Navigointivalikko

Navigointivalikko

Navigointivalikko

Uutinen

Uutiskirje Tammikuu 2022 OSA 1

15.1.2022
PS HYTE –viesti nro 1/2022 Pohjois-Savon HYTE –viesti kokoaa tietoa, vinkkejä ja tapahtumia maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnasta. HYTE-viesti lähetetään kerran kuukaudessa ilmoittamaasi sähköpostiin. HYTE-viestiä saa välittää eteenpäin. Pohjois-Savon HYTE löytyy myös...
15.1.2022 Uutinen

Uutiskirje Tammikuu 2022 OSA 1

PS HYTE –viesti nro 1/2022

Pohjois-Savon HYTE –viesti kokoaa tietoa, vinkkejä ja tapahtumia maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnasta. HYTE-viesti lähetetään kerran kuukaudessa ilmoittamaasi sähköpostiin. HYTE-viestiä saa välittää eteenpäin. Pohjois-Savon HYTE löytyy myös Facebookista Pohjois-Savon HYTE , Pohjois-Savon ehkäisevä mielenterveys ja päihdetyö ja Twitteristä PSHYTE sekä Instagramista PohjoisSavonHYTE

 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018. Säilytämme henkilötietoja tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla: Tietosuojaseloste Mkäli haluat saada HYTE-viestin jatkossakin, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Mikäli et halua viestiä enää, ilmoita siitä sähköpostilla henkilölle, jolta olet ko. viestin saanut.

 
Pohjois-Savon hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ajankohtaista
 

 • Pohjois-Savon poikkihallinnollinen HYTE-ryhmä kokoontuu 24.2.2022. Kokousta varten valmistellaan esitys Pohjois-Savon tulevasta HYTE-rakenteesta ja toimintaperiaatteista, jotka viedään kevään 2022 aikana aluehallituksen hyväksyttäviksi. 

 • Pohjois-Savon itsemurhien ehkäisyverkostoon uusia jäseniä. Pohjois-Savon alueella toimii ammattilaisista koostuva itsemurhien ehkäisyverkosto, jonka tarkoitus on jakaa tietoa itsemurhien ehkäisystä, pohtia millaista yhteistyötä pitäisi tehdä, että itsemurhavaarassa olevat ja heidän läheisensä saisivat mahdollisimman joustavasti ja hyvin apua sekä kartoittaa koulutustarpeita itsemurhien ehkäisytyöhön. Verkosto kokoontuu noin 4 kertaa vuodessa. Verkostoon toivomme nyt uusia jäseniä, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista, mutta myös muista ammattilaisista, jotka haluat kehittää itsemurhailmiötä koskevaa tietämystä omassa työssään ja kohtaavat itsemurhaa yrittäneitä tai heidän läheisiään. Itsemurhien ehkäisyverkostoon voi ilmoittautua mukaan: juha.metelinen(at)mieli.fi 

 • Mikäli olet kiinnostunut tulemaan mukaan perustettavaan Pohjois-Savon väkivaltatoimijoiden verkostoon, otathan yhteyttä sade.rytkonen@kuh.fi Tavoitteena on tehdä yhteistyötä, saada vertaistukea, kehittää palveluja ja tehdä väkivaltapalveluja sekä väkivaltatyötä näkyvämmäksi ja ennaltaehkäistä väkivaltaa yhdessä. Ensimmäinen tapaaminen on 22.2.2022 klo 14 teams yhteyksin.

 • TEAviisari Kulttuurin tulosten mukaan terveydenedistämisaktiivisuus Pohjois-Savossa kulttuurin saralla on lisääntynyt ja vertailumaakuntiin verrattaessa tilanne on meillä paras. Tutustu Pohjois-Savon ja oman kuntasi tilanteeseen https://teaviisari.fi  -> kulttuuri. Pohjois-Savon vahvuuksia ovat:

  • Kulttuuritoiminnan johtaminen, jonka mukaan suurimmassa osassa kuntia on sovittu työnjako siitä, mikä hallintokunta koordinoi ja nimetty henkilö koordinoimaan hyvinvointia ja terveyttä edistävää kulttuuritoimintaa kokonaisuutena. Kunnissa on myös virallisesti hyväksytty perusteet, joilla jaetaan tilojen käyttövuoroja kulttuuritoimintaan. Kulttuuritoiminnan johtamisessa kulttuuritoimintaan liittyviä tavoitteita ja resursseja on huomioitu yhä useammin kuntien toiminta- ja taloussuunnitelmissa.

