Breadcrumb

RRP Arjen ilo ja tuki

RRP Arjen ilo ja tuki

Pohjois-Savon hyvinvointialuestrategiassa on nostettu tavoitteiksi, että pohjoissavolaisten terveys, hyvinvointi ja turvallisuus paranevat, ja että asukkaita tuetaan ja kannustetaan osallisuuteen ja omatoimisuuteen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ovat toimintamme perusta.  

Arjen ilo ja tuki -projektissa tuotetaan pohjoissavolainen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonsepti, joka parhaimmillaan lisää hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen ja muiden yhteisöjen yhteistyötä ja lisää asukkaiden kokemaa hyvinvointia, terveyttä, turvallisuutta ja osallisuutta. Palvelukonseptin kehittämisessä huomioituu erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat asiakasryhmät. 

Projektin valmisteluvaiheessa on tunnistettu tarpeet

 • lisätä sote-ammattilaisten ohjaamisosaamista ja -kykyä,
 • lisätä ja vahvistaa hyte-toimijoiden yhteistyötä, 
 • tavoittaa syrjäytymisvaarassa olevia pohjoissavolaisia ja
 • helpottaa asukkaan pääsyä mukaan HYTE-toimintaan digitaalisen palvelualustan avulla.

Näihin asioihin projektissa pyritään vaikuttamaan

 1. luomalla selkeä malli, jolla erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia asiakkaita ohjataan hyvinvointialueen palveluista kuntien, järjestöjen ja seurakuntien hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan,
 2. ottamalla käyttöön helppokäyttöinen digitaalinen työväline, jonka avulla asukkaat ja asiakkaat löytävät eri toimijoiden hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan ja palvelut.

Hyte-palvelukonseptin kehittämistä rahoitetaan Suomen Kestävän kasvun ohjelmasta. Arjen ilo ja tuki -projekti kuuluu Kestävää hyvinvointia Pohjois-Savoon -hankeperheeseen. Projekti on alkanut vuoden 2023 alussa ja jatkuu alustavasti kevääseen 2025 asti. THL koordinoi kansallista kehittämistä yhteistyössä hyvinvointialueiden, kuntien, järjestöjen, kansallisten toimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa (THL 2023).

Tervetuloa mukaan rakentamaan paremmin voivaa Pohjois-Savoa!

RRP Arjen ilo ja tuki -projekti järjestää Kumppanuusiltoja, joissa kootaan alueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimijat yhteen. Lisäksi autamme toimijoita tekemään toimintaansa näkyvämmäksi! 

Kutsumme mukaan järjestöjä, seurakuntia, yrittäjiä sekä muita toimijoita, joiden sydäntä lähellä on asukkaiden hyvinvointi ja terveys. Olet tervetullut mukaan myös kuntasi tai hyvinvointialueen päättäjänä. ​

Lähdetään luomaan yhteistä kuvaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä asukkaidemme hyväksi. Miten parantaisimme yhdessä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnan löytymistä sekä toimintaan ohjautumista ja kiinnittymistä? Millaisia haasteita ohjautumisessa on heillä, jotka eniten tarvitsisivat arkeensa iloa?

Syksyn 2023 Kumppanuusillat

Kumppanuusillat on pidetty jo Siilinjärvellä, Leppävirralla, Iisalmessa, Varkaudessa, Rautalammilla, Vieremällä ja Lapinlahdella.

Tuusniemi 
valtuustosali 3.10.2023 klo 17-19 (kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen),
ilmoittaudu 26.9. mennessä.

Suonenjoella
Yrityspuisto Futuriassa 4.10.2023 klo 17-19 (kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen),
ilmoittaudu 27.9. mennessä.

Vesanto/Tervo
26.10.2023 klo 17-19 (kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen),
ilmoittaudu 18.10. mennessä.

Ilmoittautuminen osoitteessa https://bit.ly/kumppanuusillat2023

Jos kiinnostuit ja haluat tulla mukaan rakentamaan paremminvoivaa Pohjois-Savoa, ota yhteyttä projektin henkilöstöön.

/yhteystiedot

Hyte-toiminnan löytyminen

Ratkaistaan tiedon löytymisen haaste!

