Hyte-työ banneri

Hyte-työ bannerikuva

Asset Publisher

Pohjois-Savon PAKKA

Pakka-toimintamalli on paikallisten alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn kehitetty menetelmä. Pakka-mallin mukaisella työllä voidaan parantaa ikärajavalvontaa myyntipaikoissa, vähentää alaikäisten alkoholin ja nikotiinituotteiden saatavuutta, tukea alaikäisten raittiutta ja vaikuttaa asukkaiden asenteisiin alaikäisten juomisesta sekä tiukentaa päihtyneille anniskelua ravintoloissa. Mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa käytännössä? Jos lähdemme kulkemaan vuotta 2023 eteenpäin ja kuvitellaan, että meillä on osaamista, aikaa, rahaa ja hyvää tahtoa. Miltä ensi vuoden PAKKA- toiminta voisi näyttää?

Tarjontaryhmä

Pohjois-Savossa kokoontuu säännöllisesti alueen yhteinen tarjontaryhmä, joka linjaa tärkeimmät PAKKA- asiat ja toiminnat sekä arvioi tehtyä toimintaa. Kunnat ovat muodostaneet myös omia, pienempiä ryhmiä, joissa on mahdollista käsitellä asioita enemmän paikallisesti. Tarjontaryhmä tarkoittaa käytännössä sitä, että kutsutaan PAKKA-toimintaan liittyvät tahot yhteisen pöydän ääreen keskustelemaan päihdetilanteesta ja erityisesti siitä, miten vaikutetaan päihteiden saatavuuteen eli tarjontaan. Pöydässä istuvat elinkeinonharjoittajat (kaupat, kioskit, huoltamot, ravintolat, Alko), viranomaistahot (alkoholitarkastaja, terveystarkastaja, poliisi) ja kunnan eri toimijoita, muitakin tahoja (Veikkaus) sekä järjestötoimijoita. Mukaan on saatu myös median edustaja.

Päihdetilannekysely

Tammikuussa käsittelemme marraskuussa 2022 toteutetun Päihdetilannekyselyn tulokset. Kyselyssä alueemme asukkaat kertovat, miltä päihdetilanne näyttää ja mitkä keinoja ehkäisevässä päihdetyössä tulisi erityisesti käyttää. Toivottavasti tulokset osoittavat, että kaupoissa ikärajavalvonta toimii hyvin, terveydenhuollossa on kysytty päihteiden käytöstä ja nuorten päihteidenkäyttö olisi vähäistä. Kiinnostavia ovat asukkaiden esille nostamat toimenpiteet ehkäisevään päihdetyöhön. Kunnat saavat itselleen kuntakohtaiset tulokset kunnan ehkäisevän päihdetyön käyttöön. Paikallisissa lehdissä kerrotaan kyselyn tuloksista. Kouluissa ja oppilaitoksissa käydään tuloksia nuorten kanssa läpi ja vanhemmat keskustelevat tuloksista vanhempainilloissa.

Kuntalaiset mukaan

Kuntalaisille järjestetään keskustelufoorumeita. Yhteisen keskustelun avulla kuntalaiset saadaan mukaan PAKKA- toimintaan ja esimerkiksi sosiaalinen kontrolli vahvistuu. Jatkossa kaupan ulkopuolella huomioidaan alkoholin välittämiseen liittyvät toimet herkemmin ja poliisin vihjepuhelimeen otetaan tarvittaessa yhteyttä. Kaupan kassa saa kehuja asiakkaalta, kun kassahenkilö on kysynyt nuoreltanäyttävältä tupakanostajalta paperit. Tai huomautuksen, jos ei kysynyt. Vartija ohjaa ystävällisesti selvästi humaltuneen asiakkaan kaupasta ulos, eikä asiakkaan tilannettaan pahenneta myymällä alkoholia. Kauppias saa kehuja, kun alkoholittomien oluiden ja muiden alkoholittomien juomien tarjonta kaupassa on parantunut. Tuotteet ovat myös näyttävästi esillä. Ja kesällä kylmäkaapissa on myös alkoholitonta tarjontaa! Talvipakkasella paikallisen huoltoaseman omistaja kutsuu, yhdessä nuorisotyöntekijöiden kanssa nuoret kaakaolle ja jutellaan!