  • Suurimmassa osassa kuntia on kirjattu kulttuuritoiminnan tavoitteita osaksi kunnan laajaa hyvinvointikertomusta tai muuhun vastaavaan 

   Kehittämistä vaativat edelleen kulttuuritoiminnan seuranta ja tarveanalyysi, vaikkakin tilanne on kehittynyt parempaan suuntaan viimeisen kahden vuoden aikana. Kunnissa tulisi aktiivisemmin esitellä johtoryhmille ja luottamushenkilöille erityisesti kunnan järjestämiin eri kulttuuripalveluihin osallistuneiden määriä ja kulttuuripalveluista saatuja palautteita. 

 • Kaatumisvaaran vähentäminen luentosarjat jatkuvat: https://www.psshp.fi/ammattilaiset/hoitotyo/alueellinen-kaatumisten-ehkaisyverkosto/materiaalipankki Liity mukaan teams yhteyksin. Ei tarvitse ilmoittautua.
  • to 17.2.2022 klo 12.00–12.30 Kaatumisvaaran vähentäminen: Vakava vaarantapahtuma selvitys, HairPro - miten kaatumiset ja putoamiset näkyvät. Asiantuntijana Kaisa Haatainen, potilasturvallisuuspäällikkö, KYS.

  • 23.3.2022 klo 12.00–12.30 Turvallisesti jalan ja pyöräillen. Asiantuntijana Tuula Taskinen, yhteyspäällikkö, Liikenneturva

  • 4.4.2022 klo 12.00–12.30 Pysytään pystyssä opas. Asiantuntijana Tarja Tervo-Heikkinen, kliinisen hoitotyön asiantuntija, KYS 

  • Aikaisempien luentosarjojen tallenteet löytyvät: https://www.psshp.fi/ammattilaiset/hoitotyo/alueellinen-kaatumisten-ehkaisyverkosto/materiaalipankki
    
 • Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) päätöksenteossa luento 10.2.2022 klo 10-12 teams yhteyksin Pohjois-Savon alueen toimijoille. Luennon jälkeen työpajoja. Lisätietoja myöhemmin. Asiatuntijoina THL:n ja Kuntaliiton EVA asiantuntijat. Liity mukaan: https://bit.ly/Vaikutustenarviointi Luentojen jälkeen erikseen sovittuina ajankohtina kuntakohtaiset työpajat.
 • HYTE-työn painopisteet ja vaikuttavat HYTE-menetelmät 13.12.2021 klo 12.00 - 14.00 teams yhteyksin. Esittelyssä menetelmä /30min: Hyvän mielen taitomerkki, osallistava budjetointi, liikuntaneuvonta ja työttömien terveystarkastukset. Tule mukaan kuuntelemaan nonstoppina sinua kiinnostavaa menetelmää. Ohjelma ja linkki: https://bit.ly/13122021hytemenetelmat

 

Pohjois-Savon HYTE:n ja yhteistyötahojen koulutuksia tarjolla

 

Tammikuu

 • MIELI ry tarjoaa v. 2022–2023 mielenterveystaitojen koulutuksia varhaiskasvatuksen, peruskoulujen ja lukion henkilöstölle. Koulutukset antavat varmasti mahdollisuuden tarkastella ja arvioida jo tehtävää mielenterveyden edistämistyötä sekä antaa myös uusia näkökulmia lasten ja nuorten mielenterveystaitojen edistämiseen ja ammattilaisten mielenterveysosaamisen kehittämiseen. Koulutukset ovat maksuttomia kunnille ja toteutuvat etänä. https://mieli.fi/materiaalit-ja-koulutukset/koulutukset/mielenterveystaitoja-varhaiskasvatukseen-ja-kouluun-koontisivu/ ja esite: https://pohjoissavo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_tormi_kuh_fi/EY4FyKt25WFKmzqyqumt3UQBfi9BI9QaMt2KdRfEkkkY7g?e=Luna5d 
 • Pohjois-Savon hyvinvointivajeet ja niiden korjaaminen – HYTE-työn painopisteet ja vaikuttavat menetelmät VI 13.1.2022 klo 14.00–16.00 Teams yhteyksin.  Esittelyssä monitoimijainen yhteistyö perhekeskusverkostossa, ystäväpiiri-toiminta, kattava koululounas ja välkyt välipalat - toimenpide-ehdotukset ja Pelotta –hankkeen väkivaltapolku. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua. Ohjelma: https://bit.ly/13012022hytemenetelmat  
 • Osallisuuskahvit 17.1.2022 klo 14–15 webinaari. Alustukset aiheista: vaikeasti tavoitettavien ryhmien moninaisuus, pakolaiset mukana heitä koskevien palvelujen kehittämisessä ja Ikääntyneet ja osallisuus. Järjestäjinä: MSL Osallisuus & HYMY-verkosto, Vapaa! Fri-hanke/OM ja OSPA-hanke. Ilmoittaudu:https://forms.gle/W58nRtTJ1ZjeHNuY6

