Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Uutinen

Uutiskirje Tammikuu 2022 OSA 2

3.2.2022
Avustuksia ja verkostoja Pohjois-Savon liikunta hakee Pohjois-Savon kuntia mukaan ILOLLA-hankkeeseen vuodelle 2023. Pohjois-Savon Liikunta ry toteuttaa OLVI-säätiön rahoittamaa ILOLLA- hanketta. Kohderyhminä ovat vähän liikkuvat/terveydellisiä riskitekijöitä omaavat 55+-vuotiaat....
3.2.2022 Uutinen

Uutiskirje Tammikuu 2022 OSA 2

Avustuksia ja verkostoja

 • Pohjois-Savon liikunta hakee Pohjois-Savon kuntia mukaan ILOLLA-hankkeeseen vuodelle 2023. Pohjois-Savon Liikunta ry toteuttaa OLVI-säätiön rahoittamaa ILOLLA- hanketta. Kohderyhminä ovat vähän liikkuvat/terveydellisiä riskitekijöitä omaavat 55+-vuotiaat. Hankkeeseen osallistuminen on maksutonta. Etsimme vuodelle 2023 kumppaniksi kuntia, joka on suunnitellut liikuntaneuvonnan käynnistämistä osaksi kunnan hyvinvointipalveluja. Hanke sisältää: 10 viikon lähijakso, 10 viikon etäjakso ja tavoitteiden asettaminen yksilöllisesti. Alku- ja loppukartoitus: Opastusta digitaidoista (osallistujat saa hankkeen ajaksi tabletin), lajikokeiluja, liikuntaa oman valmentajan kanssa ja ravitsemusneuvontaa. Kenelle? Yli 55-vuotijaille, joiden kohdalla yksi tai useampi seuraavista kriteereistä täyttyy: liikun liian vähän, minulla on terveydellisiä riskitekijöitä, minulla on ylipainoa, minulla on muutoin haasteellinen elämäntilanne ja/tai tarvitsen apua liikunnan aloittamiseen. Hankkeen liikunnanohjaajat: Esa Pietikäinen puh. 044 4918062, Kalle Tenhunen puh. 044 5328787, Hankepäällikkö Niina Markkanen, puh. 050 322 3971. Lisätietoa hankkeesta https://www.pohjois-savonliikunta.fi/hankkeet/olvi-hanke/

 • Ympäristöministeriöllä olisi tarjolla miljoona euroa rakennetun ympäristön ilmastotyöhön. Ympäristöministeriö on avannut rahoitushaun, jossa yritykset, kunnat, järjestöt ja muut toimijat voivat saada rahoitusta rakennetun ympäristön vähähiilisyyttä edistäville hankkeille. Rahoitusta on haettavana miljoona euroa, ja hakuaika päättyy 11.2.2022.  Ympäristöministeriön rahoitusta myönnetään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeille, joissa kokeillaan ja kehitetään uusia keinoja ilmastonmuutokseen hillintään tai siihen sopeutumiseen. Hanke voi liittyä esimerkiksi energiatehokkuuteen, rakennusmateriaaleihin, suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvien prosessien kehittämiseen tai vaikkapa alaan liittyvään tietopohjan ja osaamisen kehittämiseen. Rahoitushaun ohjeet ja hakulomake: https://ym.fi/hakuilmoitus-vahahiilisen-rakennetun-ympariston-ohjelma 

 

