Innehållspublicerare

Koulurauhan julistus yläkouluille. Sivusto päivittymässä. ...
Kiusaamisen ehkäisy Pohjois-Savon yhtenä hyvinvointitavoitteena on, että ketään ei kiusata. Tavoitteena on lisätä avointa keskustelua kiusaamisesta ja vahvistaa...
Päiväkotirauhan julistus 2024. Sivusto päivittymässä. ...
Koulurauhan julistus alakouluille. Sivusto päivittymässä. ...
Tärkeitä linkkejä Barnahus-verkkokoulu ...
Yhteisöluotsit edistävät alueellista kehittämistä    Yhteisöluotsit ovat Arjen ilo ja tuki -projektin työntekijöitä. Projektissa kehitetään pohjoissavolaista hyvinvoinnin ja terveyden...
Infot kuntien hyte-vastaaville Järjestämme syksyllä kuntien hyte-vastaaville infotilaisuuksia, joissa kerrotaan...
Tulevat tapahtumat Infot kuntien hyte-vastaaville Järjestämme syksyllä kuntien hyte-vastaaville infotilaisuuksia, joissa kerrotaan kehitteillä olevasta hyte-ohjauksen ja -neuvonnan...
Asukkaiden ohjaaminen hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä näihin toimintoihin ohjaaminen on monille sosiaali- ja terveydenhuollon...
Iloa ja tukea asukkaiden arkeen! Arjen ilo ja tuki (RRP) -projektissa tuotetaan pohjoissavolainen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte-) palvelukonsepti, joka tarjoaa hyvinvointialueen,...
 

 
Osallisuuteen liittyvää tietoa ja menetelmiä Pohjois-Savon laaja hyvinvointikertomus ja - suunnitelman 2021-2025 ...
Materiaaleja Arjen ilo ja tuki (RRP) yleisesittely (28.3.2024) Arjen ilo ja tuki (RRP), lähellä.fi ja Tarmoa yleisdiat (28.3.2024) Arjen ilon ja tuen (RRP) ja Warkauden seudun sosiaali- ja...

Innehållspublicerare


 

Pohjois-Savossa koulurauhan julistus 2024 pidetään kolmessa eri vaiheessa.

 • Vaihe 1: Etkot viikoilla (33/34) Herätellään nuoret ja aikuiset tulevaan koulurauha tapahtumaan.
 • Vaihe 2: Päätapahtuma 28.8.2024 
 • Vaihe 3: Jatkot kotona 31.8-8.9.2024. Kotitehtävä yhdessä vanhmepien kanssa.
 • Pohjois-Savon hyvinvointialue tai MLL eivät järjestä tapahtumaa. 
 • Suunnitteluun on valmiiksi kerätty materiaalia oman tapahtumanne toteutukseen.

Ideoita omaan koulurauha tapahtumaan

Kiusaamisen ehkäisy ja koulurauhan rakentaminen vaatii pitkäjänteistä ja systemaattista työtä. Koulun toimintakulttuurin kehittämisen ja muutoksen tulee lähteä kouluyhteisön sisältä. Koulurauhasuunnitelman tarkoituksena on koota yhteen lukuvuoden aikana toteutettavia kouluhyvinvointia edistäviiä tapahtumia ja aktiviteetteja. Suunnitelman avulla tehdään näkyviksi konkreettisia asioita, joita koulussa tehdään viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden edistämikseksi. Koulurauhasuunnitelmaan voidaan kirjata teemapäiviä ja tempauksia, vanhempainiltoja, kiusaamistilanteen kartoittamista ja aamunavauksia.

Koulurauhasuunnitelma

 

Etkoilla oppilaiden pitämä aamunavaus

Aamunavaus on kätevä tapa käydä läpi koulurauhaa. Tähän on kerätty erilaisia koulurauhatyötä tukevia aamunavaustekstejä, joita oppilaat voivat lukea lukuvuoden aikana. Etkoilla olisi tarkoitus oppilaiden järjestää omassa koulussaan yhteinen aamunavaus tai omalle luokalle.

Linkki suunnittelemaan oma aamunavaus tapahtuma etkoille.

Tapahtumaa varten, oppilaiden olisi hyvä tutustua valmiiksi aamunavaus materiaaliin ja sen pohjalta tehdä aamunavaus esitys koululle tai omalle luokalleen.