 • Vaikuttava ehkäisevä päihdetyö kunnallisessa nuorisotyössä 18.1.2022 klo 12.00–15.00 etäyhteyksin. Järjestäjänä EHYT ry. Ilmoittautuminen ja lisätietoja: https://ehyt.fi/tapahtuma/vaikuttava-ehkaiseva-paihdetyo-kunnallisessa-nuorisotyossa-3/ 

 • Mitä tehdä, kun huoli ilmastosta haittaa syömistä? – Miten kohdata oppilaiden ympäristöahdistus? 19.1.2022 klo 17.30–19 Webinaari. Järjestäjänä RuokaTutka. Kohderyhmä luokan ja aineenopettajat. Lisätietoja ja ilmoittautuminen https://www.lyyti.fi/reg/webinaarit

 • Muuttuva kansalaistoiminta – työkaluja ja visioita kunnille. 20.1.2022 klo 9-12.00. Tilaisuuden tavoitteena on tutustua kansalaistoiminnan muutoksessa olevaan kenttään. Perinteisen seura- ja yhdistystoiminnan rinnalla kasvaa kuntalaisten itse organisoima omaehtoinen toiminta – paikallisaktivismi. Sillä tarkoitetaan yleensä järjestötoiminnan ulkopuolella olevaa luonteeltaan aloitteellista, proaktiivista ja rakentavaa toimintaa, joka nojaa tee-se-itse-henkeen. Se hyödyntää toiminnassaan internetiä ja sosiaalista mediaa. https://avi.fi/tapahtuma/-/c/900671

 • Ehkäisevän päihdetyön osaaja -koulutus rippikoulutyön tueksi 26.1.2022 klo 13–15 teams yhteyksin. Työkaluja rippikoulutyön tueksi Ehkäisevän päihdetyön osaaja -verkkokoulutuksen, jonka kohderyhmänä ovat nuoriso-ohjaajat, isoset ja muut rippikoulutyötä tekevät. https://ehyt.fi/tapahtuma/copy-of-ehkaisevan-paihdetyon-osaaja-koulutus-tyokaluja-rippikoulutyon-tueksi/

 • Ensihuoli- koulutus vapaaehtoistoimijoille 26.1. 2022 klo 17–19 teams yhteyksin. Järjestäjänä Ehyt ry. Kohderyhmänä ovat vapaaehtoistyössä toimivat henkilöt, jotka kaipaavat välineitä arkipäivän päihdehaittojen ja niistä syntyneen huolen kohtaamiseen ja puheeksiottoon ihmisenä ihmiselle. Lisäksi koulutukseen voivat osallistua kaikki, joita kiinnostaa mahdollisuus toisten auttamisesta ehkäisevän päihdetyön vapaaehtoistoiminnassa. Ensihuoli ei ole ammattilaiskoulutus. https://ehyt.fi/tapahtuma/ensihuoli-koulutus-5/ 

 • Alueellinen nuorisopsykiatrian ja perustason yhteistyöpäivä - Sukupuoli-identiteetin moninaisuus – teoriaa ja käytäntöä 27.1.2022 klo 9–15.15. KYS, auditorio 1. Tavoitteena on lisätä tietoa sukupuoli-identiteetin moninaisuudesta ja sukupuolidysforiasta, kohtaamisesta, neuvonnasta ja ohjaamisesta tarvittaessa avun piiriin. Ohjelma: https://koulutuskalenteri.psshp.fi/hrm/public?PAGE=PublicTrainingProgramme