Tallenteita, oppaita ja verkkokursseja

 • THL:n uudessa karttapalvelussa voi tarkastella ennusteita väestön sairastumisesta lihavuuteen liittyviin sairauksiin kymmenen seuraavan vuoden aikana maakuntien ja kuntien tasolla. Tarkasteltavia sairauksia ovat tyypin 2 diabetes, sepelvaltimotauti, polvi- tai lonkkanivelrikko, astma, kihti ja sappikivitauti. Kuntapäättäjät ja muut aluetason päättäjät voivat hyödyntää palvelua terveyden edistämisen toimien suunnittelussa. Tutustu karttapalveluun: https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/lihavuus/lihavuuteen-liittyva-sairastuvuus-karttapalvelu 
 • THL:n hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivä oli 25.11.2021 klo 9–15.30. Tilaisuuden aamupäivän tallenne löytyy nyt osoitteesta: https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/ajankohtaista/tapahtumat/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-paiva 
 • Ennakkoarviointi – Tunnista työsi vaikutukset ihmisten hyvinvointiin – verkkokurssi. Vaikutusten ennakkoarvioinnin käyttö lisää tietoisia päätöksiä, jotka edistävät hyvinvointia ja terveyttä, sekä vähentävät eriarvoisuutta. Koulutuksen suoritettuasi osaat tehdä vaikuttavampia ja kustannustietoisempia päätöksiä.  Maksuton. Avoin kaikille. Kesto 30-60min. https://www.eoppiva.fi/koulutukset/ennakkoarviointi-tunnista-tyosi-vaikutukset-ihmisten-hyvinvointiin/ 
 • Arjen turvatunti –verkkokoulutus. Arjen turvatunti sopii kaikille koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisystä kiinnostuneille.  Osiot ovat koti- ja vapaa-ajan tapaturmat Suomessa, kaatumistapaturmat, paloturvallisuus, vesiturvallisuus, myrkytystapaturmat ja kodin turvallisuus. Tee maksuton SPR:n arjen turvatunti verkkokoulutus: https://sproppimateriaalit.fi/web/site-382586/state-jurdenrqgircytzr/front-page 
 • Kiusaamisen ehkäisy ja kiusaamiseen puuttuminen on tärkeää myös harrastustoiminnassa. Tiesitkö että MLL:n sivulta löytyy "Reilusti urheiluryhmässä - verkkokurssi" valmentajille. Kurssilla saa tietoa ryhmäyttämisestä ja kiusaamisen ehkäisemisestä. Verkkokurssin suorittaminen kestää noin tunnin. Kurssilla havainnollistetaan reilun valmentajan toimintaa lyhyiden tietotekstien, videoiden ja testien avulla. Kurssin suoritettuaan ja palautelomakkeen täytettyään valmentaja voi tulostaa itselleen todistuksen pdf-muodossa. Verkkokurssin voi suorittaa itsenäisesti omaan tahtiin https://www.mll.fi/ammattilaisille/tietoa-teemoittain/turvallinen-ja-viihtyisa-harrastusryhma/verkkokurssi-valmentajalle/ 
 • Valtionneuvosto on hyväksynyt periaatepäätöksen huumausainepolitiikasta vuosille 2021–2023. https://stm.fi/ajankohtaista/paatos?decisionId=0900908f80777c5a Linjauksissa korostetaan varhaista puuttumista monialaisessa viranomaistoiminnassa nuorten päihderiippuvuuden, rikoskierteen ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Kansallinen huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä seuraa periaatepäätöksen toimenpiteiden edistymistä.  Hallituskauden tärkeimmät huumausainepoliittisen yhteistyön tavoitteet ovat: ehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen, huumausainerikollisuuden torjunta ja rikosvastuun toteuttaminen, huumausaineriippuvuuden hoito, huumeongelman haittojen vähentäminen, huumetiedonkeruu ja -tutkimus sekä tiedonkulku ja EU- ja kansainvälinen yhteistyö.  
 • THL on julkaissut hyvinvointialueiden sote-palvelujen arviointeja. Arviointi on THL:n lakisääteinen tehtävä, ja arviointeja hyödynnetään STM:n johdolla käytävissä hyvinvointialueiden ohjausneuvotteluissa. Pohjois-Savon arviointi löytyy osoitteesta: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-724-1 

Huomasithan...

