Hyte-työ banneri

Hyte-työ bannerikuva

مكتبة المستندات

ليست هناك مستندات أو ملفات وسائط في هذا المجلد.
المجلّدات
المستندات
{title}
الآن عن طريق
 • thumbnail
  الآن عن طريق

  {title}

 • MIelen hyvinvointi

  Mielenterveyden edistäminen

  Ajankohtaista

  Älä jä(t)ä yksin- yksikin on liikaa.

  • itsemurhasta ja itsetuhoisuudesta voi puhua.

  Kaikille avoin itsemurhien ehkäisypäivän tapahtuma 8.9.2023 klo 9- 11

  Kulttuuriareena 44, Kuopio

  Ohjelma

  Luento- ja keskustelutilaisuus itsetuhoisuuden puheeksi ottamisesta. Juha Metelinen, kriisityöntekijä, itsemurhien ehkäisykeskus, Mieli ry. Tilaisuus taltioidaan.

  Luento katsottaviss 22.9.2023. Valitettavasti aivan alussa nauhoitus ei ollut pällä. Kuopion laupungin tervehdyksen toi Harri Aurvinen. 

  Linkki luentoon. Älä jä(t)ä yksin - yksikin on liikaa. Itsemurhien ehkäisypäivän luento 8.9. klo 9-11. - YouTube

  Luennon jälkeen "jalkautuvat tapahtuvat", joissa Pohjois-Savon itsemurhienehkäisyverkoston toimijoita tavattavissa. Kohtaamisia, tietoa ja tukea:

  Kuopion torin klo 12-17

  Siilinjärvi: Tokmannin parkkialue klo 15-17

  Rautalammin kunnankirjaston musiikkiluokka klo 9-12, Rautalammintie 4, 77700 Rautalampi. Kaikille avoin luento ja keskustelutilaisuus.

  Järjestäjä: Pohjois-Savon itsemurhien ehkäisyverkosto. 

  Jos ammattilisen olet kiinnostuntu tulemaan verkostoon, tervetuola.

  Yhteystieto: Helena Törmi. helena.tormi@pshyvinvointialue.fi

   

   

   

  Mielenterveys ja mielenterveyden edistäminen

  Mielenterveys on voimavara ja tärkeä osa terveyttä sekä yksilön hyvinvointia ja toimintakykyä.

  Positiivisen mielenterveyden käsite (mielen hyvinvointi) pyrkii siirtämään ajattelua pois sairaus- ja ongelmakeskeisyydestä.  Ajatuksena on, että positiivinen mielenterveys on enemmän kuin mielenterveyshäiriöiden puuttuminen. Positiivinen mielenterveyden käsite korostaa yksilön

  • psyykkisiä voimavaroja (esimerkiksi taito kohdata vastoinkäymisiä)
  • vaikuttamismahdollisuuksia omaan elämään 
  • toiveikkuutta ja elämänhallinnan tunnetta 
  • tyydytystä tuottavien sosiaalisten suhteiden olemassaoloa
  • myönteistä käsitystä omasta itsestä (esimerkiksi hyvä itsetunto).

  Positiivisella mielenterveydellä on todettu olevan yhteyksiä esimerkiksi parempaan fyysiseen terveyteen, parempaan elämänlaatuun, korkeampiin koulusaavutuksiin ja positiiviseen terveyskäyttäytymiseen.

  Mielenterveyden edistämisen tavoitteena on yksilön, yhteisön ja rakenteiden vahvistavien ja suojaavien tekijöiden lisääminen sekä mielenterveyden riskitekijöiden vähentäminen ja poistaminen.

  Kokonaisuudessaan mielenterveyssairastavuus on Pohjois-Savossa suurta: ikärakenteen huomioiva THL:n mielenterveysindeksi on selvästi koko maan korkein (151).

  Pohjois-Savossa aikuisista yhä useampi työikäinen saa mielenterveysperustaisesti sairauspäivärahaa tai työkyvyttömyyseläkettä. Myös nuorista yhä useampi on ollut huolissaan mielialastaan.  Kasvava ahdistuneisuus ja masennusoireilu, koulu-uupumus ja mielenterveyshäiriöt vaativat vaikuttavien menetelmien ja toimenpiteiden käyttöönottoa sekä palveluketjujen toimivuuden varmistamista. 