 • Kuinka älylaitteet vaikuttavat oppimiseen ja kehitykseen? 27.1.2022 klo 13–16.00. Järjestäjänä AVI. Koulutus on suunnattu lasten ja nuorten parissa toimiville kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Koulutuksessa käydään läpi kuinka älylaitteet vaikuttavat lasten ja nuorten keskittymiskykyyn ja kehitykseen. Pohdimme, kuinka ohjata lapsia ja nuoria älylaitteiden kohtuukäyttöön. Lisäksi perehdymme digipelien positiivisiin puoliin ja parhaisiin oppimispeleihin. https://avi.fi/tapahtuma/-/c/929881 
 • Toiminnanohjaus, itsesäätely ja oppimisen vaikeudet – Miten auttaa? (2op) 27.1., 17.2. ja 7.4.2022 webinaari. Kohderyhmät: opettajat, psykologit, kuraattorit, lastentarhanopettajat. Järjestäjänä OPH. https://koju.nmi.fi/tuote/oph-toiminnanohjaus-itsesaately-ja-oppimisen-vaikeudet-2022-webinaari/

 

Helmikuu

 • Ehkäisevän päihdetyön osaaja -koulutus: Kaupunki kuuluu kaikille. 2.2.2022 klo 9–11 teams yhteyksin. Tavoitteena on vahvistaa ammattilaisten ja vapaaehtoisten ehkäisevän päihdetyön osaamista varhaiskasvatuksessa. Koulutus tarjoaa tietoa päihtyneiden ihmisten kohtaamisesta julkisilla paikoilla sekä toimintamallin, jonka avulla ammattilaiset voivat ottaa päihtyneet henkilöt lasten kanssa puheeksi ja käydä tilanteita läpi, miten toimia, jos julkisilla paikoilla pelottaa. https://ehyt.fi/tapahtuma/copy-of-ehkaisevan-paihdetyon-osaaja-koulutus-kaupunki-kuuluu-kaikille/

 • Mitä kuuluu nuori? Toiveikkuutta nuorisotyön vuoteen 2022., 2.2. ja 8.2. klo 13–15.00. Nuorten kanssa työtä tekevät sekä muut kiinnostuneet. Kuinka pitää yllä toiveikkuutta ja optimismia nuorten kanssa? Miten voit vahvistaa nuorten mielen hyvinvointia tässä ajassa? Nyt on aika keskittyä lisäämään niin omaa kuin nuorten toiveikkuutta tulevaisuuden suhteen ja vahvistamaan mielenterveyttä. https://avi.fi/tapahtuma/-/c/938395

 • Sähköisen hyvinvointikertomuksen käyttäjätilaisuus 3.2.2022 klo 9–11.30. Maksuton. Tilaisuudessa käsitellään mm. hyvinvointikertomustyö kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden välillä, indikaattoriasioita ja vinkkejä sähköinen hyvinvointikertomus ja EVA-työkalun käyttöön. Järjestäjänä SHVK tiimi, FCG. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan Teams-tilaisuuteen, ilmoittaudu 31.1.2022 mennessä tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/A7CDCE473A493E80 

 • Lääkärityö perhekeskuksessa Itä- ja Keski-Suomen alueiden yhteinen webinaari 3.2.2022 klo 8.30–10.00. Järjestäjänä POSOTE20-hanke. Tilaisuus on tarkoitettu lääkäreille, hyvinvointialueen valmistelijoille, perhekeskustoimijoille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Tilaisuuden tarkoituksena on lisätä ymmärrystä lääkärin roolista ja työnkuvan mahdollisuuksista perhekeskuksessa. Lisätietoja: https://www.posote20.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/laakarityo-perhekeskuksessa-webinaari.html 

 • Ehkäisevän päihdetyön osaaja -verkkokoulutus: Nikotiiniton urheiluseura. 7.2.2022 klo 17–19. Koulutuksen tavoitteena on antaa työvälineitä seuratyöhön hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lisäksi koulutuksessa annetaan tietoa nuuskasta ja muista nikotiinituotteista sekä niiden vaikutuksista urheilusuorituksiin ja terveyteen. Koulutuksessa luodaan pohja seuran nikotiinittomuus työhön ja sen kehittämiseen. Koulutuksella vahvistetaan ehkäisevän työn osaamista. https://ehyt.fi/tapahtuma/ehkaisevan-paihdetyon-osaaja-verkkokoulutus-nikotiiniton-urheiluseura/

