Breadcrumb

Tietoa projektista

Tietoa projektista

Projektin valmisteluvaiheessa on tunnistettu tarpeet

  • lisätä sote-ammattilaisten ohjaamisosaamista ja -kykyä,
  • lisätä ja vahvistaa hyte-toimijoiden yhteistyötä, 
  • tavoittaa syrjäytymisvaarassa olevia pohjoissavolaisia ja
  • helpottaa asukkaan pääsyä mukaan HYTE-toimintaan digitaalisen palvelualustan avulla.

Näihin asioihin projektissa pyritään vaikuttamaan

  • luomalla selkeä malli, jolla erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia asiakkaita ohjataan hyvinvointialueen palveluista kuntien, järjestöjen ja seurakuntien hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan,
  • ottamalla käyttöön helppokäyttöinen digitaalinen työväline, jonka avulla asukkaat ja asiakkaat löytävät eri toimijoiden hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan ja palvelut.

Hyte-palvelukonseptin kehittämistä rahoitetaan Suomen Kestävän kasvun ohjelmasta. Arjen ilo ja tuki -projekti kuuluu Kestävää hyvinvointia Pohjois-Savoon -hankeperheeseen. Projekti on alkanut vuoden 2023 alussa ja jatkuu alustavasti kevääseen 2025 asti. THL koordinoi kansallista kehittämistä yhteistyössä hyvinvointialueiden, kuntien, järjestöjen, kansallisten toimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa (THL 2023).