   

   

  Pohjois-Savon hyvinvointikertomuksen ja - suunnitelman yhtenä painopisteenä on mielen hyvinvointi ja mielenterveyden lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveyden vahvistuminen

  Keskeisiä menetelmiä ja toimenpiteitä ovat: 

  • Lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitoja vahvistavat menetelmät 
  • Lapset puheeksi- menetelmä
  • Monitoimijainen yhteistyömalli
  • Mielenterveyden ensiapu (mielenterveysosaamisen ja - taitojen lisääminen) sekä mielnterveyden puheeksiotto
  • IPC- ohjaus ja neuvontamenetelmä (nuoren lievän tai keskivaikean masennuksen hoidossa) 

  Itsemurhakuolleisuus on puolittunut vuoden 1990 jälkeen. Myönteinen käänne tapahtui valtakunnallisen itsemurhien ehkäisyprojektin (1986–1996) aikana. Myönteisen kehityksen ei kuitenkaan voida edellyttää jatkuvan Suomessa ilman toimenpiteitä itsemurhakuolemien estämiseksi.

  Itsemurhien ehkäisy vaatii nyt tehostamista ja lisää uusia keinoja. Itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020–2030 sisältää 36 ehdotusta toimenpiteiksi itsemurhakuolemien estämiseksi maassamme. Jokaisen asiakokonaisuuden sisältämien toimenpiteiden toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan erikseen indikaattoreiksi kerättävän tiedon avulla.

  Pohjois-Savon Itsemurhien ehkäisyverkosto perustetiin syksyllä 2020. Itsemurhien ehkäisyverkosto on ammattilaisista koostuva verkosto, jossa ammattilaiset voivat kehittää itsemurhailmiötä koskevaa tietämystään omassa työssään ja jotka kohtaavat itsemurhaa yrittäneitä tai heidän läheisiään. 

  Verkoston tarkoitus on 

  • jakaa tietoa itsemurhien ehkäisystä

  • pohtia millaista yhteistyötä pitäisi tehdä, että itsemurha vaarassa olevat ja heidän läheisensä saisivat mahdollisimman joustavasti ja hyvin apua

  • kartoittaa koulutustarpeita itsemurhien ehkäisytyöhön. 

  Yhteyshenkilö Juha Metelinen. Mieli ry. juha.metelinen@mieli.fi

   

  Ajankohtaista:

  Älä jä(t)ä yksin- yksikin on liikaa.

  • itsemurhasta ja itsetuhoisuudesta voi puhua.

  Kaikille avoin itsemurhien ehkäisypäivän tapahtuma 8.9.2023 klo 9- 11

  Kulttuuriareena 44, Kuopio

  Ohjelma

  Luento- ja keskustelutilaisuus itsetuhoisuuden puheeksi ottamisesta. Juha Metelinen, kriisityöntekijä, itsemurhien ehkäisykeskus, Mieli ry. Tilaisuus taltioidaan.

  Luento katsottavissa 22.9. asti:https://www.youtube.com/watch?v=DZxY2ku2xfQ

  Luennon jälkeen "jalkautuvat tapahtuvat", joissa Pohjois-Savon itsemurhienehkäisyverkoston toimijoita tavattavissa. Kulttuurielämyksiä, kohtaamisia, tietoa ja tukea:

  Kuopion torin ja Sokoksen ympäristö klo 12-17

  Siilinjärvi: Tokmannin parkkialue klo 15-17

  Rautalammin kirjasto: luennon katsominen ja keskustelu/ kahvitilaisuus klo 9-12

  Järjestäjä: Pohjois-Savon itsemurhien ehkäisyverkosto

   

  Älä jä(t)ä yksin- yksikin on liikaa.

  • itsemurhasta ja itsetuhoisuudesta voi puhua.

  Kaikille avoin itsemurhien ehkäisypäivän tapahtuma 8.9.2023 klo 9- 11

  Kulttuuriareena 44, Kuopio

  Ohjelma

  Luento- ja keskustelutilaisuus itsetuhoisuuden puheeksi ottamisesta. Juha Metelinen, kriisityöntekijä, itsemurhien ehkäisykeskus, Mieli ry. Tilaisuus taltioidaan.

  Etäyhteysmahdollisuus, tilaa linkki https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/d33c458e-d726-4378-946a-ccdf77c69c8e?displayId=Fin2853104

  Luennon jälkeen "jalkautuvat tapahtuvat", joissa Pohjois-Savon itsemurhienehkäisyverkoston toimijoita tavattavissa. Kulttuurielämyksiä, kohtaamisia, tietoa ja tukea:

  Kuopion torin ja Sokoksen ympäristö klo 12-17

  Siilinjärvi: Tokmannin parkkialue klo 15-17

  Järjestäjä: Pohjois-Savon itsemurhien ehkäisyverkosto