 • Ongelmallinen raha- ja digipelaaminen - Pohjois-Savon infotilaisuus.  9.2.2022 klo 13–15. Järjestäjänä Pelituki yhteistyökumppanien kera. Info on suunnattu ammattilaisille, jotka kohtaavat pelaamista työssään. Tilaisuudessa tutustutaan raha- ja digipelaamiseen ilmiöinä ja peliongelmien puheeksioton tärkeyteen asiakastyössä sekä infossa saa tietoa aihepiiriin liittyvistä koulutusmahdollisuuksista, mm. rahapeliriippuvuuden hallintaan liittyen. Lisätietoja:  https://pohjoissavo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/helena_tormi_kuh_fi/EcpQf-BXy4dKoXvGYd7lY00BdVCgfAkFBMAXqiR047nnDg?e=fU8IE7 

 • Vaikutusten ennakkoarviointi (EVA) päätöksenteossa luento 10.2.2022 klo 10–12 teams yhteyksin Pohjois-Savon alueen toimijoille. Asiatuntijoina THL:n ja Kuntaliiton EVA asiantuntijat. Luennon jälkeen työpajoja aiheesta.  Liity mukaan: https://bit.ly/Vaikutustenarviointi
 • HYTE-treffit 11.2.2022 klo 10–11 verkkoyhteyksin. Järjestäjänä THL ja Kuntaliitto. Kohderyhmä: kuntien hyte-koordinaattoreille ja muille hyte-työn tekijöille Tilaisuudessa kuullaan kuntien hyte-työn kehittämiseen ja johtamiseen liittyviä puheenvuoroja ja käydään yhteistä keskustelua. Muut vuoden 2022 ajankohdat 22.4., 16.9. ja 9.12.2022. Ohjelma ja lisätietoja: https://www.kuntaliitto.fi/osallistuminen-ja-vuorovaikutus/johtaminen-ja-kehittaminen/hyvinvoinnin-edistaminen/hyte-treffit

 • Seksuaaliterveyden edistämisen tietoisku: Sukupuolen moninaisuus ja sukupuoliristiriitaa kokevan nuoren kohtaaminen 14.2.2022 klo 12.00–12.30 teams yhteyksin. Asiantuntijana Johanna Luomala, johtaja, Kuopion Tyttöjen Talo. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua, liity vaan tietoiskuun mukaan osoitteessa: https://bit.ly/sukupuolenmoninaisuus Järjestäjänä: Pohjois-Savon seksuaaliterveyden edistämisen työryhmä. Tilaisuus tallennetaan ja löytyy 2vk ajan myöhemmin sivulta: https://www.hyte.pshyvinvointialue.fi/web/hyte/seksuaaliterveyden-edistaminen

 • Osallisuusviikko 14. - 17.2.2022 klo 9.00–10.30 - Osallisuustyön työkalut käyttöön! Järjestäjänä Sokra. Viikon aikana kuulet vinkkejä osallisuusohjelman tekoon ja saat työkaluja osallisuuden vahvistamiseksi. Ilmoittaudu työpajoihin 6.2. mennessä: Ma 14.2. Osallisuustyön johtaminen kunnissa, ti 15.2. Osallisuuden kokemuksen mittaaminen ja arviointi, Ke 16.2. Hyvät osallisuuden edistämisen mallit käyttöön, To 17.2. Osallisuuden 24 apukysymystä. Ohjelma ja lisätietoja:  https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/8240732 

 • Yhdenmukaisuutta ja tukea neuvoloihin sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon - NEUKO-tietokannan julkistamistilaisuus. THL. 15.2.2022 klo 13–15.  NEUKO-tietokanta sisältää äitiys- ja lastenneuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ammattilaisten käyttöön uusinta tietoa, ohjeistuksia, suosituksia ja lomakkeita. https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/ajankohtaista/tapahtumat/yhdenmukaisuutta-ja-tukea-neuko-tietokannan-julkistaminen 

