Yksinäisyys

Mitä yksinäisyys on?

Yksinäisyys on ahdistava, yksilöllinen kokemus ulkopuolisuudesta ja erillisyydestä ja voi aiheuttaa alakuloa sekä psyykkistä ja fyysistä pahoinvointia. Yksinäisyys on eri asia kuin masennus ja sairaudet. Yksinäisyyden tunne voi aiheuttaa kipua samoilla aivoalueilla kuin fyysinen kipu.

Emotionaalisessa yksinäisyydessä ihmissuhteiden määrää olennaisempaa on niiden laatu – Ihmissuhteissa haluamme kokea yhteenkuuluvuuden ja merkityksellisyyden tunnetta. Emotionaalisessa yksinäisyydessä ihmissuhteita voi olla paljonkin, mutta niiden laatu ei vastaa tarvetta tulla ymmärretyiksi ja nähdyiksi toisille sellaisina kuin olemme.

Yksinolo voi olla myönteistä ja hektisessä elämäntilanteessa jopa toivottua ja rentouttavaa. Yksinäisyyden on todettu kuitenkin olevan merkittävä hyvinvointtia ja meilenterveyttä heikentävä tekijä ja vaikuttavan myös monien fyysisten sairauksien taustalla

 

  • 11% 8/9.lk nuorista ja 1./2. vuosikurssin lukiolaista tuntee itsensä yksinäiseksi 
  • Eniten yksinäiseksi itsensä kokevat ammatillisen oppilaitoksen nuoret (13%) 
  • 7% 4-vuotiaiden huoltajista tuntee itsensä yksinäiseksi
  • 8% 20-64-vuotiaista tunsi itsensä yksinäiseksi  (2018)
  • Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus 65-vuotta täyttäneistä oli 2018 8% ja yli 75-vuotiaista 9%

 

Osallisuus ja yksinäisyys ovat yhtenä Pohjois-Savon laajan hyvinvointikertomuksen paonopiste alueena. Osallisuuden kautta vaikutetaan vahvasti myös yksinäisyyteen.

Yksinäisyyteen liittyen tavoitteeksi on asetettu, että kukaan ei koe Pohjois-Savossa itseään yksinäiseksi. Tähän on useita usein laajojakin osallisuuteenkin liityviä mentelmiä kuten ryhmäytymiseen, matalan kynnyksen kohtaamispaikkoihin ja digitaalisuuden edistämiseen liittyvät toimet.  

 

 

 

Yksinäisyystyö

Yksinäisyystyön avulla on mahdollisuus pohtia omia yksinäisyyden tunteita ja löytää keinoja muuttaa käyttäytymistä ja elämään toivottuun suuntaan.
Työskentelyn tavoitteena on käynnistää prosessi, jonka aikana mielen ja toimintatapojen joustavuus lisääntyvät – ja elämässä alkavat näkyä myös muut kuin yksinäisyyden värittämät sävyt.

Pohjois-Savossa on nostettu yksinäisyyteen liittyvää teema esiin ammattilisille järjestetyillä yksinäisyyden ilmiö -ja puheeksiotto- koulutuksilla, joiden käytännön toteutuksesta vastasi HelsinkiMissio. Koulutukset toteutettiin neljä kertaa kahden tunnin webinaareina kevään 2021 aikana. 

Kuopion kriiskekuksen yksinäisyystyö Pohjois-Savossa -hanke tarjoaa maksutonta apua yksinäisyyttä kokeville täysi-ikäisille Pohjois-Savon alueella. Työskentely toteutetaan HELSINKIMISSION toimintamallilla, johon kuuluvat yksilökeskustelut työntekijän kanssa sekä ohjattu työkirjatyöskentely. Asiakkaaksi voi hakeutua, jos haluaa tutkia omaa yksinäisyyden kokemusta ja löytää itselleen keinoja helpottaa sitä.

Tarkemmat tiedot: https://www.mielenterveysseurat.fi/kuopio/2021/08/11/apua-yksinaisyyteen-pohjois-savossa/

Vuosi 2023

 

eYstäväpiiri - ryhmänohjaajakoulutus

Järjestämme tulevana syksynä eYstäväpiiri-ryhmänohjaajakoulutuksia, joihin voi hakea mukaan eri puolilta Suomea. 19.9. käynnistyvässä koulutuksessa on paikkoja vapaana – vielä ehtii hakea mukaan! Koulutus antaa valmiudet tavoitteellisen, asiakaslähtöisen ja iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä lievittävän Ystäväpiiri-ryhmän suunnitteluun, toteutukseen ja ohjaamiseen Vanhustyön keskusliiton kehittämän ryhmämallin mukaisesti.

”Mä ajattelin, että vielä lähemmälle pääsee ihmistä, kävin sen koulutuksen ja ihastuin ihan hirveästi.”

