12.2021. Tunnistautunut pelaaminen laajenee kaikkeen rahapelaamiseen, Poliisihallituksen mahdollisuuksia puuttua lainvastaiseen markkinointiin vahvistetaan ja rahapeliautomaattien sijoittelussa on jatkossa huomioitava haittojen ehkäisy. Lisätietoja: https://intermin.fi/-/arpajaislain-uudistuksella-tavoitellaan-tehokkaampaa-rahapelihaittojen-torjuntaa 
  • Jaksaa, jaksaa? -koulutus on oppilaitosten henkilöstölle suunnattu tehokas 2–3 tunnin perehdytys opiskelu-uupumukseen ilmiönä, sen teoreettiseen taustaan sekä keinoihin, joilla uupumusta voidaan ehkäistä. Ehkäisemisen keinoista korostuvat opiskeluinnon vahvistaminen ja varhainen puuttuminen uupumuksen oireisiin. Jaksamiseen vaikuttavista tekijöistä perehdytään tunnetaitoihin, fyysisen perushuollon ja kokonaiskuormituksen käsitteisiin, ajankäytön hahmottamiseen sekä itsemyötätuntoon. Koulutuksen osallistuja oppii opiskelu-uupumuksesta ilmiönä ja osaa paremmin tunnistaa siihen liittyvää oireilua opiskelijoissa. Lisäksi osallistuja oppii hahmottaa jaksamiseen liittyviä moninaisia tekijöitä ja peilaamaan näitä sekä opiskelijan että omaan jaksamiseensa. Koulutukseen kuuluu pienryhmäkeskustelu. Koulutukset sovitaan suoraan kunkin oppilaitoksen kanssa ja samalla voi keskustella vastaako koulutus oppilaitoksen tarpeita. Itsellä ei ole kokemusta tästä koulutuksesta, mutta vastaa kyllä aihepiiriltä tarpeeseen/opiskeluun liittyvä uupumus. Järjestäjänä Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry. https://www.yeesi.fi/jaksaa-jaksaa/jaksaa-jaksaa-koulutus/  