 • Pysy pystyssä -kampanja käynnistyy tammikuussa. Eri toimijoiden ja järjestöjen yhteiskampanja on käynnissä 17.-30.1.2022. Kampanjan verkkosivuilla julkaistaan artikkeleja ja muuta materiaalia, joissa liukastumisia ja niiden ehkäisykeinoja käsitellään eri näkökulmista. https://www.kotitapaturma.fi/pysy-pystyssa/#24e41a7f 
 • Arpajaislain uudistuksella tavoitellaan tehokkaampaa rahapelihaittojen torjuntaa. Rahapelaamista säätelevää arpajaislaki uudistuu. Uudistuksen keskiössä on rahapelihaittojen torjunta, arpajaislain vastaiseen markkinointiin puuttuminen ja rahapelikysynnän ohjaaminen arpajaislailla säänneltyyn tarjontaan. Tasavallan presidentti vahvisti lain 22.12.2021. Tunnistautunut pelaaminen laajenee kaikkeen rahapelaamiseen, Poliisihallituksen mahdollisuuksia puuttua lainvastaiseen markkinointiin vahvistetaan ja rahapeliautomaattien sijoittelussa on jatkossa huomioitava haittojen ehkäisy. Lisätietoja: https://intermin.fi/-/arpajaislain-uudistuksella-tavoitellaan-tehokkaampaa-rahapelihaittojen-torjuntaa 
 • Jaksaa, jaksaa? -koulutus on oppilaitosten henkilöstölle suunnattu tehokas 2–3 tunnin perehdytys opiskelu-uupumukseen ilmiönä, sen teoreettiseen taustaan sekä keinoihin, joilla uupumusta voidaan ehkäistä. Ehkäisemisen keinoista korostuvat opiskeluinnon vahvistaminen ja varhainen puuttuminen uupumuksen oireisiin. Jaksamiseen vaikuttavista tekijöistä perehdytään tunnetaitoihin, fyysisen perushuollon ja kokonaiskuormituksen käsitteisiin, ajankäytön hahmottamiseen sekä itsemyötätuntoon. Koulutuksen osallistuja oppii opiskelu-uupumuksesta ilmiönä ja osaa paremmin tunnistaa siihen liittyvää oireilua opiskelijoissa. Lisäksi osallistuja oppii hahmottaa jaksamiseen liittyviä moninaisia tekijöitä ja peilaamaan näitä sekä opiskelijan että omaan jaksamiseensa. Koulutukseen kuuluu pienryhmäkeskustelu. Koulutukset sovitaan suoraan kunkin oppilaitoksen kanssa ja samalla voi keskustella vastaako koulutus oppilaitoksen tarpeita. Itsellä ei ole kokemusta tästä koulutuksesta, mutta vastaa kyllä aihepiiriltä tarpeeseen/opiskeluun liittyvä uupumus. Järjestäjänä Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry. https://www.yeesi.fi/jaksaa-jaksaa/jaksaa-jaksaa-koulutus/  