Hyvinvointialueilla, kunnilla ja järjestöillä on lukuisia hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta tukevia palveluja ja toimintoja. Tieto niistä on hajallaan eri paikoissa.​ Tällä hetkellä näiden palvelujen löytäminen on pääosin ihmisten oman aktiivisuuden varassa. 

Myöskään ammattilaisten saatavilla ei ole kattavaa ja ajantasaista tietoa hyvinvointia edistävistä palveluista ja toiminnasta.​

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte-) palvelukonseptin tavoitteena on, että hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä, pärjäävyyttä, terveyttä ja osallisuutta edistävät toiminnot ja palvelut ovat sekä asukkaiden että ammattilaisten helposti löydettävissä. Projektin aikana otetaan käyttöön digitaalinen palvelualusta, josta löytyy kootusti tieto eri toimijoiden hyte-toiminnoista ja -palveluista. Jotta tiedot näkyvät digitaalisella alustalla, tulee toimijoiden tallentaa ne palvelutietovarantoon (PTV) tai lähellä.fi-palveluun.

Arjen ilo ja tuki -projekti tarjoaa tietoa ja tukea tietojen kirjaamiseen palvelutietovarantoon ja lähellä.fi-palveluun.

Palvelutietovaranto (PTV) on valtakunnallinen keskitetty tietovaranto, johon kunnat, hyvinvointialueet, valtio ja yksityinen sektori kuvaavat asiakaslähtöisesti palvelunsa ja niiden asiointikanavat.

Palvelutietovarannon sisältö on avointa dataa, eli se on avoimen rajapinnan kautta käytettävissä missä tahansa, esimerkiksi verkkopalveluissa, chatboteissa ja karttapalveluissa.
Kaikki PTV:hen kuvatut sisällöt näytetään myös Suomi.fi-verkkopalvelussa.

PTV:n hyödyt:

 • Järjestöille PTV:n käyttö on maksutonta.
 • Organisaatio vastaa itse palvelutietojensa ylläpidosta.
 • Palveluiden parempi näkyvyys ja löytyminen alueen asukkaille sekä sote-ammattilaisille, jotka tekevät asiakas- ja palveluohjausta.
 • Järjestöjen/kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyö paranee.
 • Järjestön/kunnan ymmärrys omista palveluista paranee.

Lähellä.fi on valtakunnallisesti ja alueellisesti toimiva helppokäyttöinen verkkopalvelu, jonka avulla löydät merkityksellistä toimintaa, yhteisöllisyyttä, apua ja osallistumismahdollisuuksia. Palvelu kokoaa järjestöjen ja yhteisöjen tuen, toiminnan ja tapahtumat yhteen osoitteeseen, sekä edistää kansalaistoiminnan näkyvyyttä Suomessa.  

Pääset ilmoittamaan tietoja ja toimintaasi Lähellä.fi-verkkopalveluun rekisteröitymällä käyttäjäksi ja luomalla organisaatiosi verkkopalveluun.

Mitkä tahot voivat rekisteröityä Lähellä.fi-palvelun käyttäjiksi?

Lähellä.fi-verkkopalvelu on tarkoitettu yleishyödyllisen toiminnan esittelyyn. Mukaan voivat rekisteröityä kaikki hyvinvointia edistävät yhdistykset, liitot, järjestöt, erilaiset yhteisöt ja aktiiviset kansalaistoimijat. Myös kunnat ja seurakunnat voivat rekisteröityä toimijoiksi. Kaupalliset yritykset voivat rekisteröityä palveluun vapaaehtoistoimintansa osalta.

Miksi järjestön kannattaa ilmoittaa toiminnasta Lähellä.fi-palveluun? 

Lähellä.fi-verkkopalvelu on tarkoitettu yleishyödyllisen toiminnan esittelyyn. Se tarjoaa järjestöllesi ja toiminnallesi maksutonta näkyvyyttä, parantaa järjestöyhteistyötä ja tukee kansalaisten osallistumista järjestötoimintaan. 

Palvelua kannattaa hyödyntää silloin, kun haluat toimintaasi lisää osallistujia ja vapaaehtoisia, tai kun haluat saada toimintasi julkisen sektorin tietoon.