  Kuntalaisille

  • Someneuvola vanhemmille – Koko elämä somessa? Sosiaalinen media ja mielenterveys. 2.2. klo 17–18 verkkoyhteyksin. Järjestäjänä Pelituki.Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan siitä, mitkä asiat somessa vahvistavat tai heikentävät mielen hyvinvointia, ja miten vanhemmat voivat tukea lasten ja nuorten mielenterveyttä somesisältöjen loputtomassa virrassa. Lisätietoja: https://pelituki.fi/ammattilaisille/koulutuskalenteri/ 
  • Verkkoryhmä tupakoinnin/nikotiininkäytön lopettamisen tueksi alkaa 15.2.2022. Huolehdithan, että kuntalaiset tietävät tästä: http://www.28paivaailman.fi  
  • Pelineuvola vanhemmille - Hyvä, paha lapsenvahti. Tarvitseeko alle kouluikäinen digilaitteita? 23.3.2022 klo 17-18 teams yhteyksin. Järjestäjänä Pelituki. https://pelituki.fi/ammattilaisille/koulutuskalenteri/ 
  • Selviytyjät - verkkovertaisryhmät kiusaamista kokeneille nuorille. Kevään 2022 ryhmät: 16–21-vuotiaille tiistaisin 25.1. alkaen ja 12-15-vuotiaille huhtikuussa. Ilmoittautuminen anni.sahin@mll.fi, p. 0504679671 Verkkovertaisryhmät on tarkoitettu nuorille, jotka ovat kokeneet kiusaamista ja hyötyisivät kokemustensa käsittelystä turvallisessa pienryhmässä. Verkkoryhmään voi osallistua mistäpäin Suomea vain. Ryhmää ohjaa projektin työntekijä koulutettujen vapaaehtoisten kanssa. Ryhmätapaamiset järjestetään Zoom-ohjelmalla.  
  • Selviytyjät -vertaistukiryhmät kevät 2022. Selviytyjät-ryhmä on toiminnallinen vertaistukiryhmä noin 12-21 -vuotiaille kiusaamista kokeneille nuorille. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa, yhteensä 9-10 ryhmäkertaa. Ryhmässä pääsee käsittelemään kiusaamiskokemuksia turvallisessa pienryhmässä. Omista kokemuksistaan saa kertoa juuri sen verran kuin haluaa. Ryhmän tarkoitus on vahvistaa sitä, mitä kiusaaminen on heikentänyt; kuten mielialaa, itsetuntoa ja sosiaalisia taitoja. Seuraavat ryhmät alkavat: Kuopiossa ke 23.2. klo 18–19.30 Setlementti Puijolan tiloissa, Kuninkaankatu 26. Ryhmään voi hakeutua ottamalla yhteyttä Whatsappin, puhelun tai sähköpostin avulla projektin työntekijään. Jokainen ryhmään tulija tavataan ennen ryhmän alkua. Ryhmään osallistuvien nuorten vanhemmille tarjotaan omia vanhempien vertaistapaamisia. Omien ryhmiemme lisäksi keväällä käynnistyy yhteistyökumpppaniemme järjestämiä Selviytyjät-ryhmiä Siilinjärvellä sekä Jyväskylässä nuorten aikuisten (18-29v.) ryhmä. Ota yhteyttä:  sanni.vaskinen@mll.fi  p.0503528980 
  • Ensihuoli-koulutus yläkouluikäisten vanhemmille 3.2.2022. klo 9–11 teams yhteyksin. Koulutuksessa opitaan puhumaan vaikeista asioista kunnioittavalla tavalla, toista rohkaisemalla ja tukemalla. Kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka kaipaavat välineitä nuorten päihdehaittojen ja niistä syntyneen huolen kohtaamiseen ja puheeksiottoon. https://ehyt.fi/tapahtuma/ensihuoli-koulutus-ylakouluikaisten-vanhemmat/ 
  • Vauvapysäkki -ryhmä raskaana oleville. Kevään ryhmään haku on avautunut. Ryhmään voivat hakeutua vauvaa odottavat, joilla laskettuaika on kesä-heinä-elokuussa 2022, ja jotka tunnistavat tarpeen stressin säätelytaitojen kehittämiseen ja vauva-aikaan valmistautumiseen. Ryhmä painottuu ennaltaehkäisevään näkökulmaan. Ryhmä on osa Stressistä säätelyyn -hankkeen kehittämistyötä ja se perustuu mindfulness-pohjaisiin vanhemmuus interventioihin. Ryhmä toteutuu 15.3.–17.5. tiistaisin klo 17–19.30, Kuopiossa (Niiralankatu 25). Ilmoittautumiset: Laura Lahti p. 044 3697202 tai laura.lahti@kuopionensikoti.fi 
  • Vauvapysäkki -perhevalmennukset toteutetaan kevään aikana hybridi -mallina eli perheet voivat valita tulevatko paikan päälle vai osallistuvatko etäyhteydellä. Mukaan ovat tervetulleita KAIKKI vauvaa odottavat eli ei tarvitse olla ensimmäistä lastaan odottava. Illoissa on sama sisältö eli osallistuminen yhteen iltaan: 7.2. / 28.3. / 16.5. Klo 16.30–18.30. Paikan päälle tulevien ilmoittautuminen: laura.lahti@kuopionensikoti.fi ja suora Teams -linkki löytyy Kuopion ensikotiyhdistyksen nettisivuilta: https://ensijaturvakotienliitto.fi/kuopionensikoti/ajankohtaista/tapahtumat/ 
  • Välitäthän kuntasi asukkaille kohdistettua viestintää. Pohjois-Savon HYTE kokoaa kahden viikon välein Tiesitkö että... vinkkejä kuntalaisille. Tällä kertaa vinkkinä "Tiesitkö että...kannattaa pohtia alkoholin käyttötottumuksia" Vinkkejä lähetetään parin viikon välein ajankohtaisista aiheista. Vinkit löytyvät Pohjois- Savon HYTE:n facebookista, Twitteristä ja nettisivuiltamme: http://bit.ly/Tiesitköettä

  Ota rohkeasti yhteyttä!

  •    Nettisivut: https://www.psshp.fi/web/hyte
  •    Seuraa meitä Facebookissa: Pohjois-Savon HYTE ja Pohjois-Savon ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö  
  •    Seuraa meitä Twitterissä: PSHYTE
  •    PSHYTE tiimi bloggaa. Uusimmassa blogissa aiheena on: “Kulttuurin rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on yhä vahvempaa Pohjois-Savossa". Lue blogit osoitteessa: https://www.psshp.fi/web/hyte/blogi


   
  Kiitos, kun jaat HYTE-viestiä eteenpäin!

  Julkaisemme HYTE-viestin joka kuukauden ensimmäinen torstai. Voit jakaa viestiä tai sen osia vapaasti eteenpäin asiasta mahdollisesti kiinnostuneille.
  Mikäli haluat liittyä/ peruuttaa HYTE-viestin, ota yhteyttä sade.rytkonen@kuh.fi

   

  Terveisin Pekka, Helena ja Säde 

 11. Uutinen

  Uutiskirje maaliskuu 2023

  2.3.2023
  Lue PSHYTEviesti nro 3/2023 selaimesta  tai pdf:nä.  Ystävällisin terveisin Pohjois-Savon HYTE-tiimi
  2.3.2023 Uutinen

  Uutiskirje maaliskuu 2023

  Lue PSHYTEviesti nro 3/2023 selaimesta  tai pdf:nä. 

