Yhteisöluotsit

Yhteisöluotsit edistävät alueellista kehittämistä   

Yhteisöluotsit ovat Arjen ilo ja tuki -projektin työntekijöitä. Projektissa kehitetään pohjoissavolaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonseptia, joka sisältää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjauksen ja neuvonnan mallin sekä avustavat digitaaliset ratkaisut.

Yhteisöluotsien tehtävä on toimia yhteyshenkilöinä ja tehdä kehittämistyötä alueillaan yhdessä verkostojen kanssa. Yhteisöluotsit ovatkin osa toiminta-alueensa hyte- ja sote-toimijaverkostoa ja työyhteisöjä. 

Yhteisöluotsin tehtävät

Yhteisöluotsit

  • vahvistavat paikallisia yhteistyöverkostoja.
  • kehittävät toimintamalleja asiakkaiden ja potilaiden ohjaukseen ja neuvontaan yhdessä eri toimijoiden kanssa.
  • kouluttavat toimijoita HYTE-toiminnan kuvaamisessa ja viemisessä palvelualustalle.
  • valmentavat hankkeessa työstettävien työmenetelmien käyttöönottoon.
  • vahvistavat paikallista ehkäisevää työtä erityisesti yksinäisyyden ja osattomuuden torjumiseksi.

Yhteisöluotsien toiminta-alueet ja yhteystiedot

Yhteisöluotsien toiminta-alueet ja yhteystiedot löydät sivuston yhteystietosivuilta.