Navigeringsmeny

Navigeringsmeny

Navigeringsmeny

Päiväkotirauhan julistus 2024 

 


 

Pohjois-Savossa päiväkotirauha julistus 2024 pidetään kolmessa eri vaiheessa!

  • Vaihe 1: Etkot viikoilla 33/34. Herätellään lapset ja aikuiset tulevaan päiväkotirauha tapatuhtumaan.
  • Vaihe 2: Päätapahtuma 28.8.2024 tai viikoilla 34/35
  • Vaihe 3: Jatkot kotona 31.8-8.9.2024. Kotitehtävä lasten vanhemmille.
  • Pohjois-Savon hyvinvointialue tai MLL eivät järjestä tapahtumaa. 
  • Suunnitteluun on valmiiksi kerätty materiaalia oman tapahtumanne toteutukseen.

Päiväkotirauhan julistuksen suunnittelu

Päiväkotirauhan suunnittelu voi auttaa tekemään näkyväksi päiväkodissa jo toteutettavia tuttuja, konkreettisia asioita, jotka edistävät turvallista, myönteistä ilmapiiriä ja osallisuutta. 
Päiväkotirauhalle valitaan jokin teema (esimerkiksi ystävyys, tunteet)

Oman tapahtuman toteutus

Oman tapahtuman suunnittelua varten olemme keränneet teille valmiiksi materiaalia ja etsineet valmiiksi tietoa Mannerheimin Lastensuojeluliiton sivuilta. Jotta pystyisitte mahdollisimman helposti totetuttamaan oman tapahtumanne. 

Pohjois-Savon hyvinvointialue tai MLL eivät järjestä tapahtumaa, Näiden materiaalien pohjalta, voitte järjestää tapahtuman itsenäisesti. Suunnitteluun on valmiiksi kerätty materiaalia oman tapahtumanne toteutukseen. Linkkien takaa löydätte lisää tietoa aiheesta.


 

 

LATAA TIEDOSTOT etukäteen. Tiedostostot sisältävät Pähkä ja Kamu -Tunnetila värityskuvia lapsille

  

Päiväkotirauhan suunnittelumalli

Mallia voi hyödyntää päiväkodin kiusaamisen vastaisessa ja kaverisuhteita vahvistavassa työssä. Malli on suunnattu noin 3–6-vuotiaiden lapsiryhmiin. Sitä voidaan soveltuvin osin hyödyntää myös pienempien lasten ryhmissä.

Linkki MML sivuille

 

Päiväkotirauhapelin tarkoitus on kuulla ja arvostaa lasten ajatuksia viihtyisästä ryhmästä ja päiväkotirauhasta. Lasten esittämät ajatukset kirjataan ylös ja nostetaan aikuisten keskusteluun sekä huomioidaan ryhmän toiminnassa.

Linkki MML sivuille: 

 

Leikkejä tapahtumaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton Leikkipankista.

Kotitehtävä välitetään vanhemmille. 

Kotitehtävä vanhemmille

  • Katsokaa seuraava VIDEO  yksi hetki -kiusaako pienikin lapsi?
  • Keskustelkaa kotona, millaisissa tilanteissa toisella lapselle voisi tulla pahamieli?
  • Millaisista tilanteista voisi tulla hyvä mieli?
  • Leluja voidaan käyttää keskustelussa apuna

  • Halutessaan vanhemmat ja päiväkotirauha julistuksen osallistuneet päiväkodit voivat antaa palautetta päiväkotirauhan julistuksesta.


                                                         Kiitokset Mannerheimin Lastensuojeluliitolle materiaalista.