Hyte-työ banneri

Hyte-työ bannerikuva

Sisältöjulkaisija

Älä välitä alkoholia alaikäiselle

Nuorten päihteiden käyttöön liittyvissä uutisissa on hyvää se, että kokonaiskuvassa nuorten päihteiden käyttö on vähentynyt. Tosin huumeiden käytössä on huolestuttavaa lisääntymistä, osalla nuorista ensimmäiset päihdekokeilut ovat tavallisia jo entistä nuorempina ja säännöllisesti päihteitä käyttävien käyttö voi olla aika ”kovaa”.

Pohjois- Savon nuorilta on kysytty päihteiden käytöstä Kouluterveyskyselyssä 2021. Kyselyn mukaan 8. ja 9. luokan oppilaista tupakkatuotetta tai sähkösavuketta on käyttänyt vähintään kerran, lähes puolet (41%) ja päivittäin noin joka kymmenes (9%) nuori. Tosi humalassa kerran kuussa kertoi olleensa joka kymmenes 8. ja 9. luokan oppilas.

Alaikäiset nuoret eivät voi itse laillisesti ostaa alkoholia tai nikotiinituotteita, ja lisäksi sekä alkoholijuoman että nikotiinituotteiden välittäminen alaikäiselle on kielletty laissa (Alkoholilaki 2202/2017; Tupakkalaki 549/2016). Päihteiden välittämisessä sosiaalisella medialla ja ammattimaisella välittämisellä on tärkeä rooli erityisesti nuuskan ja huumeiden välittämisessä. Nuorista vain noin vain 6 % ostaa tupakan tai alkoholin vähittäismyynnistä. Tämä luku on sikäli hyvä, että se kertoo siitä, että vähittäismyyntipaikkojen ikärajavalvonta toimii hyvin. Savuke- ja alkoholihankinnat toteutuvat siis pääosin välittämisen kautta (n. 83 %).

Huomattavaa on, että 42 % nuorista kertoo saaneensa alkoholin perhepiiristä. Vanhempien lisäksi tähän lukuun sisältyvät isompien sisarusten välittämä alkoholi sekä nuoren itse ottama alkoholi kotoa ilman lupaa. Kotona voi olla varastossa esim. ulkomailta tuotuja tai tilattuja ”lasteja” suuriakin määriä, eikä ole aina helppo huomata varaston pienenemistä. Erityisen huolestuttavaa on päihteiden sekakäyttöön liittyen erilaisten lääkkeiden joutuminen nuoren omaan käyttöön tai että nuori myy niitä eteenpäin. Lääkkeitä löytyy usein isompia määriä erityisesti iäkkäiden sukulaisten lääkevarastoista.

Ehkäisevä päihdetyön perustana on lapsista ja nuorista välittävä, huolehtiva ja turvallinen kasvuympäristö kotona sekä vastuullisesti päihteiden käyttöön suhtautuva muu lähiyhteisö. Vanhemmilla ei aina ole aina tietoa todellisesta nuorten päihdetilanteesta. Kouluterveyskyselyn tulokset on käytävä kouluissa vanhempien kanssa läpi ja tiedottaa niistä suoraan koteihin sekä kunnan kaikille lasten-, nuorten ja perheiden kanssa toimiville tahoille. Yhdessä sopimalla eri toimenpiteistä ja tekemällä lapsen ja nuoren lähiyhteisöt mahdollisimman päihteettömiksi, voidaan parhaalla tavalla edistää päihteettömyyttä ja siirtää päihteiden käytön aloittamista myöhäisemmäksi.

Selvityksen mukaan (Ehyt ry)  nuoret toivovat, että välitystoimintaa ei olisi, ja että siihen puututtaisiin. Miten saadaan aikuiset ymmärtämään, että eivät välitä alkoholia alaikäisille nuorille. Miten saisimme isommat sisarukset huomaamaan riskit, joita nuoremman sisaruksen alkoholikokeilutkin voivat aiheuttaa? Ja isovanhemman voi olla vaikea uskoa, että nuori voi varastaa lääkkeitä?

Pelkkä tiedon lisääminen ei riitä ja tarvitaan ”Pakkaa”, joka on nyt hyvin jalkatumassa Pohjois-Savossa. Pakka-toimintamalli on laillisiin päihteisiin eli alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn kehitetty tutkitusti vaikuttava ehkäisevän päihdetyön menetelmä. PAKKA- toimintamalli on yhteisöön vaikuttamista.  Se pyrkii muuttamaan yhteisöjä ja ympäristöjä siten, että ne tukevat ja ohjaavat yhteistyössä ihmisen ratkaisuja päihteiden käytön suhteen. PAKKA - toiminnassa kiinnitetään erityisesti huomio tilanteisiin, joissa alkoholi, tupakka ja rahapelit ovat alaikäisen saatavilla vähittäismyynnin lisäksi myös välittämisen kautta.

Tänä keväänä osassa Pohjois-Savon kunnista on toteutettu Älä välitä alkoholia alaikäiselle- kampanjaa, erityisesti sosiaalisen median välityksellä. Tätä kampanja jatkuu syksyllä. Myös Lapsi lasin takana – kampanja tuo esiin aikuisen roolimalli alkoholin tarjoamisesta lapselle. Kampanjat ovat hyvä tapa nostaa asiaa enemmän esiin, mutta tavoitteena on myös herättää kaikki toimijat miettimään, miten voimme ratkoa jo mahdollisesti olemassa olevia ongelmia ja ennen kaikkea ehkäistä niitä. Tiedon ja rajoitusten lisäksi tarvitaan ehdottomasti kohtaamisia ja keskusteluja. Tärkeä onkin entistä paremmin osallistaa nuoret ja vanhemmat aktiivisesti mukaan tähän keskusteluun.

Helena Törmi, ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori, HYTE- tiimi, PSSHP

Lähteet:

Alkoholin ja nikotiinituotteiden välittäminen alaikäisille. Selvitys nuorten ajatuksista ja suhtautumisesta alkoholin ja nikotiinituotteiden välittämiseen alaikäisille. Alkoholin ja nikotiinituotteiden välittäminen alaikäisille (ehyt.fi)

Lapsi lasin takana- kampanja. https://www.facebook.com/lapsilasintakana/

Pakka toimintamalli ehkäisevään päihdetyöhön. Pakka-toimintamalli ehkäisevään päihdetyöhön - THL

Tilastot.https://www.psshp.fi/documents/262441/276053/P%C3%A4ihteetjariippuvuudet_Kouluterveyskysely_06102021.pptx/a90c5205-4504-dbbf-a9ee-f331802b25f2?t=1646666732609