 

Päätapahtuma 28.8.2024

Luokassa tarvitaan mahdollisuus  katsoa koulurauhan julistaminen yle areenasta tai suorana lähetyksenä tv:stä. Myös mahdollisuus katsoa oppimateriaalia Youtubesta.

 

Jatkot kotona

Kotiin välitetään tehtävä, jotta vanhemmatkin pääsevät osallistumaan koulurauhan julistukseen.

Aamunavaus suoritetaan oppilaiden pitämänä viikoilla 33 tai 34. 

Tapahtumaa varten, oppilaiden olisi hyvä tutustua aamunavaus materiaaliin ja sen pohjalta tehdä aamunavaus esitys koululle tai luokalleen.


 

 • Lukuvuoden 2024 koulurauhan julistetaan 28.8.2024 klo 10-11 Hämeenlinnassa. Suoran lähetyksen koulurauhan julistamisesta voitte seurata koulurauhan julistus
 • Lisää tekemistä kohdassa Päätapahtuman materiaali
 • Seuraavassa valitaan vähintään yksi kiusaamista koskeva video, josta keskustellaan luokassa ruletti leikin avulla. 
 • Video 1. Tämä video sisältää nuoren kertomana koulukiusaamisesta, miten siihen puututtiin ja miten siitä pääsi ylitse. Kesto 3.29min Yksi hetki voi auttaa selviytymään kiusaamisesta.
 • Video 2.  Tämä video sisältää itse koulukiusaajan kertomana koulukiusaamisesta. Kesto 3.07min.  Yksi hetki voi lopettaa kiusaamisen
 • Video 3. Tämä video sisältää kertomista ja tietoa koulukiusaamisesta nuorille. Kesto 6.08min. Kiusaaminen on rikos!
 • Ruletti leikki. Ruletissa tehdään ensiksi muodostelma, jossa lapset istuvat tai seisovat kahdessa ringissä: sisä- ja ulkorinkiläiset kasvot toisiaan kohden ja muodostaen parin. Opettaja voi antaa parille esim. teeman mistä keskustella, kysymyksen, johon etsiä vastaus tai aiheen, mistä tehdä dramaatillinen valokuva. Kun tehtävä on valmis, niin ulkorinki vaihtaa yhden pykälän oikealle ja parit vaihtuvat. 
 • Keskustelu "learning cafe" tyylisesti.  Tilassa on 3 - 4 pistettä, joissa jokaisessa on omat kysymykset, iso paperi ja kyniä.  Pienryhmät kiertävä vuoroitellen kaikki pisteet. Yhdelä pistellä ollaan noin 5 minuuttia. Kirjoitetaan yhdessä paperille ajatuksia pisteen kysymyksiin liittyen. 

Koulurauhaa rakennetaan monin pienin teoin. Kotona on aikuisella vastuu ja velvollisuus ehkäistä koulukiusaamista. Haastamme mukaan myös lasten ja nuorten vanhemmat mukaan kotiin annettavilla tehtävillä!  Tehtävässä1-2 on tarkoitus katsoat videot ja keskustella sen sisällöstä. Tehtävä 3 on suunnattu vanhemmille.

 • Tehtävä 1. Vanhemmille ja lapselle yhdessä. Nettielämää -Pääsenkö porukkaan?  Tässä videossa käsitellään nettikiusaamista, virtuaalista kuluttamista ja kaveri painetta. Kesto 6.12min
 • Tehtävä 2.  Nettielämää - Olenko ainoa? Tässä videossa käsitellään seurustelua, sosiaalisen median yksityisyysasetuksia ja nettituttujen tapaamista. Kesto 7min
 • Tehtävä 3 Vanhemmille tutustukaa videoon Yksi hetki - Aikuinen ole läsnä Tämä video sisältää Marko Kilven kertomana, miten koulukiusaaminen on heidän perheeseensä kohdistunut ja vinkkejä vanhemmille, mistä apua saa tilanteeseen. Kesto 5.01min.