Ystäväpiiri-koulutuksessa opitaan ohjaamaan parityönä Ystäväpiiri-ryhmää, joka tutkitusti parantaa osallistujien hyvinvointia, vahvistaa elämänlaatua ja vähentää terveyspalveluiden käyttöä. Koulutuksessa paneudumme iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden ymmärtämiseen, voimavaralähtöiseen toimintaan, hallitun ryhmäprosessin toteuttamiseen sekä omaan kasvuun ryhmänohjaajana. Koulutuksessa hyödynnämme mm. taide- ja luontolähtöisyyttä ryhmäsisältöjen ja vuorovaikutuksen tukena.

Sisältö ja ajankohdat

Koulutukseen kuuluu viisi Teams-alustalla toteutettavaa etäkoulutuspäivää, joiden rinnalla osallistujat ohjaavat parityönä omassa taustayhteisössään ikääntyville ihmisille suunnatun Ystäväpiiri-ryhmän lähitapaamisina tai verkossa eYstäväpiiri-ryhmänä (12 ryhmätapaamista kolmen kuukauden ajalla).

eYstäväpiiri-koulutus II

Koulutuspäivät 19.9., 26.9., 31.10., 28.11.2023 ja 9.1.2024

Hae mukaan 25.8. mennessä.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: alueohjaaja Raita Lehtonen p. 050 373 1057, raita.lehtonen@vtkl.fi

Kustannukset

Koulutus maksaa 100 euroa/hlö, vapaaehtoistoimijoille ja opiskelijoille koulutus on maksuton. Hinta sisältää viisi etäkoulutuspäivää, kaksi ohjauskeskustelua oman mentorin kanssa ryhmäprosessin aikana, kirjallisen palautteen mentorilta ryhmäkertojen etenemisestä sekä koulutusmateriaalin.

Hakeminen

Ystäväpiiri-ryhmänohjaajakoulutus soveltuu hyvin mm. sosiaali-, terveys-, opetus- ja kulttuurialan toimijoille, järjestöissä työskenteleville, opiskelijoille sekä laajalle joukolle vapaaehtoistoimijoita. Tärkeää on motivaatio iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden lievittämiseen ja ryhmänohjaamiseen. Koulutukseen haetaan mukaan ottamalla yhteyttä kyseisen koulutuksen kohdalta ilmenevään Ystäväpiiri-toiminnan alueohjaajaan, joilta saa sähköisen hakulomakkeen. Koulutuspaikat täytetään hakujärjestyksessä, ja koulutukseen on hyvä hakeutua yhdessä oman ohjaajaparin kanssa. Koulutukseen hakeutuneet haastatellaan.

Lisätietoja

Tietoa Ystäväpiiri-toiminnasta löytyy nettisivuiltamme, ja kerron myös mielelläni lisää. Vanhustyön keskusliitto on jalkauttanut tutkitusti vaikuttavaa ja voimaantumista tukevaa Ystäväpiiri-ryhmämallia eri puolille Suomea 17 vuoden ajan. Ystäväpiiri-ryhmiin on osallistunut yli 12 000 iäkästä ihmistä, ja Ystäväpiiri-ohjaajia on koulutettu 1200. Ystäväpiiri-ryhmämallia hyödynnetään mm. järjestöjen ja kuntien toiminnassa.

Viestiä koulutuksesta saa välittää eteenpäin verkostoissanne, kiitokset siitä.

Elokuun koulutusterveisin,

Minna Partanen

Minna Partanen

Ystäväpiiri-toiminnan alueohjaaja, Itä-Suomi

+358 50 360 1209

minna.partanen@vtkl.fi

vtkl.fi

Yhdessä yksinäisyyttä vastaan -webinaari 12.4.2023 klo 14–15.30. Kriisikeskus ja HYTE- tiimi. Mistä yksinäisyydessä on kyse? Miten tunnistaa ja kohdata yksinäisyyttä kokeva ihminen? Luennon lisäksi kuulet yksinäisyystyöstä Pohjois-Savossa ja mahdollisuudesta saada koulutusta yksinäisyystyöhön. Tule kuulemaan ja tuomaan omia ajatuksiasi yhteiseen tapaamiseen, joka on suunnattu aikuisia työssään kohtaaville ammattilaisille. Toivomme myös teiltä ideoita ja esimerkkejä, miten yksinäisyyttä voidaan vähentää Pohjois-Savossa? Haastamme kuntia, hyvinvointialuetta, järjestöjä ja seurakuntia ottamaan yksinäisyysteemaa suunnitelmallisesti mukaan omaan viestintään. Esimerkkinä kuulet Lähde-toimintaan liittyvästä yksinäisyyskampanjasta. Osallistumaan pääset tästä linkistä