Breadcrumb

Ratkaistaan tiedon löytymisen haaste!

Ratkaistaan tiedon löytymisen haaste!

Hyvinvointialueilla, kunnilla ja järjestöillä on lukuisia hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta ja osallisuutta tukevia palveluja ja toimintoja. Tieto niistä on hajallaan eri paikoissa.​ Tällä hetkellä ajantasaisen tiedon löytäminen näistä palveluista on pääosin ihmisten - niin asukkaiden kuin ammattilaisten - oman aktiivisuuden varassa. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte-) palvelukonseptin tavoitteena on, että hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä, pärjäävyyttä, terveyttä ja osallisuutta edistävät toiminnot ja palvelut löytyvät jatkossa helposti. Kaikilla hyvinvointialueilla otetaan vuoden 2024 aikana käyttöön digitaalinen palvelualusta, josta löytyy kootusti tieto eri toimijoiden hyte-toiminnoista ja -palveluista.  Jotta tiedot näkyvät digitaalisella alustalla, tulee toimijoiden tallentaa ne palvelutietovarantoon (PTV) tai lähellä.fi-palveluun. Palvelutietovarannon tai lähellä.fi-palvelun kautta voi myös nostaa tiedot toiminnasta esimerkiksi yhdistyksen tai kunnan omille kotisivuille, jolloin tietoja ei tarvitse päivittää moneen paikkaan.

Arjen ilo ja tuki -projektissa edistetään digitaalisen alustan käyttöönottoa. Tarjoamme hyte-toimijoille tietoa ja tukea tietojen kirjaamiseen palvelutietovarantoon ja lähellä.fi-palveluun.

Lisätietoja:

Lähellä.fi-palvelu

Lähellä.fi on valtakunnallisesti ja alueellisesti toimiva helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka avulla löydät merkityksellistä toimintaa, yhteisöllisyyttä, apua ja osallistumismahdollisuuksia. Palvelu kokoaa järjestöjen ja yhteisöjen tuen, toiminnan ja tapahtumat yhteen osoitteeseen, sekä edistää kansalaistoiminnan näkyvyyttä Suomessa.  

Pääset ilmoittamaan tietoja ja toimintaasi Lähellä.fi-verkkopalveluun rekisteröitymällä käyttäjäksi ja luomalla organisaatiosi verkkopalveluun.

Mitkä tahot voivat rekisteröityä Lähellä.fi-palvelun käyttäjiksi?

Lähellä.fi-verkkopalvelu on tarkoitettu yleishyödyllisen toiminnan esittelyyn. Mukaan voivat rekisteröityä kaikki hyvinvointia edistävät yhdistykset, liitot, järjestöt, erilaiset yhteisöt ja aktiiviset kansalaistoimijat. Myös kunnat ja seurakunnat voivat rekisteröityä toimijoiksi. Kaupalliset yritykset voivat rekisteröityä palveluun vapaaehtoistoimintansa osalta.

Miksi järjestön kannattaa ilmoittaa toiminnasta Lähellä.fi-palveluun? 

Lähellä.fi-verkkopalvelu on tarkoitettu yleishyödyllisen toiminnan esittelyyn. Se tarjoaa järjestöllesi ja toiminnallesi maksutonta näkyvyyttä, parantaa järjestöyhteistyötä ja tukee kansalaisten osallistumista järjestötoimintaan. 

Palvelua kannattaa hyödyntää silloin, kun haluat toimintaasi lisää osallistujia ja vapaaehtoisia, tai kun haluat saada toimintasi julkisen sektorin tietoon.

Palvelutietovaranto

Palvelutietovaranto (PTV) on valtakunnallinen keskitetty tietovaranto, johon kunnat, hyvinvointialueet, valtio ja yksityinen sektori kuvaavat asiakaslähtöisesti palvelunsa ja niiden asiointikanavat.

Palvelutietovarannon sisältö on avointa dataa, eli se on avoimen rajapinnan kautta käytettävissä missä tahansa, esimerkiksi verkkopalveluissa, chatboteissa ja karttapalveluissa.
Kaikki PTV:hen kuvatut sisällöt näytetään myös Suomi.fi-verkkopalvelussa.

PTV:n hyödyt:

  • Järjestöille PTV:n käyttö on maksutonta.
  • Organisaatio vastaa itse palvelutietojensa ylläpidosta.
  • Palveluiden parempi näkyvyys ja löytyminen alueen asukkaille sekä sote-ammattilaisille, jotka tekevät asiakas- ja palveluohjausta.
  • Järjestöjen/kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyö paranee.
  • Järjestön/kunnan ymmärrys omista palveluista paranee.

Palvelutietovarantokoulutuksia

Suomi.fi-verkkotoimitus järjestää palvelutietovarantoon (PTV) liittyviä koulutuksia. Lisätietoa koulutuksista Suomi.fi-palveluhallinnan sivulta.

Yhdistykset ja järjestöt Pohjois-Savossa (Lähellä.fi)