Ostokokeet

PAKKA- tarjontaryhmässä päätettiin, että vuonna 2023 toteutetaan ostokokeet, jossa nuorelta näyttävät täysi-ikäiset nuoret yrittävät ostaa alkoholia, tupakkatuotteita tai raha-arpoja ilman papereita. Kaikissa kunnissa saadaan ostokokeita tehtyä. Kiitokset paikallisten oppilaitosten yhteistyölle ja siellä opiskeleville nuorille. Tulokset käydään läpi tarjontaryhmässä ja tulokset kertovat, että ikärajavalvonta toimii hyvin.. Diplomi vastuullisesta myynnistä arvotaan ja luovutetaan kauppiaalle. Jos tuloksissa olisi myyntiä siten, että papereita ei olisi juurikaan kysytty, keskustellaan ko. liikkeen kanssa erikseen ja tarjotaan asiaan liittyvää koulutusta.

Ravintolayhteistyö

Keväällä useissa kunnissa on suunnitteilla uusia ravintoloita ja terasseja. Lupaviranominen ottaa yhteyttä kuntaan ja siellä sovittuun yhdyshenkilöön. Asukkaille annetaan mahdollisuus ilmaista näkemyksensä anniskelupaikkojen ja vähittäismyyntipisteiden sijainnin sopivuudesta alueelle. Näihin lupalausuntoihin yhdyshenkilö kerää tietoja kuntalaisia, mm. taloyhtiön hallitukselta, asukasyhdistykseltä, tulevan ravintolan läheisestä päiväkodista, koulusta sekä muissa tarvittavista tahoista. Kysyttäessä etukäteen, vähenevät valitukset jälkikäteen. Kunnan Pakka- yhdyshenkilö sopii myös useiden ravintoloiden kanssa siitä, että ravintiloissa toteutetaan terassiarvioinnit loppukesällä.

Älä välitä- kampanja

Keväällä koulun päättäjäisviikonloppuna kaikissa kunnissa lähtee Wilmaviesti kotiin. Vanhempia muistutetaan siitä, ettei alaikäisille saa ostaa alkoholia ja että nuoret tarvitsevat valvontaa koulun päättäjäisjuhlintaan. Vanhempia toivotaan myös jalkautumaan nuorten pariin esim. kaduille. Kampanja toistetaan vielä syksyllä, kun koulun taas alkavat. Kesällä PAKKA- toiminta voi jalkautua kesätapahtumiin ja festareille…myös meidän aikuisten pariin.

Muutaman ravintololan kanssa toteutetaan vielä syksyllä opiskeijoiden alkujuhlinnoissa nuorten vapaaehtoinen puhallutus -tempaus, jossa nuoret saavat halutessaan mitata promillelukemat ravintolaillan jälkeen humalatilan voimakkuuden tarkistamiseksi.

Niin vuosi jo alkaa olla lopuillaan. Pikkujoulujen aikaan toteutuu vielä ”Joulun tähti, älä sammu”- kampanja jalkautumalla pikkujouluihin yhteiseen keskusteluun aikuisten alkoholin käytön kohtuullisuudesta, myös juhlinnan yhteydessä

Paljon opitaan ja opitaan tekemään yhdessä, päihteiden tarjontaan vaikuttavaa toimintaa. Vuoden 2023 arvioinnin jälkeen alamme piirtämään vuoden 2024 PAKKA- vuosikelloa. PAKKA- toimintaan saamme hyvän tuen jatkossakin valtakunnalliselta PAKKA- verkostolta (THL). 

Helena Törmi, ehkäisevän mielentereys- ja päihdetyön koordinaattori, HYTE- tiimi, PSSHP

Lähde: Pakka-toimintamalli ehkäisevään päihdetyöhön - THL