Kuntalaisille

 • Someneuvola vanhemmille – Koko elämä somessa? Sosiaalinen media ja mielenterveys. 2.2. klo 17–18 verkkoyhteyksin. Järjestäjänä Pelituki.Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan siitä, mitkä asiat somessa vahvistavat tai heikentävät mielen hyvinvointia, ja miten vanhemmat voivat tukea lasten ja nuorten mielenterveyttä somesisältöjen loputtomassa virrassa. Lisätietoja: https://pelituki.fi/ammattilaisille/koulutuskalenteri/ 
 • Verkkoryhmä tupakoinnin/nikotiininkäytön lopettamisen tueksi alkaa 15.2.2022. Huolehdithan, että kuntalaiset tietävät tästä: http://www.28paivaailman.fi  
 • Pelineuvola vanhemmille - Hyvä, paha lapsenvahti. Tarvitseeko alle kouluikäinen digilaitteita? 23.3.2022 klo 17-18 teams yhteyksin. Järjestäjänä Pelituki. https://pelituki.fi/ammattilaisille/koulutuskalenteri/ 
 • Selviytyjät - verkkovertaisryhmät kiusaamista kokeneille nuorille. Kevään 2022 ryhmät: 16–21-vuotiaille tiistaisin 25.1. alkaen ja 12-15-vuotiaille huhtikuussa. Ilmoittautuminen anni.sahin@mll.fi, p. 0504679671 Verkkovertaisryhmät on tarkoitettu nuorille, jotka ovat kokeneet kiusaamista ja hyötyisivät kokemustensa käsittelystä turvallisessa pienryhmässä. Verkkoryhmään voi osallistua mistäpäin Suomea vain. Ryhmää ohjaa projektin työntekijä koulutettujen vapaaehtoisten kanssa. Ryhmätapaamiset järjestetään Zoom-ohjelmalla.  
 • Selviytyjät -vertaistukiryhmät kevät 2022. Selviytyjät-ryhmä on toiminnallinen vertaistukiryhmä noin 12-21 -vuotiaille kiusaamista kokeneille nuorille. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa, yhteensä 9-10 ryhmäkertaa. Ryhmässä pääsee käsittelemään kiusaamiskokemuksia turvallisessa pienryhmässä. Omista kokemuksistaan saa kertoa juuri sen verran kuin haluaa. Ryhmän tarkoitus on vahvistaa sitä, mitä kiusaaminen on heikentänyt; kuten mielialaa, itsetuntoa ja sosiaalisia taitoja. Seuraavat ryhmät alkavat: Kuopiossa ke 23.2. klo 18–19.30 Setlementti Puijolan tiloissa, Kuninkaankatu 26. Ryhmään voi hakeutua ottamalla yhteyttä Whatsappin, puhelun tai sähköpostin avulla projektin työntekijään. Jokainen ryhmään tulija tavataan ennen ryhmän alkua. Ryhmään osallistuvien nuorten vanhemmille tarjotaan omia vanhempien vertaistapaamisia. Omien ryhmiemme lisäksi keväällä käynnistyy yhteistyökumpppaniemme järjestämiä Selviytyjät-ryhmiä Siilinjärvellä sekä Jyväskylässä nuorten aikuisten (18-29v.) ryhmä. Ota yhteyttä:  sanni.vaskinen@mll.fi  p.0503528980 
 • Ensihuoli-koulutus yläkouluikäisten vanhemmille 3.2.2022. klo 9–11 teams yhteyksin. Koulutuksessa opitaan puhumaan vaikeista asioista kunnioittavalla tavalla, toista rohkaisemalla ja tukemalla. Kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka kaipaavat välineitä nuorten päihdehaittojen ja niistä syntyneen huolen kohtaamiseen ja puheeksiottoon. https://ehyt.fi/tapahtuma/ensihuoli-koulutus-ylakouluikaisten-vanhemmat/ 
 • Vauvapysäkki -ryhmä raskaana oleville. Kevään ryhmään haku on avautunut. Ryhmään voivat hakeutua vauvaa odottavat, joilla laskettuaika on kesä-heinä-elokuussa 2022, ja jotka tunnistavat tarpeen stressin säätelytaitojen kehittämiseen ja vauva-aikaan valmistautumiseen. Ryhmä painottuu ennaltaehkäisevään näkökulmaan. Ryhmä on osa Stressistä säätelyyn -hankkeen kehittämistyötä ja se perustuu mindfulness-pohjaisiin vanhemmuus interventioihin. Ryhmä toteutuu 15.3.–17.5. tiistaisin klo 17–19.30, Kuopiossa (Niiralankatu 25). Ilmoittautumiset: Laura Lahti p. 044 3697202 tai laura.lahti@kuopionensikoti.fi 
 • Vauvapysäkki -perhevalmennukset toteutetaan kevään aikana hybridi -mallina eli perheet voivat valita tulevatko paikan päälle vai osallistuvatko etäyhteydellä. Mukaan ovat tervetulleita KAIKKI vauvaa odottavat eli ei tarvitse olla ensimmäistä lastaan odottava. Illoissa on sama sisältö eli osallistuminen yhteen iltaan: 7.2. / 28.3. / 16.5. Klo 16.30–18.30. Paikan päälle tulevien ilmoittautuminen: laura.lahti@kuopionensikoti.fi ja suora Teams -linkki löytyy Kuopion ensikotiyhdistyksen nettisivuilta: https://ensijaturvakotienliitto.fi/kuopionensikoti/ajankohtaista/tapahtumat/ 
 • Välitäthän kuntasi asukkaille kohdistettua viestintää. Pohjois-Savon HYTE kokoaa kahden viikon välein Tiesitkö että... vinkkejä kuntalaisille. Tällä kertaa vinkkinä "Tiesitkö että...kannattaa pohtia alkoholin käyttötottumuksia" Vinkkejä lähetetään parin viikon välein ajankohtaisista aiheista. Vinkit löytyvät Pohjois- Savon HYTE:n facebookista, Twitteristä ja nettisivuiltamme: http://bit.ly/Tiesitköettä

Ota rohkeasti yhteyttä!

•    Nettisivut: https://www.psshp.fi/web/hyte
•    Seuraa meitä Facebookissa: Pohjois-Savon HYTE ja Pohjois-Savon ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö  
•    Seuraa meitä Twitterissä: PSHYTE
•    PSHYTE tiimi bloggaa. Uusimmassa blogissa aiheena on: “Kulttuurin rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on yhä vahvempaa Pohjois-Savossa". Lue blogit osoitteessa: https://www.psshp.fi/web/hyte/blogi


 
Kiitos, kun jaat HYTE-viestiä eteenpäin!

Julkaisemme HYTE-viestin joka kuukauden ensimmäinen torstai. Voit jakaa viestiä tai sen osia vapaasti eteenpäin asiasta mahdollisesti kiinnostuneille.
Mikäli haluat liittyä/ peruuttaa HYTE-viestin, ota yhteyttä sade.rytkonen@kuh.fi

 

Terveisin Pekka, Helena ja Säde