 

Kiusaamisen ehkäisy

Pohjois-Savon yhtenä hyvinvointitavoitteena on, että ketään ei kiusata. Tavoitteena on lisätä avointa keskustelua kiusaamisesta ja vahvistaa ennaltaehkäisyä, puuttumista ja kiusaamisen jälkihoitoa järjestämällä koulutuksia, kampanjoita ja yhteisiä tilaisuuksia ja jakaa hyviä käytäntöjä ja asiantuntijuutta. Näitä tavoitteena olevia asioita vie eteenpäin Pohjois-Savon kiusaamisen ehkäisyn työryhmä, johon kuuluu innokkaita kiusaamisen ehkäisyn toimijoita niin kunta kuin järjestökentältä.  Kokoonnumme noin kuukauden välein verkkoyhteyksin. Tule mukaan!

Kiusaamisen ehkäisy työryhmän puheenjohtajana toimii Säde Rytkönen, sade.rytkonen(at)pshyvinvointialue.fi p. 0447 176370

 

Päämääränämme on tehdä yhdessä Pohjois-Savosta paikka, jossa kukaan ei jää yksin, jossa kiusaamiselle ei suljeta silmiä tai sitä vähätellä. Puhu, kysy ja puutu. Sinä voit olla se, joka lopettaa kiusaamiseen. Yksi hetki voi olla merkityksellinen ja muuttaa asioita parempaan suuntaan. Sinä voit vaikuttaa.

Lapsille, nuorille, vanhemmille, kasvattajille ja ammattilaisille olemme järjestäneet kampanjan "Yksi hetki..." julkaisemalla videoita entisen kiusaajan ja kiusatun tarinoista.

Entisen kiusaajan tarina: "Yksi hetki voi lopettaa kiusaamisen" video Päivitetty 1.12.2023

Entisen kiusatun tarina: "Yksi hetki voi auttaa selviytymään kiusaamisesta" video Päivitetty 1.12.2023

Vanhemman tarina: "Yksi hetki - Aikuinen ole läsnä" video Päivitetty 1.12.2023

Kiusaaminen on rikos: "Yksi hetki - Kiusaaminen on rikos" video Päivitetty 1.12.2023

Maksuttomat auttavat tahot: "Yksi hetki - Tukea kiusaamisen selvittelyyn" video Päivitetty  29.11.2023

Alle kouluikäinen lapsi ja kiusaaminen: Yksi hetki - Kiusaako pienikin lapsi? video Päivitetty 5.12.2023

Kannustamme pysähtymään kiusaamisen ehkäisyn asian äärelle, keskustelemaan aiheesta ja muistuttamaan lapsia ja nuoria siitä, että jokainen kokee kiusaamisen eri tavalla. Joillekin vitsi tai ”läppä” kasvotusten tai somessa voi tuntua kiusaamiselta, vaikka se olisi tarkoitettu alun perin hyväntahtoisena. Tutustukaa myös videon lopussa oleviin auttaviin tahoihin. Haluamme erityisesti muistuttaa siitä, että puhu, kysy ja puutu, sinä voit olla se joka lopettaa kiusaamisen.

 

Keskusteltavaksi hyviä kysymyksiä Yksi hetki- videoihin liittyen (4. - 9. luokkalaisille) pitäessäsi oppituntia. Kysymykset ovat koonneet  Siilinjärven koulukuraattorit.

  

 


 

Pohjois-Savossa päiväkotirauha julistus 2024 pidetään kolmessa eri vaiheessa!

 • Vaihe 1: Etkot viikoilla 33/34. Herätellään lapset ja aikuiset tulevaan päiväkotirauha tapatuhtumaan.
 • Vaihe 2: Päätapahtuma 28.8.2024 tai viikoilla 34/35
 • Vaihe 3: Jatkot kotona 31.8-8.9.2024. Kotitehtävä lasten vanhemmille.
 • Pohjois-Savon hyvinvointialue tai MLL eivät järjestä tapahtumaa. 
 • Suunnitteluun on valmiiksi kerätty materiaalia oman tapahtumanne toteutukseen.

Päiväkotirauhan julistuksen suunnittelu

Päiväkotirauhan suunnittelu voi auttaa tekemään näkyväksi päiväkodissa jo toteutettavia tuttuja, konkreettisia asioita, jotka edistävät turvallista, myönteistä ilmapiiriä ja osallisuutta. 
Päiväkotirauhalle valitaan jokin teema (esimerkiksi ystävyys, tunteet)

Oman tapahtuman toteutus

Oman tapahtuman suunnittelua varten olemme keränneet teille valmiiksi materiaalia ja etsineet valmiiksi tietoa Mannerheimin Lastensuojeluliiton sivuilta. Jotta pystyisitte mahdollisimman helposti totetuttamaan oman tapahtumanne. 