 • Ehkäisevän päihdetyön osaaja -koulutus: Kodin ja koulun yhteinen kasvatusvastuu. 17.2. 2022. klo 14–16 teams yhteyksin. Järjestäjänä Ehyt ry. Koulutuksen teemana on kodin ja koulun yhteinen kasvatusvastuu. Tavoitteena on lisätä kasvattajien ymmärrystä aikuisen roolista nuoruuden kehitysvaiheen tukena sekä vahvistaa näkemystä kodin ja koulun yhteistyön tärkeydestä. Kohderyhmä: yläkoulun ja 2. asteen henkilökunta ja oppilashuollon jäsenet (mm. kuraattorit, terveydenhoitajat, opettajat, luokan ohjaajat ja luokanvalvojat, opinto-ohjaajat, koulunuorisotyöntekijät ja rehtorit), vanhempainyhdistykset, oppilaiden/opiskelijoiden huoltajat sekä muut ehkäisevästä päihdetyöstä kiinnostuneet. https://ehyt.fi/tapahtuma/ehkaisevan-paihdetyon-osaaja-koulutus-kodin-ja-koulun-yhteinen-kasvatusvastuu/ 

 • Opiskeluhuoltopalveluiden rooli lapsiin ja nuoriin kohdistuvissa väkivaltaepäilyissä - toimintamahdollisuudet tutuksi – seminaari 17.2.2022 klo 12.00–16.00. Järjestäjänä Barnahus –hanke. Ohjelma ja ilmoittautuminen: https://thl.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tapahtumakalenteri/-/event/8002216
 • Kaatumisvaaran vähentäminen: Vakava vaarantapahtuma selvitys, HairPro - miten kaatumiset ja putoamiset näkyvät. 17.2.2022 klo 12.00–12.30 teams yhteyksin. Asiantuntijana Kaisa Haatainen, potilasturvallisuuspäällikkö, KYS. Tilaisuus on osa kaatumisvaaran vähentäminen luentosarjaa. Tilaisuus on avoin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille. Luentosarjan järjestää Alueellinen kaatumisen ehkäisyn verkosto (AKE), Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin HYTE-tiimi. Luento tallennetaan. Teams linkki ja tallenne löytyvät osoitteesta: https://www.psshp.fi/ammattilaiset/hoitotyo/alueellinen-kaatumisten-ehkaisyverkosto/materiaalipankki 

 • Nuuska – ehkäisevän päihdetyön työkaluja nuorisotyön tueksi 22.2. 2022 klo 9–16 Sammakkolammentie 2, Kuopio. EHYT järjestää yhteistyössä Pohjois-Savon syöpäyhdistyksen kanssa maksuttoman Ehkäisevän päihdetyön osaaja -koulutuksen, jonka kohderyhmänä ovat Pohjois-Savossa nuorten kanssa toimivat ammattilaiset, kuten kuntien ja seurakuntien nuorisotyöntekijät, etsivää nuorisotyötä tekevät sekä muut ehkäisevästä päihdetyöstä kiinnostuneet. https://ehyt.fi/tapahtuma/copy-of-ehkaisevan-paihdetyon-osaaja-koulutus-nuorisotyon-tueksi/ 

 

Maaliskuu

 • Lapset Puheeksi –koulutus. 8.3., 22.3., 5.4. ja 12.4. klo 12–16 verkkoyhteyksin. Järjestäjänä MLL:n Järvi-Suomen piiri & Pelituki. Koulutus tarjoaa LP-menetelmän lisäksi valmiuksia käsitellä pelejä ja nettiä lapsen kehitysympäristönä. https://pelituki.fi/ammattilaisille/koulutuskalenteri/ 
 • Koulun kestävää hyvinvointia rakentamassa. 14.3. - 27.9.2022 monimuotokoulutus. Maksuton. Paikka Helsinki. Koulutus on suunnattu perusopetuksen opetushenkilöstölle ja oppilashuoltoryhmien jäsenille. Koulutukseen otetaan enintään 24 kohderyhmään kuuluvaa osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Tavoitteena on, että osallistujat saavat tutkimuksiin perustuvan tietopohjan oppilaiden ja koko kouluyhteisön hyvinvointiin vaikuttavista keskeisistä tekijöistä, oppivat osallisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta lisääviä toimintatapoja sekä kehittävät työkaluja hyvinvoinnin tukemiseen. Ilmoittautuminen 28.2.2022 mennessä. https://hyplus.helsinki.fi/koulutus/koulun-kestavaa-hyvinvointia-rakentamassa/
 • Maakunnallinen osallisuusverkosto: osallisuuden ja palvelumuotoilun liitto. 15.03.2022 08:30 - 10:30 teams yhteyksin. Järjestäjänä POSOTE20-hanke yhteistyökumppaneineen. Maakunnallinen osallisuusverkosto kokoaa osallisuusosaamista ja aiheesta kiinnostuneita yhteen Pohjois-Savossa. Tapahtuman kohderyhmä: osallisuustoimijat maakunnassa, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset sekä POSOTE20 -kehittäjät Maakunnallinen osallisuusverkosto: https://www.posote20.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/maakunnallinen-osallisuusverkosto-osallisuuden-ja-palvelumuotoilun-liitto.html 