  Ystävällisin terveisin Pohjois-Savon HYTE-tiimi

 12. Uutinen

  Uutiskirje helmikuu 2023

  2.2.2023
  Lue PSHYTEviesti nro 2/2023 selaimesta tai pdf:nä.  Ystävällisin terveisin Pohjois-Savon HYTE-tiimi
  2.2.2023 Uutinen

  Uutiskirje helmikuu 2023

  Lue PSHYTEviesti nro 2/2023 selaimesta tai pdf:nä. 

  Ystävällisin terveisin Pohjois-Savon HYTE-tiimi

 13. Uutinen

  Uutiskirje tammikuu 2023

  5.1.2023
  Lue PSHYTEviesti nro 1/2023 selaimesta   tai lue pdf:nä Ystävällisin terveisin Pohjois-Savon HYTE-tiimi
  5.1.2023 Uutinen

  Uutiskirje tammikuu 2023

  Lue PSHYTEviesti nro 1/2023 selaimesta   tai lue pdf:nä

  Ystävällisin terveisin Pohjois-Savon HYTE-tiimi

 14. Uutinen

  Uutiskirje joulukuu 2022

  1.12.2022
  Lue PSHYTEviesti nro 12/2022 selaimesta  tai lue pdf:nä Ystävällisin terveisin Pohjois-Savon HYTE-tiimi
  1.12.2022 Uutinen

  Uutiskirje joulukuu 2022

  Lue PSHYTEviesti nro 12/2022 selaimesta  tai lue pdf:nä

  Ystävällisin terveisin Pohjois-Savon HYTE-tiimi

 15. Uutinen

  Uutiskirje marraskuu 2022

  3.11.2022
  Lue PSHYTEviesti nro 11/2022 selaimesta tai lue pdf:nä Ystävällisin terveisin Pohjois-Savon HYTE-tiimi
  3.11.2022 Uutinen

  Uutiskirje marraskuu 2022

  Lue PSHYTEviesti nro 11/2022 selaimesta tai lue pdf:nä

  Ystävällisin terveisin Pohjois-Savon HYTE-tiimi

 16. Uutinen

  Uutiskirje lokakuu 2022

  6.10.2022
  Lue PSHYTEviesti nro 10/2022 selaimesta   tai lue pdf:nä Ystävällisin terveisin Pohjois-Savon HYTE-tiimi
  6.10.2022 Uutinen

  Uutiskirje lokakuu 2022

  Lue PSHYTEviesti nro 10/2022 selaimesta   tai lue pdf:nä

  Ystävällisin terveisin Pohjois-Savon HYTE-tiimi

 17. Uutinen

  Uutiskirje huhtikuu 2023

  6.4.2023
  Lue PSHYTE-viesti nro 4/2023 selaimesta tai pdf:nä.  Ystävällisin terveisin Pohjois-Savon HYTE-tiimi
  6.4.2023 Uutinen

  Uutiskirje huhtikuu 2023

  Lue PSHYTE-viesti nro 4/2023 selaimesta tai pdf:nä. 

  Ystävällisin terveisin Pohjois-Savon HYTE-tiimi

 18. Uutinen

  Uutiskirje toukokuu 2023

  4.5.2023
  Lue PSHYTE viesti nro 5/2023 selaimesta tai pdf:nä.  Ystävällisin terveisin Pohjois-Savon HYTE-tiimi
  4.5.2023 Uutinen

  Uutiskirje toukokuu 2023

  Lue PSHYTE viesti nro 5/2023 selaimesta tai pdf:nä. 

  Ystävällisin terveisin Pohjois-Savon HYTE-tiimi

 19. Uutinen

  Uutiskirje kesäkuu 2023

  1.6.2023
  Lue PSHYTE viesti nro 6/2023 selaimesta tai pdf:nä.  Ystävällisin terveisin Pohjois-Savon HYTE-tiimi
  1.6.2023 Uutinen

  Uutiskirje kesäkuu 2023

  Lue PSHYTE viesti nro 6/2023 selaimesta tai pdf:nä. 

  Ystävällisin terveisin Pohjois-Savon HYTE-tiimi

 20. Uutinen

  Uutiskirje lokakuu 2023

  5.10.2023
  Lue PSHYTE viesti nro 8/2023 selaimesta tai pdf:nä.  Ystävällisin terveisin Pohjois-Savon hyvinvointialueen HYTE- ja osallisuuspalvelualue eli "HYTE"- tiimi.
  5.10.2023 Uutinen

  Uutiskirje lokakuu 2023

  Lue PSHYTE viesti nro 8/2023 selaimesta tai pdf:nä. 

  Ystävällisin terveisin Pohjois-Savon hyvinvointialueen HYTE- ja osallisuuspalvelualue eli "HYTE"- tiimi.