Pohjois-Savon hyvinvointialue tai MLL eivät järjestä tapahtumaa, Näiden materiaalien pohjalta, voitte järjestää tapahtuman itsenäisesti. Suunnitteluun on valmiiksi kerätty materiaalia oman tapahtumanne toteutukseen. Linkkien takaa löydätte lisää tietoa aiheesta.


 

 

LATAA TIEDOSTOT etukäteen. Tiedostostot sisältävät Pähkä ja Kamu -Tunnetila värityskuvia lapsille

  

Päiväkotirauhan suunnittelumalli

Mallia voi hyödyntää päiväkodin kiusaamisen vastaisessa ja kaverisuhteita vahvistavassa työssä. Malli on suunnattu noin 3–6-vuotiaiden lapsiryhmiin. Sitä voidaan soveltuvin osin hyödyntää myös pienempien lasten ryhmissä.

Linkki MML sivuille

 

Päiväkotirauhapelin tarkoitus on kuulla ja arvostaa lasten ajatuksia viihtyisästä ryhmästä ja päiväkotirauhasta. Lasten esittämät ajatukset kirjataan ylös ja nostetaan aikuisten keskusteluun sekä huomioidaan ryhmän toiminnassa.

Linkki MML sivuille: 

 

Leikkejä tapahtumaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton Leikkipankista.

Kotitehtävä välitetään vanhemmille. 

Kotitehtävä vanhemmille

 • Katsokaa seuraava VIDEO  yksi hetki -kiusaako pienikin lapsi?
 • Keskustelkaa kotona, millaisissa tilanteissa toisella lapselle voisi tulla pahamieli?
 • Millaisista tilanteista voisi tulla hyvä mieli?
 • Leluja voidaan käyttää keskustelussa apuna

 • Halutessaan vanhemmat ja päiväkotirauha julistuksen osallistuneet päiväkodit voivat antaa palautetta päiväkotirauhan julistuksesta.


                                                         Kiitokset Mannerheimin Lastensuojeluliitolle materiaalista.

Pohjois-Savossa koulurauhan julistus 2024 pidetään kolmessa eri vaiheessa.

 • Vaihe 1: Etkot viikoilla (33/34) Herätellään lapset, nuoret ja aikuiset tulevaan koulurauha tapahtumaan.
 • Vaihe 2: Päätapahtuma 28.8.2024 
 • Vaihe 3: Jatkot kotona 31.8-8.9.2024. Kotitehtävä yhdessä vanhmepien kanssa.
 • Pohjois-Savon hyvinvointialue tai MLL eivät järjestä tapahtumaa. 
 • Suunnitteluun on valmiiksi kerätty materiaalia oman tapahtumanne toteutukseen.

 

Ideoita omaan koulurauha tapahtumaan

Kiusaamisen ehkäisy ja koulurauhan rakentaminen vaatii pitkäjänteistä ja systemaattista työtä. Koulun toimintakulttuurin kehittämisen ja muutoksen tulee lähteä kouluyhteisön sisältä. Koulurauhasuunnitelman tarkoituksena on koota yhteen lukuvuoden aikana toteutettavia kouluhyvinvointia edistäviiä tapahtumia ja aktiviteetteja. Suunnitelman avulla tehdään näkyviksi konkreettisia asioita, joita koulussa tehdään viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden edistämikseksi. Koulurauhasuunnitelmaan voidaan kirjata teemapäiviä ja tempauksia, vanhempainiltoja, kiusaamistilanteen kartoittamista ja aamunavauksia.

Koulurauhasuunnitelma

 

Etkoilla oppilaiden pitämä aamunavaus

Aamunavaus on kätevä tapa käydä läpi koulurauhaa. Tähän on kerätty erilaisia koulurauhatyötä tukevia aamunavaustekstejä, joita oppilaat voivat lukea lukuvuoden aikana. Etkoilla olisi tarkoitus oppilaiden järjestää omassa koulussaan yhteinen aamunavaus tai omalle luokalle.

Linkki suunnittelemaan oma aamunavaus tapahtuma etkoille.

Tapahtumaa varten, oppilaiden olisi hyvä tutustua valmiiksi aamunavaus materiaaliin ja sen pohjalta tehdä aamunavaus esitys koululle tai omalle luokalleen.

