Murupolku

Arjen ilo ja tuki (RRP)

Iloa ja tukea asukkaiden arkeen!

Pohjois-Savon hyvinvointialueen strategiassa on nostettu tavoitteiksi, että pohjoissavolaisten terveys, hyvinvointi ja turvallisuus paranevat, ja että asukkaita tuetaan ja kannustetaan osallisuuteen ja omatoimisuuteen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ovat toimintamme perusta.  

Arjen ilo ja tuki -projektissa tuotetaan pohjoissavolainen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonsepti, joka parhaimmillaan lisää asukkaiden kokemaa hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta ja osallisuutta sekä hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen ja muiden yhteisöjen yhteistyötä. Palvelukonseptin kehittämisessä huomioidaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat asiakasryhmät. 

Hyte-palvelukonseptin kehittämistä rahoitetaan Suomen Kestävän kasvun ohjelmasta. Arjen ilo ja tuki -projekti kuuluu Kestävää hyvinvointia Pohjois-Savoon -hankeperheeseen. Projekti on alkanut vuoden 2023 alussa ja jatkuu alustavasti kevääseen 2025 asti. THL koordinoi kansallista kehittämistä yhteistyössä hyvinvointialueiden, kuntien, järjestöjen, kansallisten toimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa (THL 2023).

Tilaa uutiskirje!

Arjen ilo ja tuki -projektin uutiskirjeessä kerrotaan projektin ajankohtaisista asioista. Uutiskirje julkaistaan kuukausittain. Tilaa uutiskirje osoitteessa uutiskirje.pshyvinvointialue.fi!

Tutustu myös:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottama Hyte-palvelukonseptin yleisesite (pdf)

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen asiakas- ja palveluohjauksessa - Tiedä ja toimi -kortti Julkarissa (THL 2023)

Kansallisen hyte-palvelukonseptin esittelydiat - kansallisen kehittämistyön esittelyn tueksi (PDF)