 • Ruokakasvatuksen valtakunnallinen teemapäivä 16.3.2022 klo 12.00–16.00 verkkoyhteyksin.  Ruokakasvatus on tärkeä osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ravitsemuksellisesti kestävän tulevaisuuden rakentamista. Ruokakasvatus on myös osa varhaiskasvatussuunnitelman ja perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisen pedagogiikan toteuttamista. Tule kuulemaan ja oppimaan uutta ruokakasvatuksesta sekä jakamaan ajatuksia muiden kanssa. Lämpimästi tervetuloa koulujen, varhaiskasvatuksen, kuntahallinnon, ruokapalveluiden ja sote:n edustajat sekä muut ruokakasvatuksesta kiinnostuneet. Ilmoittautuminen: https://forms.office.com/r/znvNcjiLi8 Ohjelma: www.ruokakasvatus.fi/teemapäivä 

 • Seksuaaliterveyden edistämisen tietoisku: Rintojen omatoiminen tutkiminen ja kivesten omatoiminen tarkkailu 17.3.2022 klo 12.00–12.30 teams yhteyksin. Asiantuntijana Heidi Kolehmainen, hyvinvoinnin edistämisen asiantuntija, Pohjois-Savon Syöpäyhdistys. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua, liity vaan tietoiskuun mukaan osoitteessa: https://bit.ly/omatoiminentutkiminen  Järjestäjänä: Pohjois-Savon seksuaaliterveyden edistämisen työryhmä. Tilaisuus tallennetaan ja löytyy 2vk ajan myöhemmin sivulta: https://www.psshp.fi/web/hyte/seksuaaliterveyden-edistaminen 

 • Miten ruoka vaikuttaa mielialaan? 22.3.2022 klo 17.30–19.00 webinaari. Järjestäjänä RuokaTutka. Miten kertoa oppilaille ruuan ja mielialan yhteydestä? Miten ruuan ja mielialan yhteys voi vaikuttaa oppilaisiin? Entä miten opettajana voit huolehtia omasta jaksamisesta syömisen avulla? Kohderyhmä: luokan – ja aineenopettajat. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/webinaarit  

 • Kaatumisvaaran vähentäminen: Turvallisesti jalan ja pyöräillen. 23.3.2022 klo 12.00–12.30 teams yhteyksin. Asiantuntijana Tuula Taskinen, yhteyspäällikkö, Liikenneturva. Tilaisuus on osa kaatumisvaaran vähentäminen luentosarjaa. Tilaisuus on avoin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille. Luentosarjan järjestää Alueellinen kaatumisen ehkäisyn verkosto (AKE), Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin HYTE-tiimi. Luento tallennetaan. Teams linkki ja tallenne löytyy osoitteesta: https://www.psshp.fi/ammattilaiset/hoitotyo/alueellinen-kaatumisten-ehkaisyverkosto/materiaalipankki 

 • Hyte-kerroin tulee – oletko valmis. 24.3.2022 klo 13.00–15.15 webinaari. Webinaarin tavoitteena on tehdä kunta ja hyvinvointialueen toimijat tietoisiksi Hyte-kertoimen voimaantulosta ja käytöstä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä kunnissa ja hyvinvointialueilla. Kohderyhmä: Kuntien ja hyvinvointialueiden johtajat sekä poliittiset päättäjät, sivistys, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja vapaa-ajan toimijat, Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja muut asiasta kiinnostuneet. Webinaari on osallistujille maksuton. Webinaari tallennetaan ja tallenne toimitetaan sen etukäteen tilanneille sekä tapahtumaan osallistuneille. Lisätietoa ja ilmoittautumiset: https://avi.fi/tapahtuma/-/c/933941 