 

Päätapahtuma 28.8.2024

Luokassa tarvitaan mahdollisuus  katsoa koulurauhan julistaminen yle areenasta tai suorana lähetyksenä tv:stä. Myös mahdollisuus katsoa oppimateriaalia Youtubesta.

 

Jatkot kotona

Kotiin välitetään tehtävä, jotta vanhemmatkin pääsevät osallistumaan koulurauhan julistukseen.


 

Aamunavaus suoritetaan oppilaiden pitämänä viikoilla 33 tai 34. 

Tapahtumaa varten, oppilaiden olisi hyvä tutustua aamunavaus materiaaliin ja sen pohjalta tehdä aamunavaus esitys koululle tai luokalleen.


 

 • Lukuvuoden 2024 koulurauhan julistetaan 28.8.2024 klo 10-11 Hämeenlinnassa. Suoran lähetyksen koulurauhan julistamisesta voitte seurata koulurauhan julistus
 • Lisää tekemistä kohdassa Päätapahtuman materiaali
 • Luokan kesken käydään  Sä oot hyvä tyyppi leikki!
 • Seuraavassa valitaan yksi kiusaamista koskeva video, josta keskustellaan luokassa ruletti leikin tai learning cafee tyylisesti.
 • Video 1. Tämä video sisältää nuoren kertomana koulukiusaamisesta, miten siihen puututtiin ja miten siitä pääsi ylitse. Kesto 3.29min Yksi hetki voi auttaa selviytymään kiusaamisesta.
 • Video 2.  Tämä video sisältää itse koulukiusaajan kertomana koulukiusaamisesta. Kesto 3.07min.  Yksi hetki voi lopettaa kiusaamisen
 • Video 3. Tämä video sisältää kertomista ja tietoa koulukiusaamisesta nuorille. Kesto 6.08min. Kiusaaminen on rikos!
 • Ruletti leikki. Ruletissa tehdään ensiksi muodostelma, jossa lapset istuvat tai seisovat kahdessa ringissä: sisä- ja ulkorinkiläiset kasvot toisiaan kohden ja muodostaen parin. Opettaja voi antaa parille esim. teeman mistä keskustella, kysymyksen, johon etsiä vastaus tai aiheen, mistä tehdä dramaatillinen valokuva. Kun tehtävä on valmis, niin ulkorinki vaihtaa yhden pykälän oikealle ja parit vaihtuvat. 
 • Keskustelu "learning cafe" tyylisesti (5-6 luokkalaiset)  Tilassa on 3 - 4 pistettä, joissa jokaisessa on omat kysymykset, iso paperi ja kyniä.  Pienryhmät kiertävä vuoroitellen kaikki pisteet. Yhdelä pistellä ollaan noin 5 minuuttia. Kirjoitetaan yhdessä paperille ajatuksia pisteen kysymyksiin liittyen. 

Koulurauhaa rakennetaan monin pienin teoin. Kotona on aikuisella vastuu ja velvollisuus ehkäistä koulukiusaamista. Haastamme mukaan myös lasten ja nuorten vanhemmat mukaan kotiin annettavilla tehtävillä!  Tehtävässä1-2 on tarkoitus katsoat videot ja keskustella sen sisällöstä. Tehtävä 3 on suunnattu vanhemmille.

 • Tehtävä 1. Vanhemmille ja lapselle yhdessä. Nettielämää -Pääsenkö porukkaan?  Tässä videossa käsitellään nettikiusaamista, virtuaalista kuluttamista ja kaveri painetta. Video on suunnattu 3. luokasta eteenpäin. Kesto 6.12min
 • Tehtävä 2. Vain 6 luokkalaisille  Nettielämää - Olenko ainoa? Tässä videossa käsitellään seurustelua, sosiaalisen median yksityisyysasetuksia ja nettituttujen tapaamista. Kesto 7min
 • Tehtävä 3 Vanhemmille tutustukaa videoonYksi hetki - Aikuinen ole läsnä Tämä video sisältää Marko Kilven kertomana, miten koulukiusaaminen on heidän perheeseensä kohdistunut ja vinkkejä vanhemmille, mistä apua saa tilanteeseen. Kesto 5.01min.


                                                      Kiitokset Mannerheimin Lastensuojeluliitolle materiaalista.

Kaikki ajankohtaiset