Breadcrumb

Tarmoa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen digipalvelutarjotin –Tarmoa pilotointi

Pilotointi ja käytettävyydentestaus Pohjois-Savon hyvinvointialueella, 25.3.-24.5.2024

Tarmoa -digipalvelutarjotin pilotoitiin Pohjois-Savon hyvinvointialueella 25.3-24.5.2024. Pilotoinnin loppuraportin kooste on työn alla.


Hyvinvointialueilla, kunnilla ja järjestöillä on lukuisia hyvinvointia ja terveyttä tukevia palveluja ja toimintoja. Tieto niistä on hajallaan eri paikoissa. Ohjausta ja neuvontaa näihin palveluihin ja toimintoihin tehdään koko ajan, mutta nyt tieto on hajallaan ja ammattilaisen itsensä vastuulla mitä tietoa pystyy saamaan työn tueksi. Yhtenä kokonaisuutena Arjen ilo ja tuki -projektissa on digitaalisen palvelutarjottimen käyttöönottaminen, joka on tarkoitus vastata tähän haasteeseen eli tieto olisi löydettävissä jatkossa yhdestä paikasta.


Palvelutarjotin tulee olla kaikilla hyvinvointialueilla käytössä THL:n ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2024 loppuun mennessä. Pohjois-Savon hyvinvointialueella on päätetty pilotoida kansallista DigiFinlandin tuottamaan Tarmoa -palvelua keväällä 2024. Pilotoinnissa selvitetään Tarmoan käytettävyyttä ja soveltuvuutta osana HYTE- palveluihin tehtävää ohjausta ja neuvontaa. Päätökset lopullisesta käyttöönotosta tullaan tekemään vasta pilotoinnin ja selvitysten jälkeen. Tarmoa palveluun tiedot nousevat Lähellä.fi ja Palvelutietovarannosta. Tarmoa -palvelua pilotoidaan 25.3.-24.5.2024 välisenä aikana.

Arjen ilo ja tuki -projektissa tuotetaan pohjoissavolainen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonsepti, joka parhaimmillaan lisää asukkaiden kokemaa hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta ja osallisuutta sekä hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen ja muiden yhteisöjen yhteistyötä. Arjen ilo ja tuki -projektissa edistetään digitaalisen palvelutarjottimen käyttöönottoa ja tämän osana pilotoidaan Tarmoa -alustaa. 

Lisätietoja Tarmoa -pilotista saat Arjen ilo ja tuki -projekti projektikoordinaattori Merja Kaijalta 044 461 0488 merja.kaija@pshyvinvointialue.fi, projektisuunnittelija Sari Lahtoniemi, 044 717 1191,  sari.lahtoniemi@pshyvinvointialue.fi tai projektipäällikkö Lilli Martikaiselta 044 717 4171 lilli.martikainen@pshyvinvointialue.fi 

 • Pohjois-Savon hyvinvointialueella pilotoitiin kansallista DigiFinlandin tuottamaan Tarmoa -palvelua keväällä 2024. Pilotti tuotettiin osana Arjen ilo ja tuki -projektia. 
 • Tarmoa on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkkopalvelu, jonka avulla hyvinvointialueen, kuntien ja kolmannen sektorin hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut ja toiminnot ovat sekä asukkaiden että ammattilaisten helposti saataville. Lisäksi alustalta löytyy monia digitaalisia itse- ja omahoito-ohjelmia. 
 • Tarmoan tarkoituksena on edistää väestön hyvinvointia, ennaltaehkäistä sairauksia sekä vähentää sote-palveluiden tarvetta. Ratkaisu tuo kootusti yhteen monialaiset hyvinvointia edistävät palvelut ja toiminnan asukkaiden löydettäviksi. Ammattilaiselle Tarmoa tuo tukea erityisesti asiakas- ja palveluohjaukseen.
 • Huom! Pilotti keskittyi alustan käytettävyyden testaamiseen, joten on huomioitava, että pilotointivaiheessa kaikki tieto ei vielä noussut alustalle.
 • Palvelu oli käytettävissä 24/7 pilotin aikana. 
   
 • Pilotoidaan ja testataan Tarmoa alustan käytettävyyttä ja soveltuvuutta asiakasohjaukseen sekä miten HYTE-toiminnot ja palvelut alustalta löytyvät ja onko alusta helppokäyttöinen.
 • Tavoitteena oli pilotoida Tarmoa -palvelu niin ammattilaisten kuin asukkaiden toimesta. Asiakkaat sekä ammattilaiset voivat kokeilla Tarmoa alustaa ja antaa sivuston kautta palautetta. 
 • Tavoitteena on tunnistaa tyypillisimmät käyttötapaukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.
 • Pilotoinnilla halutaan selvittää, täyttääkö palvelutarjotin toiminnallisuus tälle asetetut kriteerit ja onko palvelu siinä vaiheessa, jotta voidaan siirtää kehittämään uusia toiminnallisuuksia ja etenemään kohti käyttöönottoja.
 • Huom! Pilotti keskittyy alustan käytettävyyden testaamiseen, joten on huomioitava, että pilotointivaiheessa kaikki tieto ei vielä nouse alustalle.
 • Arjen ilo ja tuki -hankkeessa tehdään töitä sen eteen, että Tarmoa -alustalle tulevan tiedon määrä lisääntyisi alueellamme. Tarmoa palveluun tiedot nousevat Lähellä.fi ja Palvelutietovarannosta.