Huhtikuu

 • Kaatumisvaaran vähentäminen: Pysytään pystyssä opas. 4.4.2022 klo 12.00–12.30 teams yhteyksin. Asiantuntijana Tarja Tervo-Heikkinen, kliinisen hoitotyön asiantuntija, KYS. Tilaisuus on osa kaatumisvaaran vähentäminen luentosarjaa. Tilaisuus on avoin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille. Luentosarjan järjestää Alueellinen kaatumisen ehkäisyn verkosto (AKE), Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin HYTE-tiimi. Luento tallennetaan. Teams linkki ja tallenne löytyy osoitteesta: https://www.psshp.fi/ammattilaiset/hoitotyo/alueellinen-kaatumisten-ehkaisyverkosto/materiaalipankki 
 • Seksuaaliterveyden edistämisen tietoisku: Nuoret ja porno – media ja seksuaalikasvatusvinkkejä ja kuinka ottaa asia nuoren kanssa puheeksi. 7.4.2022 klo 12.00–12.30 teams yhteyksin. Asiantuntijana Sanna Spisak , Postdoctoral Researcher in Intimacy in Data-Driven Culture (IDA), Turun yliopisto. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua, liity vaan tietoiskuun mukaan osoitteessa: https://bit.ly/mediapuheeksi Järjestäjänä: Pohjois-Savon seksuaaliterveyden edistämisen työryhmä. Tilaisuus tallennetaan ja löytyy 2vk ajan myöhemmin sivulta: https://www.psshp.fi/web/hyte/seksuaaliterveyden-edistaminen   
 • Terve Kunta verkostopäivät 20.-21.4.2022. Lisätietoja myöhemmin. 
 • Psykologinen turvallisuus työssämme 21.4.2022 klo 9–16 etäyhteyksin. Kouluttaja: Heli Pruuki on perhepsykoterapeutti, pari- ja seksuaaliterapeutti ja tietokirjailija, joka on kirjoittanut erityisesti tunnetaidoista ja perheen ihmissuhteista. Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon, seurakuntien ja kolmannen sektorin työntekijöille ja alan opiskelijoille. Koulutuksen järjestää Kuopion evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän Perheasiain neuvottelukeskus. Koulutuksen hinta on 65 €. Ilmoittautuminen päättyy 14.4.2022. Ilmoittautuminen: https://vpk-tapahtumakalenteri.service.innofactor.com/enrolmentclient/form.aspx?Key=779849248C6B660651BEE41C23936D48  Lisätiedustelut koulutusta koskien irene.venejarvi@evl.fi tai puh.040-4848 479 
 • HYTE-treffit 22.4.2022 klo 10–11 verkkoyhteyksin. Järjestäjänä THL ja Kuntaliitto. Kohderyhmä: kuntien hyte-koordinaattoreille ja muille hyte-työn tekijöille Tilaisuudessa kuullaan kuntien hyte-työn kehittämiseen ja johtamiseen liittyviä puheenvuoroja ja käydään yhteistä keskustelua. Muut vuoden 2022 ajankohdat 16.9. ja 9.12.2022. Ohjelma ja lisätietoja:  https://www.kuntaliitto.fi/osallistuminen-ja-vuorovaikutus/johtaminen-ja-kehittaminen/hyvinvoinnin-edistaminen/hyte-treffit 

Toukokuu

 

Elokuu

 • Seksuaaliterveyden edistämisen tietoisku: Seksuaalihuolet mielessä ja mielen huolet seksuaalisuudessa. 24.8.2022 klo 12.00–12.30 teams yhteyksin. Asiantuntijana Marjo Tossavainen, Psykologi, FT, psykoterapeutti ja seksuaaliterapeutti, YTHS. Tilaisuus on osa seksuaaliterveyden edistämisen tietoiskujen sarjaa. Tilaisuus on avoin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, järjestötoimijoille, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, koulujen, oppilaitosten, nuorisotoimen ja varhaiskasvatuksen väelle sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Järjestäjänä Pohjois-Savon seksuaaliterveyden edistämisen työryhmä. Tilaisuuden teams linkki ja tallenne 2vk ajan löytyvät osoitteesta: https://www.psshp.fi/web/hyte/seksuaaliterveyden-edistaminen 

 

Syyskuu

Joulukuu

jatkuu, ks. Uutiskirje Tammikuu 2022 OSA 2